Enter your keyword

Veziri Kontrol Sistemi Satürn Yüce Konseyliği -8

Veziri Kontrol Sistemi ve Satürn Yüce Konseyliği Hiyerarşik kuruluşlar  

Veziri Kontrol Sistemi

Bilincin Deneyim ve Evrimini sürdürmesine müsait tek boyut, Samanyolu Galaksisi uzayıdır. Bilinç, Deneyim-Görev ve Evrim programları ile Dünya’ya Doğar. Bu Programları açmak, açtıkça gelişmek ve ilerlemek üzere OM – ENANA Ve RAKHA aşamalarından geçerek bir Sonsuzluk Yolcusu olmayı hedefler.

Bilinç, ne kadar Evrim geçirebilirse o oranda Evrenselleşebilir. Evrenselleştikçe Tanrısallık kazanır. Tanrısallığını kazandıkça Yokluk değerlerini keşfe dalar.

Bilinç, Elementer aşamadan başladığı Evrimsel sürecine gittikçe daha mütekamil androidal kalıplar kullanmak üzere gelişir ve milyar asırlara tekabül eden Alfa zamanlardan geçer. Bir elementin androidal kalıbında mikro bilinç devinir. Aynı şekilde bitkinin şakralarında, hayvanın şakralarında Mikro Bilinç devinir.  Bu Bilinç, Doğal Bilinçtir. Makro Bilincin 64 Milyar Makro Kıymetinden bir veya birkaç tanesidir.

Bilincin evrimleşmesi için kendi Öz Enerjisi gerektiği gibi, bu enerji ile müşterek hareket eden Yapay olarak dereye sokulan ‘Evrimsel Enerji’ ye ihtiyacı vardır. Yapay Enerjiler İlahi İdari Kuruluşların varlığından devreye sokuluyor.

Piramit devre sistemleri

Enerjilerin Kristaller tarafından çekilip, kristallerde toplanması ve Enerji Regülasyon ve Blokasyon ünitelerinde işleme sokulduktan sonra Devinim Halkalarından yayılımı tüm bu Piramidal işleyiş, İlahi İdari Kuruluşlarda bulunur ve enerjilerin işlenmesi, dağılımı bu Teknolojik Aygıtlar vasıtasıyla işlem görür.

Bilincin tekamül etmesi için aldığı evrimsel enerjileri kontrol eden ilahi kuruluş, veziri kontrol sistemidir. Evrimsel enerjilerin kaynağı güneşimizdir. Veziri kontrol sistemi, 18 khamondan oluşan bir topluluktur. Çekirdek güneş sisteminin güneşinden gelen ışık- ateş ve ses porlarının iç uzaya veziri bağlamda, denetimli olarak dağılımını sağlar

Şekilde gördüğünüz üzere bir koni var, bu koni ‘çekirdek evrim konisi ‘dir. Güneşten alınan imkanlar veziri kontrol sisteminin ihtiyaca binaen dağıtıma sokacağı porları koni içine yayar. İhtiyaçtan kasıt, çekirdekten evrimleşmeyi ön gören her türlü uygulamanın devreye sokulmasını sağlamaktadır. Bu imkanlar, teknolojik üsler birlik komiteliği tarafından belirlenmiş olarak veziri kontrol sistemine verilmektedir.

Bilinçlerin evrimleşmesi için her imkanı devreye sokan iki kültüvasyon uygulama programı, sirius lyra ve sirius vega’da bulunan ve yine teknolojik uzmanlar birliğinin bir üyesi olan teknolojik uzmanlara verilmiştir.

Veziri kontrol sistemi, güneşten gelen imkanları sirius takım yıldızlarına ulaştırır. Buradaki teknolojik üslerin piramidal yapılarında bu porlar düzenlenerek tekrar dağılıma sokulur ve buradan saman yolu galaksisinin çekirdek güneş sistemine girdirilir. Güneş vasıtasıyla çekilen porlar bu defa güneş sistemi dahilindeki tüm gezegenlere her bir periyotluk devinimle dağıtılır.

Gezegenlere ‘Çekirdek Evrim Transformatör Güç Odakları‘ denilmektedir. Çekirdekten evrimleşmeyi ön gören birer  güç odağı ve transforme ettiği ise güneşten gelen evrimsel porlardır. Güneşten gelen tesirlerin transformasyon fazı düşürülür ve gezegenler vasıtasıyla çekilirken, gezegenlerin çekirdek katmanlarında bloke edilir ve yine burada regülasyona (düzenlemeye) tabi tutulur.

Gezegenimiz Dünya’yı örnek olarak verirsek, Güneş sistemimizin iç uzayındaki tüm uzay objeleri de ele alalım.

Her bir uzay objesi, her bir gezegen ve güneş kendi etrafında periyodik olarak devinmektedir. Güneş kendi etrafında bir periyot devinir. Her periyotta kendi bilgi ve enerjisini taşıyan ışımayla alakalı, ısımayla alakalı, sesimeyle alakalı tesirleri kendi iç uzayına salar. Bu tesirleri, güneş sistemi dahilinde yine kendi etrafında periyodik olarak devinen uzay objeleri ve gezegenlerde de bir periyotluk devinimle dağılan bu tesirleri toplar ve kendi varlığına kazandırır. Ancak burada bu tesirler aynı şekilde kalmıyor ve yine o gezegenin kendi karakteristik özelliğine bürünüyor.

Dünya’mızda güneşten gelen tüm tesirler çekirdek katmanı olan barisferde düzenlenmekte ve bloke edilmektedir. Diğer tüm katmanlara ise yine barisfer katmanı üzerinden bu dağılmaktadır. Diğer gezegenlerde de çekirdek katman üzerinden diğer katmanlara dağılmaktadır. Güneş, bir evrim çekirdeğidir.

Veziri kontrol sisteminin tesir konisi dahilinde bulunan alan evrimleşme alanıdır ve bunun dışında hiçbir bilincin evrimleşmesi söz konusu değildir. Dünya’mıza güneşten gelen evrimsel tüm tesirler barisfer katmanında bloke oluyor ve daha sonra buradan dış yüzeye yayılmaktadır.

Dünya’nın dış yüzey katmanında ‘doğal’ piramitler bulunuyor. Barisfer katmanından dış yüzeye bu doğal piramitler vasıtasıyla yayılıma sokulmaktadır. Dağlar, tepeler, çıkıntılı doğal alanlar, kayalıklar tüm bunlar, ilahi hiyerarşinin kullandığı oluşlardır. Evrimsel enerjiler, bu yapılar üzerinden yayılıma sokularak toplumlara, insanlara, hayvanlara, bitkilere ve elementlere ‘evrimsel enerji’ yayar.

Bilinçler, genel bağlamda evrimlerini sürdürürken, içinde bulundukları manyetik alanların enerji ve bilgisini evrimsel bağlamda bu şekilde alarak biyokompütürlerinde ‘zamanlama kodları ‘ ile kilitli olan kodları açar ve evrimsel faaliyetlerini sürdürür.

 

Önemli Not,  Axoy RA Bilgelik Öğretisinin tek doğaçlayıcısı Cenap Başman’ın akışa geçirdiği bilgilerden derlenmiştir. 

2012-2017 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Alt Yapı Dersi

Eğitmen: Sibel Sıvacı

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir.

error: