Enter your keyword

Uranus Yüce Konseyliği Agartha Azlantas Yüce Konseylikleri -9

Uranus Yüce Konseyliği Agartha Azlantas Yüce Konseylikleri Hiyerarşik Kuruluşlar

Uranüs Yüce Konseyliği

Uranüs gezegeninin karakteristik özelliğine uygun olarak bir görev fonksiyonuna sahiptir. Karakteristik özelliğinden kastımız ise her gezegenin kendi çekirdek bilgi ve enerjisinin kendi varlığında bloke olup değer kazanması ve buna uygun olarak yayılmasının sağlanmasıdır.

Uranüs, astroloji’de, bağımsızlığı, özgürlüğü, geleneksel olmayan, geçerliliği kalmayan, hatta toplumsal etik kurallara sığmayan tüm zıtlıkları temsil eder (internetten alıntıdır). Gezegene ait bu özellikler dünyalıların tespitlediği astrolojik karakterlerdir ve hakiki manasına uygun olandan sadece bir kesittir. Diğer tüm gezegenlerin bu ve benzer farklı farklı karakteristik özellikleri bulunuyor. Periyodik olarak her devinimi ile etrafına yayımladığı porlarla güneş sistemimizin iç uzayına dağılıyor. Karakteristik özellik, diğer tüm gezegenlere de kazandırılıyor

Bu enerji dağılımının asıl işleyişinden bahsedelim. Geçen ki derste de vurgulamıştım, güneş sistemimizin iç uzayında bulunan tüm uzay objeleri, Asteroit, gezegen ne varsa… Hepsi güneşten gelen enerjilerle beslenmektedir. Bu enerjiler, evrimini sürdüren tüm bilinçlere etki ettiği gibi hatta evrimleşmelerini birebir etkilediği gibi, partiküllere, gezegensel oluşlara da evrimsel enerji olarak kazandırılmakta ve tekamül etmeleri sağlanmaktadır. Tüm bunlar, çekirdek dünya’nın seyir programına, çekirdek güneşin seyir programına uygun olarak dağılmayı, gerekli bilinç ve cevhere kazandırılmayı öngörür.

Güneş, kendi etrafından dönerek her bir dönüşünün bir periyotluk devinimini tamamladığında iç uzayına por dağıtır.

Bu porlar, içindeki uzay objeleri tarafından çekilir. Çekilen porlar, gezegenlerin çekirdek katmanları tarafından bloke edilir. Güneşe ait porlar, o gezgenin çekirdek katmanında birikip buradaki tesislerde regülasyona uğratılmaktadır. Regülasyon, düzenlemedir. Güneşten gelen saf enerjiler burada bir Uranüs enerji ve bilgisi haline dönüşür. Çekirdek katmanda gezegenin kendi çekirdek bilgi ve enerjisi haline dönüştürülür.

Uranüs, astroloji’de, bağımsızlığı, özgürlüğü, geleneksel olmayan, geçerliliği kalmayan, hatta toplumsal etik kurallara sığmayan tüm zıtlıkları temsil eder.  Bakın burada bağımsızlıktan, özgürlükten, geleneksel olmayandan bahsediliyor. İşte tüm bu özellikler bu gezegenin özelliğidir ve çekirdek katmandaki Regülasyon ile güneşten gelen prolar bu karaktere dönüştürülmüş olur. Daha sonra gezgenin kendi etrafındaki dönüşü, devinimi bir periyot tamamlayınca bloke edilen bu enerjiler artık hem kendi diğer katmanlarına hem de etrafına yayılır. Yine güneş sistemimizin iç uzayındaki diğer gezegenlere de bu enerji ve bilgiden nasiplendirilir. Elbette dünya da kendi nasibini diğer gezegenlerden porsal mevcutlar halinde almaktadır.

Uranüs’ün etkisini gösterdiği 2013 yılı, 90’lı yıllarda doğan çocukların tam ergenlik ve gençlik dönemine denk gelen ve radikal çıkışlar yapmalarına vesile olan bir yıl olmuştu ve zaten bu konseyliğin de açıklanması tam da bu zamana denk geldi.

Satürn Yüce Konseyliği, bilinçlerin ‘genel evrimlerini’ sürdürmeleri için gerekli olan bir takım tutku ve kayıtlanmaları yaşamalarını ön gören ve bu olguları yaşamaları için destek olan bir Konseyliktir. Kayıtlanma ve tutkuların ‘Genel Evrimini’ sürdürmesi için bir ihtiyaç, bir güdüm olduğu varsayılmaktadır.

Bilincin genel evrimsel statüde yaşaması gerekli olan olguların hitam bulduğu tarih, 21 Aralık 2012 dir.

Satürn yüce topluluğunun bu tarihten sonra görev fonksiyonun etkisi azalmıştır. ‘Özel Evrim’e geçiş yapıldığından yerine Uranüs Yüce Topluluğu devreye girmiştir. Satürn Yüce Topluluğu nasıl ki geleneksel olguları yaşattırıcı bir takım tasarruf göstermişse, 2012 itibariyle bu olgular artık terk edilip, değişim ve dönüşüme, evrenselliğe açık olmalıdır.

1990 ve sonrasında doğan çocukları, bu konseyliğe açık DNA kodlarına sahiptir. Dünya’da yakın plandan tasarruf sisteminin icaplarına uygun olarak Uranüs’e ait yenilikçi doktrine uyumlu enerji ve bilgiyi bulundukları her mahalde yayımlamaktadır.

Agartha Azlantas Yüce Konseylikleri

Agartha Yüce Konseyliği, 7 Ülkeden müteşekkil Agartha ülkeler bütünlüğünün imame karaktere sahip ülkesi 6.Ülke Mavi Ülkede konuşlandırılmış bir Konseyliktir. Bu ülkeden açılan tünellerle Atlas okyanusunun en derin noktasında bulunan Azlantas’ta bulunan Azlantas Yüce Konseyliği ise, Agartha Yüce Konseyliğine kilitli bir Konseyliktir. Her ikisi müşterek hareket eder, müşterek olarak tüm tasarruf sistemlerini devreye sokmaktadır.

Konseylik, Yeraltı ve Denizaltı ülkelerindeki tüm Veziri Teşkilatlandırmayı sağlamakta, Veziri İmkanları ülkelerin tamamına seferber etmektedir ve bu teşkilatlandırılmaya dayalı olarak Agartha ve Azlantas ülkelerini Veziri olgularla varlıkta tutmaktadır.

Dünya’nın dış yüzeyinde bulunan bilinçlerin Alfa-Beta geçişleri bu Konseyliği ilgilendirmektedir. Değişim ve dönüşüm ile alakalı tasarrufları göstermektedir. Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğine bağlı olarak çalışan Konseyliklerdir.

Görev programlarımız dahilinde açılan ‘Özel Bağlamda’ tanzim edilen tüm Teknolojik Üslere ait Teşkilatlandırılmalar bu Konseyliklerin kontrolündedir. Örneğin, Atlantaryrum çemberinde aktive edilen tüm teknolojik üssel alanların kontrolü Agartha Azlantas Yüce Konseyliğindedir. Teknolojik Üslerle direk bağlantılı olarak görev vurgulamaktadırlar. Zira yeryüzünde İlahi Hiyerarşi ait olan Veziri görev statüsüyle alakalı devreye sokulan bir Konseyliktir.

Önemli Not,  Axoy RA Bilgelik Öğretisinin tek doğaçlayıcısı Cenap Başman’ın akışa geçirdiği bilgilerden derlenmiştir. 

2012-2017 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Alt Yapı Dersi

Eğitmen: Sibel Sıvacı

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir

error: