Enter your keyword

Teknolojik üslerden yayılan enerjilerin kaynağı – 3

Teknolojik üslerden yayılan enerjilerin kaynağı

Teknolojik üslerden yayılan enerjilerin kaynağı Atlanta Merkeze uzanır.

Atlanta Merkezden yayılan kadir ve hakim enerjileri, Doğal Gürzün Rahman boyutuna çekilir. Bu boyuttan da Gürzün 9.katmanında bulunan Altın Galaksi İmparatorluğundaki Piramit Devre Sistemlerine gelir.

Enerji daima piramidal aygıtlardaki kristaller tarafından çekilir, işleme tabi olur, bloke edilip yayılıma sokulur.

Porlar ilk etapta çok yüksek yoğunluktaki Tanrısal Boyut Atlanta’daki Ana Piramit devre sistemlerinde üretirilir. Yien bu ana piramit devre sistemlerinin devinim halkasından yayılınca direk Rahman boyutuna temerküz eder. Rahman boyutunda da piramitler bulunur.

Piramit devre sistemleri

Piramit devre sistemleri

Altın Galaksi İmparatorluğuna ait enerji, bilgi ve cevher ALTIN RA bilgisi, ALTIN RA enerjisi ve ALTIN RA cevheridir.

İfedya gezegeni, Andromeda Galaksisi’nde bulunan diğer gezegenlere göre bir ayrıcalığa sahiptir. Bu fark, gelen enerjilerin Altın Galaksi İmparatorluğundan İfedya gezegenine temerküz ettirilmektesidir.

‘Altın Ra Gücü’, Andromeda Galaksisindeki ifedya gezegenine çekilerek, Teknolojik üsler birlik komitesi tarafından ‘Teknolojik Üs’lerde’ kullanılmaktadır.

Göklerden gelen enerjiler daima transformasyona uğrar. Çok yüksek frekans ve sabiteye sahip bu enerjiler ilahi hiyerarşik kuruluşlar ve bu kuruluşlarda yer alan piramidal yapılarda dönüşüme uğrar.

Enerji özetle; Atlanta boyutundan Rahman Boyutuna oradan Altın Galaksi imparatorluğuna oradan da Andromeda Galaksisine ulaşır. Bu süreçte transformasyona uğrar ve karakteri değişir. İhtiyaca binaen bu enerji dağılımı olur.

Teknolojik Üs’ler Altın Galaksi imparatorluğundan gelen Altın Ra  Enerjisini olarak bilinen bu yapay enerjiyi kullanır. Altın Ra Gücü Dinsel bilgilerde ‘Sultan Gücü’ olarak ta bilinmektedir.

gürz

gürz

Kharyamantas Onya’dan yayılan enerjiler Gürzün dışında bulunan RAHMAN BOYUTUNA çekilir. Enerjiler süper makro kıstasta iken Rahman Boyutuna MAKRO kıstasa dönüşmektedir.  Bu dönüşüm için elbette yine bu boyutun piramidal yapıları kullanılıyor. Piramit devre sistemleri olarak bilinen aygıtlar, yapılarında enerjilerin toplanarak bloke edilmesini, düzenlenmesini karakterize edilişini ve dağılmasını sağlıyor.

Rahman boyutuna çekilen enerjiler tepeden aşağı doğru yoğunluğu gittikçe düşürülerek gürzün iç uzayına dağılıyor

Rahman boyutunda bulunan piramidal yapıların varlığıyla çekilen porlar, Gürzün boğum noktasında 9.katmana denk gelen Altın Galaksi İmparatorluğuna verilir.

Altın Galaksi İmpaatorluğunda yine piramidal yapılardan bahsedebiliriz.  Porlar piramidal yapılar vasıtasıyla çekilir ve karakteri Altın RA Enerjisine dönüştürülür, Altın Ra bilgisine dönüştürülür. Altın Galaksi İmparatorluğunda yine piramidal yapılardan bahsedebiliriz.  Porlar piramidal yapılar vasıtasıyla çekilir ve karakteri Altın RA Enerjisine dönüştürülür Altın Ra bilgisine dönüştürülürAltın Ra Enerjisi ve bilgisi, Altın ra porlardır. bundan önce bu porlar Rahmaniyet karakterindedir

Rahman boyutundan sonra Altın Galaksi İmparatorluğundan karakter değişimine uğrar

Teknolojik Üslerin teşkilandırılması ‘Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği’ tarafından yapılıyor. Bu komiteliğin kullandığı enerjinin kaynağı ise ‘Altın Galaksi İmparatorluğu’dur. Altın Galaksi İmparatorluğu, enerjiyi direk bu komiteliğe veriyor diyebiliriz.

Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği, Andromeda Galaksisinin İfedya Gezegeninde konuşlandırılmış bir komiteliktir. İfedya gezegeninin periyodik devinimine bağlı olarak bu enerjiler Altın Galaksi imparatorluğundan periyodik olarak çekilir.

Burada gezegenlerin kendi etraflarındaki periyodik devinimlerinden bahsediyoruz. İfedya gezegeni her periyot tamamlamasında imkanları alır ve kendi varlığına kazandırır Kazandırılan bu enerji-bilgi, güç, cevher Teknolojik Üslerde kullanılmaktadır.

Her bir galakside güneş sistemlerindeki gezegen ve uyduların varlıklarında tanzim edilen teknolojik üsler, Teknolojik Üs’ler Bir’liğinin üzerinden Altın Galaksi İmparatorluğundan güç, bilgi ve cevher alırlar.

 

error: