Enter your keyword

Teknolojik üsler ve Evrimsel enerji – 4

Teknolojik üsler ve Evrimsel enerjinin Güneş sistemimize dağılımı

Güneş sistemimizdeki gezegenler kendi etraflarında periyodik olarak devinimini sürdürürken aynı zamanda Güneş etrafında da periyot periyot devinmektedir.

Güneş, mütemadiyen patlayan, yanan, gürleyen bir yapıdır. Ses, ateş ve ışık karakterli porları yayımlar. Güneşten mütemadiyen yayılan porlar, güneş sistemi dahilindeki uzay objelerine dağılarak kazandırılır. 
Güneş sistemi dahilinde bulunan uzay objeleri, gezegenler uydular,
 güneş etrafında periyodik döngülerini tamamlamalarıyla Güneşten porları alır ve kendi varlığına kazandırır.

Güneş etrafında dönüşlerini tamamlamaları bir periyottur. Güneşten alınan bu porlar her gezegenin karakterine uygun olarak değişkendir.  Güneşten çekilen enerjiler gezegenlere kendi ‘Çekirdek bilgi ve Çekirdek enerjisi’ olarak kazandırılır. Örneğin, Jupiter enerjisinin bir karakteri vardır. Uranüs gezegeninin bir karakteri vardır Yenilikçi doktrinle ilgili kayıtları içerir. Astrolojinin ilgilendiği daldır. Her gezegenin karakteri ve gezegenlerin kişiliklere etkisi diye biliyor.

Çekirdek Güneşten gelen tesirleri alıp kendi varlığına kazandıran uzay objelerinde, bu enerjiler kendi karakteri haline dönüştürülür.

Gezegen çekirdeği Barisfer

Her gezegenin çekirdeği, Barisfer katmanıdır. Güneşten çekilen imkanlar bu katmanda bloke olur. Güneşten yayılan porlar ‘Evrimsel enerji’ karakterindedir. 

Çekirdek Dünya’da Evrimini sürdüren bilinçlerin ‘Evrimleşebilmeleri için gerekli olan bu enerjiler Güneş’ten verilebiliyor. Tüm evrim prototiplerinin güneşten yayılan bu enerjilere ihtiyacı vardır ki evrimleşebilsin. İşte bu noktada doğal piramidal yapılardan bahsedebiliriz. Dağlar, tepeler dediğimiz yapılardır.

Çekirdek Güneş Sistemimizin Güneşi, kademeli olarak Çekirdek Dünya’nın Barisfer katmanını şoklamaktadır. Bu şoklama ile sahip olduğu imkanlar bu katmana bloke oluyor.

Barisfer katmanı, diğer katmanların çekirdeği ve imamesidir. Çekirdek Dünya’daki diğer katmanların enerji, bilgi ve cevherle ihya edilişini sağlar. Barisfer, Çekirdek Dünya’nın katmanlarını etkilerken Dünya’nın manyetik alanına da bu imkanları dağıtmaktadır

Evrim prototiplerinin tamamı Çekirdek Dünya’ya kilitlidir. Elementer, bitkisel, hayvansal, beşeri ve özel evrim prototiplerinin ihtiyacı olan EVRİMSEL ENERJİLER, Güneşten çekilerek Barisfer katmanına bloke olmakta ve bu katmanda bir takım düzenlemelerle Dünya’nın dış yüzeyine dağılmaktadır.

Evrimsel enerji

Güneş, ses-ateş ve ışık karakterli porları güneş sistemine dağıtır, yayar. Bu enerjiler gezegenimizin çekirdeği barisfer katmanına çekiliyor ve bu katmanda işlenerek dağlardan, tepelerden yayılıma sokuluyor. Evrimini sürdüren bilinçlerin ‘Evrimsel Enerji’ ihtiyacı da bu şekilde manyetik alanlara kazandırılıp, varlığımızdan çekiliyor.

Dünyamız yapısını oluşturan her bir partikülü program içerir. Taşı, toprağı, bitkisi, elementleri… Ve Dünya’yı meydana getiren her bir oluş, kuant altı partükül olan porlardan yapılanmıştır. Bu porlara ‘Çekirdek Dünya’nın Seyir Programına uygun olarak programlar yüklenmiştir.

Güneş sistemimizdeki uzay objelerini de ele alsak bu programizasyon bulunur. Güneş sistemimizdeki uzay objelerinin tamamı kendi seyir programına uygun olarak programlanmış hatta Güneş dahil bu seyir programına tabi tutulmuştur.

Her birinin kendi evrimsel sürecini bu seyir programına göre geçirir. Çekirdek Güneş Seyir Programı, Çekirdek Dünya Seyir Programı gibi… Bu seyir programına Dünya’nın, Güneşin veya diğer gezegenlerin kendi ‘Otomasyon bilinci‘ tanımını kullanabiliriz de.

Axoy RA Bilgelik Öğretisi bilgilerinde daha açık ifadesi ‘Cevheri Otomasyon Bilinci ya da Metabolizma bilinci‘ dir.

Çekirdekten evrimleşme

‘Çekirdek Evrim’ ifadesini çok duymuşsunuzdur. Evrim biliyorsunuz ki İçinde bulunduğumuz Evrenin çekirdeği olan ‘Çekirdek Dünya’da sürdürülebiliyor. Çekirdek Evren, Mini Atomik Bütün çekirdeğidir. Çekirdek Evren’in çekirdeği ise Çekirdek Dünya’dır.

Çekirdek Dünya’nın bir programı olduğundan bahsetmiştik ve buna ‘Çekirdek Dünya Seyir Programı‘ diyoruz. Bu seyir, Dünya’nın partiküllerinden programlanarak sürdürülmektedir. Çekirdek Evrim için de aynısını söyleyebiliriz.

Çekirdekten evrimleşme önce bu Dünyanın partiküllerinden ve Dünya’ya evrimsel bağlamda kilitli olan bilinçlerce yaşanabiliyor. Bu demek oluyor ki Çekirdek Dünya bir evrimleştirme yapısıdır. Bir formu var ve bu form aynı zamanda mekanıdır da. Bu form partiküllerinden evrimleşmeyi sağlayıcı bir şekilde programlanmıştır. Bunun için Çekirdek Dünya’ya Evrimleşme ve Evrimleştirme Formu‘da deniliyor.

Evrimleşen hem kendi formunu hem de üzerinde yaşayan bilinçlerin formlarını evrimleştiriyor. Bu evrimleşme, Barisfer katmanına gelen enerjilerin çekilmesi ve dağılması ile olabiliyor.

 

Veziri kontrol sistemi olarak bilinen komitelik, Güneş Sistemi iç uzayına dağılacak evrimsel enerjilerin kontrolizasyonunu yapmaktadır. Galaktik Güneşten gelen imkanları Samanyolu Galaksisi iç uzayına dağıtırken kontrolizasyonunu yapar.

Şekilde bir koni var ve bu koniye ‘Çekirdek Evrim Konisi‘ diyoruz. Bu koni adından da anlaşılacağı üzere Evrimleşmeyle ilgilidir.

Tepe noktasında bir komitelik var. Aynı zamanda Galaktik Güneşe denk gelen bir koordinattır ve imkanlar tam bu koordinattan çekilerek Güneş Sistemine veriliyor Bu imkanlar, evrimsel enerjilerdir.

Tepeden çekilip tabana dağılıyor. Ortasında Sirius Takım yıldızı bulunuyor. Sirius Lyra ve Sirius Vega yıldız sistemleri Axoy RA Bilgelik öğretisi bilgilerinde genel ve özel evrimle alakalı her türlü imkanı seferber edebilen Teknolojik uzmanlara ait laboratuar ve tesisatlarla donatılmıştır.

Sirius Lyra, Genel evrimini sürdüren bilinçler üzerinde tasarruf gösterirken Sirius Vega, Özel evrim prototipleri üzerinden tasarruf gösterir.

Veziri kontrol sistemi Beta evrim için gerekli olan enerjilerin de Güneşten dağılmasını ve bu mahiyette programize edilişini sağlar. Beta inkişaf için beta enerjiler gerekiyor ve bu enerjiler yine barisfer katmanı üzerinden Dünya’nın dış yüzeyine kazandırılıyor.

Komitelik dedik mi 18 adet khamondan (Veziri/Nizami Bilinç) söz ederiz. Veziri kontrol sistemini oluşturan khamonlar, ‘Teknolojik Uzmanlar Birliği’ne bağlıdır. Teknolojik Uzmanlardan oluşan bir Birlik olan ‘Teknolojik Uzmanlar Birliği’ ise ‘Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği’ne bağlıdır. ‘Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği’nin bir koludur. Bu komitelik, Çekirdek Evrimden sorumlu olduğu için bu komiteliğin khamonlarına, ÇEKİRDEK EVRİM KONTROLÖRLERİ de denilmektedir.

Evrimsel enerjiler, Güneşten çekilerek bu komitelik tarafından kontrol edilir, ihtiyaca binaen güneş sistemi iç uzayına dağılımı sağlanır ve bu işlemler  evrim konisinde bulunan piradamidal yapılar kullanılarak yapılır. Bundan sonra Teknolojik üslere dağıtılır diyebiliriz.

‘Çekirdek Evrim Transformatör Güç Odağı’ bu ifadeyle de sıklıkla karşılaşıyoruz. Çekirdek Evrim Transformatör Güç Odakları, gezegenelerdir. Güneş sistemi iç uzayında bulunan Gezegenler, Güneşten gelen tesirleri periyodik devinimleri ile alarak kendi varlıklarına kazandırır. Bu enerjiler evrimsel enerji niteliğinde olunca gezegenler de bu enerjileri transforme ederek kendi varlığına kazandırıyor ve karakter değişimi söz konusudur. Evrimsel enerjinin gezegenin enerjisi haline dönüşerek evrimleştirmesidir

Çekirdek Güneşten gelen Evrimsel enerjilerin transforme edilmesi gerekir ve bunun için gezegenlere ‘transformatör güç odağı’ ifadesi kullanılıyor.

error: