Enter your keyword

Tekamül Hakikatinin Allah Sistemi’nin Rabbi Olan Allah’ı Tefekkür Ve Zikirle Sağlanması

Tekamül Hakikatinin Allah Sistemi’nin Rabbi Olan Allah’ı Tefekkür Ve Zikirle Sağlanması Hakkında Açıklamadır

ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİ OLAN ALLAH’I TEFEKKÜR VE ZİKİR ALLAH’IN İSİMLERİ OLARAK BİLİNEN 99 KEYFİYETTEN HAREKETLE YAPILMALIDIR.

İlahi alemlerde her ismin asli orijinal manaları olduğu gibi mülk alemindeki tekamül hakikatinin sağlanması için izlenen yolun başlarındaki zılliyet ortamlarının oluşması ve mahlukluk sıfat ve fiilerinin devreye sokulması için zılli manaları da mevcuttur.

ALLAH’I TEFEKKÜR VE ZİKİR İLE 99 İSMİN ZILLİ MANALARINDAN OLUŞAN MAHLUKLUK TERKİBİNDEN KURTULUP, YİNE 99 İSMİN ASLİ MANALARINDAN OLUŞABİLEN VARLIKLIK TERKİBİNE VASIL OLMAK MÜMKÜNDÜR.

ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİ OLAN ALLAH’I TEFEKKÜR, ALLAH SİSTEMİ’NE TABİ OLAN MAHLUKAT İÇİNDEKİ BEŞERDEN İTİBAREN DEVREYE SOKULMAKTADIR. İSLAM-I HAKİKİDE ALLAH’I TEFEKKÜRE “TEFEKKÜR’ULLAH” DENMEKTEDİR.

ALLAH SİSTEMİ’NE TABİ TUTULAN MAHLUKAT VE VARLIKATIN TÜMÜ ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİ OLAN ALLAH’I BATINİ OLARAK ZİKREDERLER. ANCAK BEŞERİ MAHLUK BATINDA ALLAH’I ZİKREDERKEN BEYNİNDEKİ DÜŞÜNSEL AKTİFLİK PLANINDA ALLAH’I TEFEKKÜR ETME İMKANINA DA SAHİPTİR. İSLAM-I HAKİKİDE ALLAH’I ZİKİRE “ZİKR’ULLAH” DENMEKTEDİR.

Vücud-u Mutlak’ta her bir zerre ALLAH’ı zikrederek cevvaliyet göstermektedir.

Her bir zerrenin cevvaliyetinin Hakikati; ALLAH’I ZİKİRDİR.

Beşerin beynindeki genetik kod açılım faktörü Allah Sistemine indekslidir.

YERDE VE GÖKLERDE HER NE VARSA ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİ OLAN ALLAH’IN AYETLERİDİR.

YERDE İLAHİ İSİMLERİN ZILLİ MANALARI DOĞRULTUSUNDA YAŞAYAN TÜM MEVCUDATA “ALLAH’UL AYET-İ MAHLUKAT” YER VE GÖKLERDEKİ İLAHİ İSİMLERİN ASLİ MANALARI DOĞRULTUSUNDA YAŞAYAN MEVCUDATA İSE “ALLAH’UL AYET-İ VARLIKAT” DENMEKTEDİR.

Allah yerin ve göklerin Nurudur. O’nun Nuru, ayetleri olan mahlukat ve varlıkatın batınında gizlidir.

Mahlukatın tümü ALLAH’ı zikrederek nurunu tamamlamaya doğru yol kateder. Beşerin, ALLAH’ı zikir esnasında ALLAH’ı tefekkür etme imkanına sahip oluşu “EŞREF-İ MAHLUK” oluşundan kaynaklanır.

Yeryüzünde mahlukatın en şereflisi olan beşerin beyin yapısı Allah Sistemi’ndeki 99 ismin manalarınca tasarruf altında bulundurulan bir niteliğe sahiptir. Beşerin beynindeki genetik gizem Allah Sistemi’nin Rabbi olan ALLAH’IN 99 İsminin manalarınca şifrelenmiş olmasıdır. Şifrelenmiş olan beşerin beynindeki genetik yapı, ancak ALLAH’ın 99 isminin manalarının açığa çıkarılmasıyla müteal orijinal aktiflik kazanabilmektedir.

BEŞERİN MAHLUKLUK SIFATLARINDAN KURTULMASI İÇİN, BU ŞİFRELENMİŞ GENETİK YAPININ ANCAK, ALLAH’IN 99 İSMİNİN ASIL MANALARINI AÇIĞA ÇIKARABİLECEK DEŞİFRELEMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKİR Kİ, BUNUN İÇİN ALLAH’IN 99 İSMİNDEN HAREKETLE TEFEKKÜR VE ZİKİR YAPILMALIDIR.

ALLAH’I TEFEKKÜR, ALLAH’IN AYETLERİNİ TEFEKKÜR ETMEKLE BAŞLAR. Bu tefekkür konuları neler olabilir?

Mülk aleminde her şeende ayrı ayrı bir renkle ortaya çıkışın, görünüşün altında yatan HAKİKAT ne olabilir? Kesret denilen, alabildiğince belirttiği fantazi görünüşlerle renk, desen, koku, müşekkeliyetler..

BEŞERİN GÖZÜNÜ KÜLLEYEN HAYALLERİN ARDINDAKİ HAKİKAT NE OLABİLİR?

Şu hayallerle avunulan, birgün sararıp, kuruyup, donuklaşıp, buruşacak zılli güzellikler sergileyen suretlerle dolu hayal aleminden ne bekliyorsun? Güzellikler, zenginlikler, maddi safahat, lüks, konfor, refahat dediğin sahte unsurların arkasındaki hakikate kavuşmadıkça beşer de bu sahte güzelliklere sahip hayalden başka bir şey değildir.

ŞU HAYALLERLE AVUNULAN DÜNYA’DA EKSERİYETTE HAYALLERE TEMAYÜL VE İTİBAR EDİLİYOR. ACABA NEDEN EKSERİYETTE HAYALLERE İTİBAR VE TAMAYÜL EDİLİYOR? BUNU TEFEKKÜR ETMEK GEREKİR. ZİRA HAYALLERİN ARKASINDAKİ HAKİKATİ FARKETTİREN, O HAKİKAT İLE MUHATTAP KILAN BİR MELEKE HER BEŞERDE BULUNMUYOR. BU HASLET; BASİRETTİR SEVGİLİ OKUYUCULARIM BASİRET..

“Müminin ferasetinden korkunuz.” Hadis-i şerif Hz. Muhammed (s.a.v).

FERASET BASİRETTEN DOĞAR. BELAGAT SAHİBİ OLANLARIN YAŞADIKLARI MANEVİ HALLERİN SEBEBİ BUDUR.

BASİRET HAYALLERİN ARDINDAKİ YÜCELİĞE, EBEDİ DİRİLİĞE, TEK HAKİKATE NÜFUZ ETTİREBİLEN HUSUSİYETLERE SAHİP OLAN BİR HASLETTİR.

Allah Sistemi’nin Rabbi olan Allah’la muhattab edebilen ve bu muhataplığın yoğunlaşması oranında Onda yok olmayı sağlayan muazzam bir farkediş gücüdür Basiret.

Onda yok olmak nedir sevgili okuyucularım bilirmisiniz? O’NUNLA TEK BİR HAKİKAT OLARAK VAR OLMAK DEMEKTİR. Bunun ciddiyetini kavrayabiliyor musunuz? Bazıları bu belirttiğim hususiyeti muhakemeye vuruyor, ALLAHLAŞMA gibi saçma sapan zehaplara kapılıyorlar. Şunu biliniz ki, kesinlikle haşa ne Allah insan olur. Ne de insan Allah olur. Bu saçma sapan görüşlere aldırmayın. Unutmayınız ki, Şeytan-ı Lain boş durmuyor. Onlara bu saçma sapan fikri veren Şeytandır sevgili okuyucularım.

Mukavenat Nurunun varlığı adına yemin ederim ki bu fikir Şeytandan gelmektedir. Allah ancak tüm orijinalliğini, asilliğini bi hakkın olarak yokluk’tan gösterir, varlıktan göstermez. Ancak bir FAKR HALİ olacaktır ki orada Allah olacak. Bu hadise dikkat edin sevgili okuyucularım:

“FAKR TEMAM OLUNCA ORADA ALLAH VARDIR.”

Şimdi buradaki hassas mevzuatı kavramaya çalışın. Fakrın temam olması ne demektir? Orada varlığın tamamen tükenmesi demektir. İşte varlık tükenince, ne sen vardır ne ben vardır ne de o vardır. Ya ne vardır? ALLAH vardır sevgili okuyucularım, Allah vardır.

ALLAH’I ZİKRİN TEMELİNDE ALLAH’IN AHLAKLARIYLA AHLAKLANMA YATAR.

ALLAH’ı tefekkür etmenin hakkını verenler, ALLAH’ı tefekkür ederlerken ALLAH’ı zikrin hakkını verenler olur.

ALLAH’ı zikir, basiretin ALLAH’ın her ismin manalarınca yoğunlaşmasını, basiretin yoğunlaşması feraset gücünün artmasını, feraset gücünün yoğunlaşması da beşerin belagat sahibi olmasını sağlar.

CENAP BAŞMAN ( AXOY RA MATU )

error: