Enter your keyword

Kozmik Beyin, Matu Merkez

Kozmik Beyin, Matu Merkez

Kozmik Beyin, Matu Merkez AXOY RA(ALLAH), Sonsuz sınırsız Bilgeliğini her zerresine nakşetmek için Varoluşa akan her değerine farklı farklı mekanizmaları kurandır. Sistemi, Nizamı, Düzeninden kurduğu bu mekanizmalara ‘BİZ’ dedi Kur’an. AXOY RA, Yokluğundan Varlığına Varlığından yokluğuna akışa geçirdiği bilinçler ve bu bilinçlerin her boyutta Var Olmalarını sağlayan her imkân için kendine bir KOZMİK BEYİN var… View more

Aşkın kutsiyetinde Matu Merkez

Aşkın kutsiyetinde Matu Merkez

Aşkın kutsiyetinde Matu Merkez Aşkın her mertebesi O’na götürür, varlığını O’nda eritir. Önce Rububiyetini bitiren Resul’den geçer, Ullah’a ulaşır. Ta ki Kutsiyete varıncaya dek. Burada Aşk, taşkınlaşır. Aşkın kutsiyetidir Matu Merkez’e eriştiren, Matu’yu Matu’da BİL’diren, bu Biliş’le Matu’nun habercisi kıldıran. Biliş olmazsa Matu yaşanamaz. Bil’me ile bilinen hakikattir. Yaşanmaktadır. Yaşamdır. Yaşamsızlıktır. ‘O’ , ‘Ra Zenyon’… View more

Hakikatle yüzleşme endişesi

Hakikatle yüzleşme endişesi

Akıl adamı daima endişe içindedir, tedirgindir. Tedirginliği çok derindir… Hiç sessiz kalamaz, hiç sessizliğin tadını bilemez. Hep huzursuz ve kargaşa içerisindedir. Huzursuzluğundan dolayı bir başkası ile ilgilenir, bir başkasının açığını arar, bir başkasındaki eksiğe odaklanır. Kendi ile meşgul olmaz. Bir başkasını çekiştirir. Huzursuzluğundan dolayı, robotik kalıbını (bedenini) sürekli hareket ettirme arzusunda olur, yerinde duramaz ya da… View more

Algılardaki realite

Algılardaki realite Algılardaki realite beynin sığasından gelen bilgi yığınıdır. İnsan düşünür, duygulanır, algılar alır duyumlanır. Düşünce olmadan yaşanabilir mi? İnsan düşünen bir varlıktır diyebilirken insan aynı zamanda hisseden bir varlık da denmesi gerekmez miydi? Duyguları vardır. Hisleri vardır. Ve beyin nasıl düşünür ise Kalpte hisseder. Sezgisel bir özelliği vardır. Bir insan önce 5 algı sistemine… View more

Farkında olmadığımız duygular

Farkında olmadığımız duygular ile yaşam Farkında olmadığımız duygular o kadar çok ki hayatımızda. Adeta robot gibi bir mekanizma, bir duygu öresinde başka bir duygu ve sonra başka başka bir duygu ve hatta arka planda daha başka fark edilmeden süre gider. Farkındalıksız bir şekilde yaşanır ve irdelenmeden, derinliğine inmeden yaşanınca da çoğu zaman tanımlandığında tek bir… View more

Kayıp Matu Genleri

Kayıp Matu Genleri

Kayıp Matu Genleri Kayıp Matu Genleri, 13.kök ırk (Matu Genleri) ve Beta Nova Dünya Düzeni ‘Matu Bilinç boyutu’, Mutlak Vücudun Beyinsel Potansiyelinin her iki beyin lobunun içiçe birbiri içinde müncer kılındığı, Mutlak vücudun Moderasyon Etkinliğinin sürdürüldüğü bilinç olgusu, bilinçlere ekilen Matu Gen Programlarının aşılaşım merkezidir.  Matu Genleri, yeryüzü ortamında çeşitli Ruhsal Öğreti bilgilerinde kayıp ırk… View more

Axoy Maturamon’u yaşamak

Axoy Maturamon’u yaşamak

Mutlak Vücudun Beyinsel Öz Bütünselliği Axoy Aloyhakamon’un (Kozmik Beyin) el-an mündemiç bulunduğu bir Merkez olan Axoy Matu Merkez, hem Sonsuz Sınırsız Mutlak Yokluk Merkezi hem de Sonsuz Sınırsız Mutlak Varlık Merkezinin iç içe kılındığı bir Merkez’dir. Axoy Matu Merkez’in Bütünsel Varlığı 600 Kharyantaslık bilinç Olgusunu taşırken, bu bilinç olgusu ile kendini Çekirdek Dünya ortamında tamamı… View more

Axoy Maturamon’a aynadan bakış

Axoy Maturamon’a aynadan bakış

Axoy Maturamon’a aynadan bakış Sen MATU’ya nasıl bakarsan seni sana öylece yansıtacak. Boş bakarsan boşlukta kalacaksın. Düşüncelerini, fikirlerini katarak bakarsan  kayıtlarınla karşılaşacaksın. kayıtlarının karmaşasını bulacak, kargaşaya düşeceksin. Sen Tanrısallığınla bakarsan kendi Tanrılığını göreceksin. Bakış atfettiğin yüzün ne ise aynada onu göreceksin. Kimse sana O, O’dur diyemez, kimse sana MATU’yu empoze edemez! Sadece etmiş gibi görünebilir!… View more

Mutlak Dirilik Planı, Matu Merkez

Mutlak Dirilik Planı, Matu Merkez

Mutlak Dirilik Planı, Matu Merkez Matu Merkez, kendi ‘Mutlak Dirilik Planını’ El-an’da sadece ‘kendinden kendine hemhal olabileceği’ bir plan olarak oluşturmuştur. Bu planla hemhal olma, bilinçlere ‘El-anla muhataplığı’ getirir. El-an’da muhataplık, ancak El-an’da kullanılabilecek İmkanlarca elde edilebilir ve bu elde edilişler ancak El-an’ı An’da yaşayan Bilinç tarafından Matu Merkez’de Matu tarafından kullanılabilir. El-An’da Sonsuzlukla muhataplık, Ra İmkanların… View more

Kozmik Beyin Maha Matu

Sonsuz Sınırsız uzayın her bir yapı taşı, her bir uzay objesi, Ruh-Nur- Bilinç gibi farklı farklı tanımlarla bilinen özlerin her birinin Kaynağı hepsi Allah’tan olma ve Allah’tan doğmadır. İster Evrenlerin, Galaksilerin yapı taşı olan partiküller olsun, İster Allah’ın özünden can verdiği bilinçler olsun, Hepsi değişik değişik suretlerde halk olmak için bir Merkez’de işlenmeye, Mutlak Vücuda… View more

Kendine MATU demesin diyorlar

Kendine MATU demesin diyorlar

Kimisi O’nun kendi kendini ‘MATU’ ilan ettiğini ifade ediyor ve bu mertebeye kendi kendini atadığını! Yeryüzünde bu mertebenin üstünde bir bilişe sahip makamlık var mıydı? Atamasını o yapsın ve ilan etsin o halde… O’nu O’ndan başka kim ya da ne atayabilirdi bu kutsal aktiflik merkezine? Onu atayacak bir kuruluş mu var yeryüzünde ‘O MATU’dur diyecek?… View more

Bilincinin özü; Matu Merkez

Bilincinin özü; Matu Merkez

Sonsuz sınırsız uzaya dağılan her bir zerreden Var olan Mevcudatta; Tek bir nokta, tek bir olgu, tek bir merkez var, O da bu sonsuzluğun her bir koordinatındaki Bilinç Potansiyelleri. Her bilinç potansiyeli, Özsel Özerkliğini Vücudu Mutlak’ta yaşar. Bilinç, Özerk olduğu kadar Bütünü var eden bir potansiyeldir, Vücud-u Mutlak’ı Var eden bir çok potansiyelle Bir’dir ve… View more

Bilincinin merkezinde, Matu Merkez

Bilincinin merkezinde, Matu Merkez

Bilincinin merkezinde, Matu Merkez Öz benliğiniz yani ona ruh deyin, enerji deyin güç deyin veya nasıl tanımlıyorsanız… Bilinç, kendi deneyim ve evrim yolunda kendini karartıp (kapatıp) daimi olarak kendi varlığının çeperinde türlü meşguliyetler içinde kendini aramaya çalışır. Hakikati çeperde arar durur da kendi merkezinden uzaktır. Her varlığın kendi müstakil varlığının / bilincinin bir merkezi vardır…. View more

Hakka ermek

Hakka ermek

Hakka ermek Hakka ermek için hak edişler silsilesi gerek ki O vakit bir soluk almak kadar o soluğu vermek bir hak ediştir. HAKKI, HAK etmek için Hak vermeli, Hakka ermek ve HAK etmek için; Aşkla açılmalı, AŞK kaynağına AŞK’la bakmalı Aşkın içine akmalı, Aşkında kaybolmalı Sen teslim olmazsan o sana gelmez Sen teslim olmadan o sana gelmeyecek O, sana O’ndaki kutsallığını,… View more

Matu Bilinç Genlerine tebliğ – 22.07.2017

Matu Bilinç Genlerine tebliğ – 22.07.2017

Matu Bilinç Genlerine tebliğ – 22.07.2017 Sizler ey sevgililer Sizler, Ufku sonsuz dizelerde muhabbet-i mirac meşalelerinde Sizler, RA Güneşiyle Parıldatılan, Parladıkça Yanan. O sönmez ateşin korunda Ses olan. O güneş ki, Güneşler Güneşi, RA’nın Güneşi… Geldi Sizlerde bedenlendi. Ve ışığını, parlayışını, Aşkındaki o ateşini, yanan ateşini, gürleyişini çoklukta kaybolan SİZ’e bıraktı. Tek tek her bilince,… View more

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi Egosantrik İrade Boyutunun Etkileşimi Altından Kurtarılarak Öz İrade Boyutunun Etkileşimi Altına Alınması Gerekmektedir Fiziki algı sistemleri: İnsani kişiliğin, deneyimsel, evrimsel ve görevsel faaliyetler zincirine dahil olan faaliyetlerini sürdürebilmesi için, varlığında yaşadığı Dünya’nın obje ve sujelerine ait fiziki özellikleri görsel – işitsel – kokusal… View more

Vicdan

Vicdan

Vicdan – Allah Sistemi’nde Cemal Prensipli Olguların Başında Gelen Vicdanın Makuliyet Çerçevesinde Yaşatılmasını Sağlayan Etkinlikler Vicdan: İnsanın duygusal olgular planından yaşadığı merhamet ve acıma hisleriyle dolu olan bir olgudur. Makuliyet çerçevesinde yaşandığı müddetçe ilahi hiyerarşi tarafından makbul görülmektedir. Makul vicdan formulasyonuna göre, vicdani olguya ait olan şuurlu bir idrak düzeyinin mental boyutun dış yüzeyinde oluşması… View more

Cenap Başman kimdir?

Cenap Başman kimdir?

Cenap Başman kimdir? Cenap Başman’ın bilinçsel uyanışı kademe kademe daha da yüksek farkındalıklı hallerin ve frekans yoğunluğunu getirmiştir. Dünya üzerinde binlerce yıl hakimiyetini sürdüren ezoterik bilgilerin gizli ve açık hallerinin daha da üzerinde ileri aşamalı akışlar gerçekleştirmiştir. Dinsel, ruhsal veya tüm evreni içine alan sistemin de ötesinde ilahi teknolojik bilgiler aktarmıştır. Yaşadığı içsel yoğunluk anın… View more

  • 1
  • 5
  • 6
error: