Enter your keyword

Allah sistemine tabi olan beşerin kalbine zikrullah ile kazandırılan transandantal özellikler nelerdir?

Allah sistemine tabi olan beşerin kalbine zikrullah ile kazandırılan transandantal özellikler nelerdir? Son dönemlerde Dünya bilim adamları bir insan kalbinin vücudun dışına çıkarılıp, varlığına kan verilmeye devam edildiğinde kendi enerjisinin tükeninceye kadar muayyen bir süre çalıştığını keşfetmişlerdir. Neticede beyinden kalbe gelen sinirlerden enerji kesilince kalp kendi varlığındaki jeneratör sistemi ile bir müddet yedekleme faaliyetine dayanan… View more

Matu Gen tohumları

Matu Gen tohumları

Matu Gen tohumları Değişim ve dönüşüm, dünya ve üzerinde yaşayan tüm evrim prototipleri için bir ihtiyaçtır. Değişim, bilincin deneyim programlarını dünya ortamında hayata geçirmesi ve bu deneyimlerin hakkını vererek başka deneyimlere geçişi ile süre gider. Sonsuz sınırsız tek olan Allah (Axoy Ra), anın anı denilmesi mahsurlu bir anda kendi sonsuz ve sınırsızlığının bilinmekliğini isterken, kendi… View more

Atlanta Yaşam Hakikati – Atlant Zenyon Veritya

Atlanta Yaşam Hakikati – Atlant Zenyon Veritya LONQEN OR KFERYAN = SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR Atlant Uzantaran: Atlanta Yaşam Boyutları. Süppero Espy Orginya Cohte Yasan: Süper Asli Orijinal Güç Boyutları. Atlant Adman: Atlanta Ademleri. Atlant Havvunyan: Atlanta Havvaları. Kharyamantas Onya: Ana Tanrısal Teknolojik Boyut, İlahi Hükümranlık Süper Güç Boyutu da denilen bu boyut, Kharyantas ve Aryalara… View more

Atlanta RA Teknolojisi ve İlahi Laboratuvar Sistemler

Atlanta RA Teknolojisi ve İlahi Laboratuvar Sistemler ATLANTA RA TEKNOLOJİSİ: BİLİNÇ VE İMKANLARININ DURULGAN VE AKTİF VAROLUŞU İLE AKTİF YARATILIŞINA AİT MUTLAK VE SÜPER ASLİ ORİJİNAL MAHİYET VE KISTASLARDAKİ VASIFLARINI AÇIKLAYABİLEN, BU VASIFLARA DAYALI OLAN GELİŞMELERİ İLAHİ YASALARIN ÖN GÖRDÜĞÜ PRENSİP VE KURALLARA BAĞLAYIP UYGULAMAYA SOKAN BİLİNÇLERE REHBER OLAN İLAHİ İLİMSEL MAHİYETLER BÜTÜNLÜĞÜDÜR. Atlanta RA… View more

Atlanta güzergahının giriş kapısı olan sirius kapısı ile alakalı ileri aşamalı kavramlar

Atlanta güzergahının giriş kapısı olan sirius kapısı ile alakalı ileri aşamalı kavramlar Galaktik konfederasyon, adıyla da bilinen Andromeda Yıldız Kutbu Hiyerarşisi, çekirdek evrende teknolojik tasarrufları göstermekle yükümlü olan bir komiteliğin gösterdiği veziri eforlarla faaliyet göstermektedir. Bu komiteliğin Samanyolu Galaksisindeki teknolojik üssel yerleşim koordinatı Sirius takımyıldızına ait tüm uzay objelerini içine almaktadır. Çekirdek evrim yasası mucibince… View more

Atlanta emsal olucu değerler

Atlanta emsal olucu değerler Atlanta model olucu emsal değerler yasası: Aktif varoluş çemberinde muayyen bir “varoluş sabitesi“ne sahip kılınarak oluşturulan bütünsel bütünlüklerin oluşturulmasında emsal tutulmak üzere varoluş mahiyetiyle bir değer taşıyan çekirdek yapıların öncelikle oluşturulması gerekmektedir. Bu varolmadan sonra bütünsel bütünlüklerin oluşturulmasına geçilmelidir. Aktif varoluş çemberinde muayyen bir varoluş sabitesiyle yer alan bütünsel bütünlüklerin varoluştan… View more

Teklikten, çokluğa giden yol

Teklikten, çokluğa giden yol

Teklikten, çokluğa giden yol Kozmik beyin, Varoluş bir diğer ifade ile mutlak vücudun/ vahdet-i vücudun yönetici bilinç bütünlüğüdür. Sonsuz sınırsız varlığın bütünselliği, Mutlak Yokluk potansiyeli ve Mutlak Varlık potansiyeli olarak iki ayrı veçhede kendini bir bilen, yaşayandır. İki veçhesi var. Biri yokluk biri de Varlıktır. İki veçhenin Yokluğun aynası olan Varlığına Varoluş dendi, Mutlak Vücut… View more

Yeşerteceğiz sönmüş ümitleri

Yeşerteceğiz sönmüş ümitleri

Yeşerteceğiz sönmüş ümitleri Sonsuz sınırsız olan, Sonsuz sınırsızlığında devinirken Görmek istedi kendi zerrelerini Hangileri sarhoştu imkânlardan Hangileri tutkundu kendine zatından Bu devasa oyun nasıl çözülecekti Zata koşanlar mı, sarhoşlar mı galip gelecekti Akitler mi hatırlanacaktı, Hırslar mı parlayacaktı Hakikatin dokunacağı bu devasa tezgâh, Iskartalarını ne yapacaktı? İşte böyle başladı alabora oluş En güzelinden karıldı mahlûkat… View more

Ben Çekirdek Evren Varlığıyım

Ben Çekirdek Evren Varlığıyım Ey her daim anda olan, Güzel canlar padişahı sultanım… Ben bugün aşkınızla yıkadığınız kutsal kâsenizde yıkandım… Ask şarabınızla vaftiz edilen öz varlığım. Ben bugün çekirdek evren varlığıyım Sonsuzluğunuzda coşkunca yüzen bir balığım artık, Her halinizle cevvalleşen ve şükreden, Programlarınızdan her daim nemalanan ve coşkunlaşan… Dünyanın çamuruyla üşret bulurken ben, Yıkanmak istedim… View more

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı

Dünyada göklerin sistem tatbikatçılığı DİN-BİLİM-SANAT Dünyada Göklerin Sistem Tatbikatçılığı Sonsuz Sınırsız Varlık uzayında Var olan her bilinç ve her zerre için Göklerin ihtişamını yeryüzüne taşır. Bilinç, içten içe Bütünle bütünleşim, kenetleşim, birleşim arzusu ile devinir. Sonsuz Sınırsız uzayın her zerresinin dağılmadan bir arada tutulabiliyor olması, Allah’ın Sistemik Veçhesine uygun gösterilen eforlar neticesinde gerçekleşir. Göksel Planlardan… View more

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova Dünya’da 4 ve 5.Boyut astral yoğunluğu Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova Dünya’nın artık 21 Aralık 2012 ‘den sonra aldığı yeni karakteri, bilinçlerin yüksek benlikçe yaşamasını mümkün kılan önemli bir astral yoğunluk kriteridir. Turkomun nedir? Bilinçlerin enerjetik kainat saflarında kullandıkları kristal formlarının damarlarında dolaşan sıvıdır. Bu sıvı, astral bir… View more

Sistem, Nizam, Düzen veçhesinde Sistemsel olgular

Sistem, Nizam, Düzen veçhesinde Sistemsel olgular

Sistem, nizam, düzen veçhesinde sistemsel olgular Sistem, makro ve süper makro kıstasta Allah’ın bütünsel birliğindeki çeşitliliğin, güzelliğini mutlak vücuda dağılmasını, yayılmasını ve ona uygun yansıma oluşturmasını mümkün bir yayılımı ön görmektedir. Binlerce yıldır dünya ortamında görevli bilinçler devreye sokuldu. Peygamber, veli, âlim, bilim adamı, sanatçı, filozof gibi isimlerle anıldılar. Dinleri getirdiler insanlara güzel ahlak temelini… View more

Vedud İsminin (Keyfiyetinin) Manaları

Vedud İsminin (Keyfiyetinin) Manaları

Vedud İsminin (Keyfiyetinin) Manaları – İLAHİ AŞK  Vedud İsminin (Keyfiyetinin) Manaları – İnsan Denilen Bazı Deneyim – Evrim – Görev Odaklarında Öz Haslet Ve Değerlerin Kendi Bağlı Bulundukları Özlerinden, Vedud İsminin (Keyfiyetinin) Manaları Doğrultusunda Yaşanan İlahi Aşkın Müteal Orijinal Yoğunluğu Oranınca Akışa Geçirilmesi Hakkında Açıklamadır İNSAN FAKTÖRÜNÜN KENDİ ÖZÜNDEN HASLET VE DEĞERLERİ AKIŞA GEÇİREREK KAZANABİLMESİ… View more

Alfa ve Omega

Alfa ve Omega

Alfa ve Omega Mutlak Yokluk, her varda  kendi yokluğunun Varlığını deneyime sokmakta ve deneyimli Varlar kategorisinde kılmaktadır. Mutlak Yokluk’tur Yoklukça Var olan ve her Var kıldığından kendini Zerrede ayırarak, zerreden geçip Bütüne erişmeye programlayan. O’dur Çokluğu BİR’leştirecek olan, BİR eden, Çokluktaki her deneyimi Bir’leşmek için devreye sokan. ‘O’ndan geldiniz ve nihayetinde O’na döndürüleceksiniz’ aslında bilinç ve imkanlarının evrimsel sürecini… View more

Allah’ın Sistem Veçhesi

Allah’ın Sistem Veçhesi

Allah’ın Sistem Veçhesi Ruhsal öğretilerde ‘bilincin düşüşü’ olarak bilinen dönem Atlantia Medeniyetine dayanır. Bu dönemden sonra Çekirdek Dünya ortamında bilinçler, kullandıkları formların beyin yapısında negatif mahiyetli kodların art arda açılımlarıyla ilahi hiyerarşinin makbul görmediği olguları yaşamaya geçer. Bu yüce eforları sergileyen görevli bilinçler, yeryüzüne enkarne edilerek Dünya’nın realitesini daha üst kıstaslara taşımak, evrimini sürdüren bilinçleri… View more

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram Veziri bilinçler (khamonlar), Dünyanın farklı dönemlerinde yeri geldi rabsal – ruhsal öğretilerin yayılmasını sağladılar. Bilinçlerin kendilerini hatırlamalarını sağlayarak, onları özlerine kavuşturucu oldular. Allah’ın kelamını kalplerine şokladılar. Veziri bilinçler (khamonlar), yeri geldi göklerin ilahi teknolojisine dayalı sırları yeryüzüne intikal ettirici odaklar oldu. Göksel… View more

Allah’ın zat-ı mı imkanları mı?

Allah’ın zat-ı mı imkanları mı?

Allah’ın zat-ı mı, imkanları mı? Sonsuzluğun yokluğundan aktifleştirilerek akışa geçirilen Varlık bilinci, bu akışı ile sahip olduğu her bir imkanını, değerini  beraberinde sürüklemektedir. Varlıklaşmış her bilinç, varlıklaşmanın her aktifliğinde Om’dan Rakha’ya kadar İmkanlarca da aktifleşmektedir. Yani bilinç aktifleşirken aynı zamanda kendi imkanları da yokluktan sadr olur ve aktifleşir. Birbirini takip eder. Mutlak Yokluktan Mutlak Varlığa… View more

Teslimiyet seçimsizliktir

Teslimiyet seçimsizliktir

Teslimiyet seçimsizliktir Binlerce yıldır Çekirdek Dünya’ya öğreticiler geldi. Hepsine birer Manevi Rehber dendi  ve hepsi Çekirdek Dünya’nın içinde bulunduğu realitik ortamın hep üst frekanslarında yaşayarak, yaşadıklarını öğrencileri vasıtası ile yeryüzüne ekti ve ekmeye de devam etmektedir. Manevi arayışta olan bir varlık için bilinmeyene yolculuk, gözler kapalı, önünü görmeden bir yolda yürümek gibidir.  Manevi yolun bizleri… View more

Direncin kaybı ve çıkıntılar

Direncin kaybı ve çıkıntılar

Direncin kaybı ve çıkıntılar manevi rehberlikle yok olur Direncin kaybı ve çıkıntılar en kolay teslimiyetle bertaraf edilebilse de bu çoğu zaman zordur. Çekirdek Dünya ortamında öz irade boyutunun yoğunluğunun muayyen statüde tecelliyatları sergilense de egosantrik irade boyutunun boyunduruğu altında bulunan ego potansiyelinin bu muayyen aktifliklerde varlıklaşma çabası bitmek tükenmek bilmemektedir. Öz irade boyut yoğunluğunu güçlendirecek… View more

Sonsuzluğun yokluk ve varlığından kendini keşfi

Sonsuzluğun yokluk ve varlığından kendini keşfi

Sonsuzluğun yokluk ve varlığından kendini keşfi sonsuzluğu birbirine ayine kılar. Sonsuzluğun Yokluk ve Varlığından Kendini Keşfi Sonsuz Sınırsız Yokluk bünyesindeki değerlerle Durulgan halde iken homojenliği kaldırılarak Om denilen ilk temel hareketle ‘Varlık’ bulur. Her bilinç kıvılcımı, Tanrısal Özlere ait potansiyeldir. Tanrısal Özler, Çekirdek Dünya ortamında kendi deneyim uyduları üzerinden evrim, deneyim ve görev programlarını devreye… View more

Beta nova yaşam

Beta nova yaşam

Beta nova yaşam Beta nova yaşam, dünyada illüzyonsuz hakikat yaşamıdır. Çekirdek Dünyada deneyim yapan deneyimci özler, galaktik ortamlardan bilinç bazında transfer edilmektedir. Bulundukları galaksiden çekirdek dünyaya transferasyonları esnasında ‘bilinç kodlama planına’ tabi tutulurlar. Şifretik Programlar, Bilincin Çekirdek Dünya ortamında vasıta olarak kullanacağı robotik kalıbın beyin dnalarına yapılan özle ekimlerdir. DNA sarmal boşluklarına (genetik uzay bölgelerine),… View more

error: