Enter your keyword

Allah Sistemi

Allah Sistemi Allah Sistemi Cenap Başman  akışlarından  Bilinci; Evrimin mutat insansal formu kullanma aşamasında rotasyone etme mahiyetiyle düşünce boyutuna etki ederek aktiflik gösteren, keyfiyetlerin sonsuz – sınırsız manalarınca evrensel tasarruf sağlayan ve mutat insanı “evrensel insan boyutu” na yücelten İlahi Sistemdir. İlahi Hiyerarşinin tüm Teknolojik Sistemleri Çekirdek Dünya Rabliğine ait RAB SİSTEMİ olan Allah Sistemine kilitli… View more

Minadasser Kreyoling ve Atlantia Dönemi – 1

Minadasser Kreyoling ve Atlantia Dönemi Bilincin yeryüzü ortamında tekamülü ve doğal evrim Mikro Bilinç, önce elementer evrimden sonra bitkisel, hayvansal aşamalardan ve sonra da beşeri evrim aşamalarına tabidir. Bu sürece kadar formdan forma geçiş yaprak bilincini bu formlarda deneyimlemeye geçer. Bu da ‘doğal evrim’ kıstasında ilerler. Doğal Evrim, bilincin yeryüzü ortamındaki nihai hedefidir. Sonsuz sınırsız… View more

Aden Cennetleri, Lusifer ve Ekibi 2

Aden cenneteri – 8 tabakalı cennet – Teknolojik üsler Teknolojik uzman ekipler Her bir teknolojik uzman bilinç, biyolojik yaşamın ilahi teknolojisi hakkında her türlü uzmanlığa sahiptir. Evrimleşme hakkında, biyolojik tüm yapılaşma hakkında, biyolojik bedenler, DNA, Hücre, Atom, Kuantum Bilinç alanı gibi evrimleşmeyi ön gören her oluş hakkında uzmandırlar. Dünya’da oluşturulan biyolojik yaşamın nasıl ortaya çıktığını… View more

Atlantis ve Lemurya (MU) 3 – Bilinç kodlama sistemi

Atlantis ve Lemurya (MU) 3 – Bilinç kodlama sistemi Evrimsel ilerleyiş için teknolojik uzmanların çaba ve tadilatları akabinde Lusifer ve ekibinin mutasyonu başlatması ile bedenlerdeki 12 sarma geri 2 sarmal halina dönüşmeye başlamıştır. Yetiler ve farkındalık gücü etkisizleşmeye, gerilemeye başlamıştır. Telepati, teleportasyon, insanın güçlü hisleri, sezgisel duyarlılık gittikçe kaybedilmiş ve daha önce yapılan müdahale bir… View more

Mısır Kharenası Dönemi 5

Mısır Kharenası dönemi Atlantia, Atlantis ve Lemurya’dan sonra bilincin evrimsel bazda tekrar insansal yetilerini kazanabilmesi için Nil Vadisi etrafında ortaya çıkan öğreti bütünselliğidir. Yüzlerce yıldır insanlık bu auradan çıkan öğretilerle dinsel, bilimsel ve sanatsal bağlamda aydınlatılmaya çalışılmıştır. Orion’un mutasyona uğrattığı biyolojik formlardaki Dna’lar tekrar 12 sarmallı Dna haline getirilmek üzere 3×26 000 yıllık ara hasat… View more

Agartha ve Azlantas ülkeleri (Yeraltı ve Denizaltı yaşam) 4

Agartha ve Azlantas ülkeleri (Yeraltı ve Denizaltı yaşam) 4 Hem Atlantis hem de Lemurya’da O dönemde 12 sarmallı DNA faktörüne sahip bilinçler vardı ve mutasyona hiç uğramamış, saflıkları bozulmamıştır. Bu bilinçlerin Atlantisin bilimsel çalışmalarının neticesinde bulundukları manyetik alanlardan uzaklaştırılmaları gerekliydi. Dejenerasyonun ortaya çıkmasıyla makro farkındalık gücünü koruyan ve mutasyonsuz kalabilen bilinçler acilen bu ortamlardan uzaklaştırıldı…. View more

7 Kharena Kodları

Kharena Kodları Kharena Kodları, Çekirdek Dünya’nın Ara Hasat dönemlerinde muhtelif uzay zaman dilimlerinde görev icraat üniteleri olarak devreye sokulan özel görev yükümlülüğü ile Sirius’a bağlı galaksilerden transfer edilen bilinç kodlarıdır. Mısır Kharenası Dönemi Mısır kharenası dönemi, bilincin makro erginlik kazandığı çok önemli bir dönemdir. Bilincin yeryüzü ortamında Enanaktif Dinginlik kazandığı, muayyen aktifliğinden, mutlak aktifliğine geçiş… View more

error: