Enter your keyword

Allah Sistemi

Allah Sistemi Allah Sistemi Cenap Başman  akışlarından  Bilinci; Evrimin mutat insansal formu kullanma aşamasında rotasyone etme mahiyetiyle düşünce boyutuna etki ederek aktiflik gösteren, keyfiyetlerin sonsuz – sınırsız manalarınca evrensel tasarruf sağlayan ve mutat insanı “evrensel insan boyutu” na yücelten İlahi Sistemdir. İlahi Hiyerarşinin tüm Teknolojik Sistemleri Çekirdek Dünya Rabliğine ait RAB SİSTEMİ olan Allah Sistemine kilitli… View more

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi Egosantrik İrade Boyutunun Etkileşimi Altından Kurtarılarak Öz İrade Boyutunun Etkileşimi Altına Alınması Gerekmektedir Fiziki algı sistemleri: İnsani kişiliğin, deneyimsel, evrimsel ve görevsel faaliyetler zincirine dahil olan faaliyetlerini sürdürebilmesi için, varlığında yaşadığı Dünya’nın obje ve sujelerine ait fiziki özellikleri görsel – işitsel – kokusal… View more

Vicdan

Vicdan

Vicdan – Allah Sistemi’nde Cemal Prensipli Olguların Başında Gelen Vicdanın Makuliyet Çerçevesinde Yaşatılmasını Sağlayan Etkinlikler Vicdan: İnsanın duygusal olgular planından yaşadığı merhamet ve acıma hisleriyle dolu olan bir olgudur. Makuliyet çerçevesinde yaşandığı müddetçe ilahi hiyerarşi tarafından makbul görülmektedir. Makul vicdan formulasyonuna göre, vicdani olguya ait olan şuurlu bir idrak düzeyinin mental boyutun dış yüzeyinde oluşması… View more

Allah Sisteminde Acziyet Tevekküliyet Rıza Şükürlülük

Allah Sisteminde Acziyet Tevekküliyet Rıza Şükürlülük

Allah Sisteminde Acziyet Tevekküliyet Rıza Şükürlülük Allah Sisteminde Acziyet Tevekküliyet Rıza Şükürlülük – Allah Sistemi Serisi – Cenap Başman   ACZİYET: Allah Sistemine ait 99 Keyfiyetin zîlli ve asli manalarınca tasarruflara tabi tutulabilecek olan beşerin İman-ı Hakiki nitelikteki kavramı oluşturup, bu kavramın icaplarına uygun olan fonksiyonları vurgulayabilecek olgunluğa erişinceye kadar yaşadığı olgudur. Müteal orijinalliğe sahip… View more

error: