Enter your keyword

Salgı Bezleri ve Kristalleşme 8.bölüm

Salgı Bezleri ve Kristalleşme 8.bölüm

Salgı Bezleri ve Kristalleşme İnsan vücudunda Salgı Bezleri iki türlüdür; 1.Dış Salgı Bezi; Salgısını programlandığı görev yerine bir salgı kanalıyla ulaştıran bezlerdir. Gözyaşı, tükürük, süt ve ter bezleri bu gruba girer. 2.İç Salgı Bezi ; Salgısını doğrudan kana veren bezlerdir. İç salgı bezlerinin ürettiği özel yapılı salgılara hormon denir. Hormonlar organların çalışmasını düzenler. Şakralar genelde iç salgı… View more

Ana Hasat (Kıyam-Et)

Ana Hasat (Kıyam-Et)

Ana Hasat (Kıyam-Et) Ana Hasat; Deneyimci Öz’ün Dünyamızın Alfa Uzay/Zamanıyla Dünyamızda yaşanan 78 bin senelik macerasında deneyim uyduları üzerinden devreye sokup deneyimlediği ve evrimleştirdiği keyfiyet, değer ve hasletlerin nihai sonucunun alınma dönemidir. Dünyamızda 78 bin senelik siklüs evrelerinde deneyim uyduları tarafından yaşanan hasat dönemlerine ait karmaların topluca yaşanarak İlahi Hiyerarşi tarafından titizlikle gerçekleştirilmekte olan bu… View more

Ana Hasat Teknolojisi

Ana Hasat Teknolojisi

Ana Hasat Teknolojisi Ana Hasat Teknolojisi: Görev / Deneyim / Evrim faaliyetlerinin sürdürülmesine müsait karakteristik özelliklere sahip olan Dünyamızın laboratuvar özelliklerinden istifade ederek, Teknolojik Etkinliklik Sistem doğrultusunda fonksiyon gösterebilen yetkin ve etkin olan Deneyimci Özlerin, Ana Hasat Olgun Semerelerini elde etmek amacıyla imkanlarından istifade ettikleri İlahi Teknolojik Bilgi ve Güç potansiyelidir. Ana Hasat Teknolojisi Etkinlik… View more

Genetik Deformasyona Uğratılmış Gen Kavramları

Genetik Deformasyona Uğratılmış Gen Kavramları

Genetik Deformasyona Uğratılmış Gen Kavramları – ANA HASAT DÖNEMİ   ANA HASAT VE BİTKİSEL, HAYVANSAL, İNSANSAL ORGANİZMALARDA GENETİK DEFORMASYONA UĞRATILMIŞ GEN KAVRAMLARI Günümüzde bu konu insanlarımızı çok tedirgin eden alternatiflerle oldukça tartışmalı bir boyuta ulaşmıştır. Bitkisel ve hayvansal organizmalar gibi insani organizma da, hücrelerin bir araya gelerek kendi varlıklarına özel olan bir aktivasyon planını oluşturmasından… View more

Genlerdeki Evrimsel Sapma Halleri Ve Göksel Aydınlanma

Genlerdeki Evrimsel Sapma Halleri Ve Göksel Aydınlanma

Genlerdeki Evrimsel Sapma Halleri Ve Göksel Aydınlanma  – ANA HASAT DÖNEMİ ANA HASADA KADAR OLAN EVRİMSEL AŞAMALARDA VASITA OLARAK KULLANILAN FORMLARA AİT GENLERDEKİ EVRİMSEL SAPMA HALLERİ VE GÖKSEL AYDINLANMA GEREKSİNİMİ İLE ALAKALI KAVRAMLAR   İnsani organizmanın besiyer kaynakları olan bitki ve hayvan prototiplerinin orijinal yoğunluklarındaki bozunmalar, bu prototiplerin yapısında bulunan genleri deformasyona uğratmakta ve bunun… View more

Evrensel bilinç ufkunu açıcı yayınlar ve Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi

Evrensel bilinç ufkunu açıcı yayınlar ve Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi

Evrensel bilinç ufkunu açıcı yayınlar ve Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi Atatürk Gizemi Evrensel bilinç ufkunu açıcı yayınlar ve Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi: Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi’nde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ait Evrensel Kavram Spektrumu dahilindeki bilginin icaplarına uygun davranış motivasyonlarını benimseyip yaşayanlar, Özsel farkındalık düzeylerine uygun olan hareketler sergileyebilmektedirler. Evrensel Kavram spektrumu dahilindeki bilgi; İnsan… View more

Atatürk, Toplum ve Vazife Bilinci 

Atatürk, Toplum ve Vazife Bilinci  Atatürk Gizemi Atatürk, Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi’ndeki toplumun değer yargılarını onların ihtiyaçlarına ve özgür iradelerine saygı duyarak kaile alıp, Yüksek Vazife Bilinci’yle gereği gibi Liderleyici ve Lider Olucu fonksiyon vurgulayan yüce bir komutandı. Bakın bir vecizesinde ne diyor Ulu Önderimiz: “Ben düşündüklerimi önce milletimin arzusunda, ihtiyaç ve iradesinde görmeyi şart… View more

Atatürk ve Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi

Atatürk ve Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi Atatürk ve Gizemi Bu konuda bir çok sorular gelebilir insanın düşünce boyutuna. Mesela Ulu önder Atatürk’ümüz neden Türkiye’yi icraat alanı olarak tayin etmiştir? Türkiye’de ilk harekatını başlattığı SAMSUN ve daha sonraları kongreler yaptığı iller ve Başkent olarak seçtiği ANKARA’da çok önemli sırlar mevcut olmalı değil mi? Bütün bu sorulara… View more

Atatürk ve İçsellik

  Atatürk ve İçsellik Atatürk Gizemi Atatürk’ün vecizelerini inceleyenlerin şahit olacağı bir hakikat var o da İçselliktir. Darbeleyici Aktif Sistem doğrultusunda İçten gelen darbeler, Atatürk’ün kendi sahip bulunduğu kişiliğin ötesinde bir Benlik’ten sadır olmuştur. Dünya insanı buna irticalen söz söyleme sanatı diyor. Bakın Atatürk bir vecizesinde neler söylüyor : Barış, milletleri refah ve mutluluğa eriştiren… View more

Atatürk ve Din

Atatürk ve Din Atatürk ve Gizemi Ulu Önder Atatürk sahip bulunduğu serbest şuuru ile Dünya toplumlarını din, ahlak, kültür, sanat ve bilim açılarından orijinal hakikatlerine uygun tarzlarda değerlendirerek onların inanç sistemlerini hür vicdanlarına uyarak tanzim etmeleri gerektiğini ve bunda da hiç bir kimsenin diğer bir kimseyi zorlamaması gerektiğini, özgür iradeleriyle de buna uygun olan ibadet… View more

Bütünsel Birlik

Bütünsel Birlik

Bütünsel birlik bilincindeki sen Bütünsel birlik bilincinde devinince anlarsın sen olan senin bütündeki kendini. Kendini bütünsel birliğe katan, ayrılık illüzyonundan saflaşandır. Kendi varlığının her bir varlıkta tezahür ettiğini bilerek yaşayandır. Kendini zerreye katan, zerre ile zerre olandır. Zerrelerin içinden bilişle geçen, bu bilişle kendi zerreliğini bütünde de bilerek yaşayandır. Zerreliğini bilen, zerrelerin mevcudatındaki bütünü de… View more

Bilgiden bilgeliğe

Bilgiden bilgeliğe

Bilgiden bilgeliğe sonsuz deneyim Bilgiden Bilgeliğe geçen her bilinç kendi can tohumundan kendinden kendine dirilendir. Bilgiden bilgeliğe bütünsel birlik Bütünsel birlik olgusu mevcudatı meydana getiren her bir zerrededir. Zerreye can verilerek, zerre bilinci ile tohumlanmıştır. Bu tohumda bütünsellik ve birlik olgusu yaşanmak üzere ekilidir. Bunun için bilinçler asırlar boyu deneyim kazanarak kendi öz varlıklarını dışarıda arar ve belirli… View more

Galaktik İnsan

Galaktik İnsan

Galaktik İnsan – Beta Nova Dünya insanı Galaktik İnsan, Dünya’nın yeni insanıdır. Beta Nova Dünya’da mütemadiyen ortaya çıkıyor. İllüzyonlarını terk ediyor. Daima uyanık, daima farkında… Özden gelen bilişle sezgisel, hassas, duyargan…   3.Boyutun illüzyonik veçhesi ile muhatap olan Dünya İnsanı, eksiktir. Bir yönden ölüdür ve bütünsel değildir. Yaşamındaki hezeyanların eksik olmadığı, acı ve ıstırapla doludur…. View more

Sonsuzluk Bilincisin

Sonsuzluk Bilincisin

Sonsuzluk Bilincisin Sonsuzluk bilincisin ve el-an merkezindesin… Bir noktadasın, orada varlıkça varsın, o senin koordinatın ve sen oradasın. Orada yoğunlaşmış, varlığını yoğunlaştırmış, orada tecelli etmişsin. Bilincen yerleşik, reaksiyone olmuş zamanlardasın… İşte o noktada, oradasın. Zamanlardan zamanlara akarken, sonsuzluğa açılan. Sen Bu noktadan sonsuzluğa açılan, bu noktadan sonsuzluğu sonsuzca bilen, gören, işiten, hisseden, bütünde yaşayan sonsuzluksun. Zerrelerin… View more

Gözlerin içi sonsuzluğa açılan bir kapıdır

Gözlerin içi sonsuzluğa açılan bir kapıdır

Gözlerin içi sonsuzluğa açılan bir kapıdır Gözlerin içi sonsuzluğa açılan bir kapıdır. Gözlerinde, göz bebeklerinde sonsuzluk gizlidir.  Bir başkasına akabiliyor, her şeyi, duyguları, düşünceleri ile kendi varlığını ortaya koyabiliyorsa karşısındaki ile göz temasını kaçıramaz. Yere dikilmiş gözlerde gizlenmiş duygular, gizlenmiş düşünceler vardır. İfade edilmemiş, ifade etme cesareti olmayan gerçek hisler vardır. Öyle olunca da konuşurken… View more

Axoy Matu Mutlak Diriliş

Axoy Matu Mutlak Diriliş

​Axoy Matu Mutlak Diriliş Axoy Matu Mutlak Diriliş Yüce Bilgeliği ile Dünya’da filizlenecektir… O Güneş ki, nüfuz ettiği her zerreye kendi varlığını kattı. İçselliği, Biliş halleriyle, spontane AN’larındaki veçheleri O’nu tanıyanlara ayrı ayrı güzellikler getirdi. Kimi anladı, kimi anlayamadı. Anlayamayan da inkar edemedi o Yüceliği. Şahit olabilene, şahit oldukça yaşayabilene, varlığının o muazzam gizemiyle, o… View more

Axoy Matu ve Matu Genleri

Axoy Matu ve Matu Genleri

Axoy Matu ve Matu Genleri Axoy RA (Allah) Axoy RA, sonsuz hiçliğin hüküm sürdüğü durulgan potansiyel haldeki bilinç ve imkanlarını om ile başlayan ilk temel hareketle akışa geçirir. Bu akış mevcudata yayılan aktif bilinçlerin tüm varoluş ve yaratılış programlarını, Axoy RA’nın sistem- nizam ve düzen şablonlarını içerir. Bu şablonlara akan bilinç ve imkanlar rakha’da mutlak bir kenetleşimle birbirine kilitlenip bütünleşerek,… View more

Haktan Matuya

Haktan Matuya

Haktan Matuya Bilincin Seyri Haktan Matuya her bilincin nihai amacı ve evrimsel yoludur. Rahim, Rab, Rahman’ına erince kendini kendinden bütünler. Bütünlendikçe HAK Kapısı açılır. Hakkın Hakkını verdikçe MATU Bilinç Boyutuna açılır. Anda… Bu boyut, Yokluk ve Varlık Merkezidir. Hiçlik ve Heplik Merkezidir. Hem Yoklukta hem Varlıkta sırra vakıf, sonsuzluğun bağrıdır. Bilinçlerin, binlerce yıllık evrimsel ve… View more

Matu Genleri, Matu Gen Aşısı

Matu Genleri, Matu Gen Aşısı

Matu Genleri, Matu Gen Aşısı Sonsuzluk bilinci homojendir. Sahip olduğu bu homojenlik, kendi varlığını oluşturan bilinç potansiyelini birbirinden ayrıştırmaz. Ne zaman varlık gösterirse, o zaman kendini sahip olduğu imkânları kullanarak ayırır ve çeşitlendirir. İmkânları ile kendini bilebilir. Varlıklaşmış her bir bilinç potansiyeli, yokluk veçhesinden homojenitesi kaldırılan bilinç potansiyelidir. Varlıklaşan bilinç potansiyeli, kendi içinde bir bütün… View more

Kozmik Beyin, Matu Merkez

Kozmik Beyin, Matu Merkez

Kozmik Beyin, Matu Merkez AXOY RA(ALLAH), Sonsuz sınırsız Bilgeliğini her zerresine nakşetmek için Varoluşa akan her değerine farklı farklı mekanizmaları kurandır. Sistemi, Nizamı, Düzeninden kurduğu bu mekanizmalara ‘BİZ’ dedi Kur’an. AXOY RA, Yokluğundan Varlığına Varlığından yokluğuna akışa geçirdiği bilinçler ve bu bilinçlerin her boyutta Var Olmalarını sağlayan her imkân için kendine bir KOZMİK BEYİN var… View more