Enter your keyword

Allah Sistemi

Allah Sistemi Allah Sistemi Cenap Başman  akışlarından  Bilinci; Evrimin mutat insansal formu kullanma aşamasında rotasyone etme mahiyetiyle düşünce boyutuna etki ederek aktiflik gösteren, keyfiyetlerin sonsuz – sınırsız manalarınca evrensel tasarruf sağlayan ve mutat insanı “evrensel insan boyutu” na yücelten İlahi Sistemdir. İlahi Hiyerarşinin tüm Teknolojik Sistemleri Çekirdek Dünya Rabliğine ait RAB SİSTEMİ olan Allah Sistemine kilitli… View more

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri Allah Sistemi Serisi – Cenap Başman  MÜTEAL ORJİNALİKTEKİ BİLGİYİ ANCAK MUTLAK DİRİLİK BİLİNCİNE SAHİP OLAN MÜTEAL İDRAK KAVRAYABİLMEKTEDİR. Bu ne demektir? Bu şu demektir ki; ancak kendi mütealliğinin bilincinde olabilen Sınırsız TEK ŞUUR müteal değerleri idrak edebilir. PEYGAMBERAN İDRAĞI VAHİYE DAYALI BİR İDRAK… View more

Allah Sisteminin Rabsal – Ruhsal – Teknolojik Sistemlere Uygun Tarifleri

Allah Sisteminin Rabsal – Ruhsal – Teknolojik Sistemlere Uygun Tarifleri ALLAH SİSTEMİ Rabsal terminolojik sisteme uygun tarifiyle; Alemlerin Rabbi olan Allahın Uluhiyet sırrıyla kaim olan varlığının 99 İsmine şayan olan tasarruflarla devrede tuttuğu sisteme ALLAH SİSTEMİ denir. 99 İsim ALLAH isminde dürülü olarak meknuz tutulmaktadır. 99 İsminin mazhariyeti Allah’ın Mülkündeki İnsana tanınmıştır. 99 İsmin zılli… View more

Öz Enerji İle Evrensel Enerjinin İnsansal Formun Tepe Şakrasındaki Bağlanışından Sonra Allah Sistemine Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetiyle

Öz Enerji İle Evrensel Enerjinin İnsansal Formun Tepe Şakrasındaki Bağlanışından Sonra Allah Sistemine Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetiyle Aktifleşerek Devreye Sokulması Öz Enerji: Her deneyimci Öz’ün kendi varlığına ait deneyim – evrim – görev programlarını Dünya ortamında uygulama amacıyla kullandığı doğal enerjidir. Evrensel Enerji: Deneyim – evrim – görev programlarının Deneyimci Özler tarafından Dünya… View more

Allah Sistemine Ait 99 Keyfiyetin Asli Manalarına Uygun Olan Tasarrufların Temerküz Mahali İnsan Beynidir

Allah Sistemine Ait 99 Keyfiyetin Asli Manalarına Uygun Olan Tasarrufların Temerküz Mahali İnsan Beynidir İnsanın beyin yapısı, İlahi İsimler olarak da bilinen 99 Keyfiyetin zılli ve asli manalarınca insani algı ve olguları yaşatabilen İlahi Teknolojik dizayna sahiptir. Bu harika yapının insanın rububiyet – resuliyet – uluhiyet – kudsiyet sırlarıyla alakalı imkanlarla donatılmıştır. ALLAH SİSTEMİNDE ULUHİYET… View more

Tanrısallık, Atomik Bütünde Allah Sistemi’ne Ait Eforlarla Ortaya Çıkarılmaktadır

Tanrısallık, Atomik Bütünde Allah Sistemi’ne Ait Eforlarla Ortaya Çıkarılmaktadır Tanrısallığın Alemi Lahut’tur. Lahut aleminin sakinleri olan Tanrısal Özler; bu alemde yaşarlarken, Atomik Bütünde yer alan Ceberrüt ve Meleküt alemlerinin sakinleri olan kendi evlat canlarını Allah Sistemi’nin faaliyet platformunda yücelmelerini sağlayan İlahi Hiyerarşi ile birlikte hareket ederler. Ceberrüt ve meleküt alemleri galaktik yaşam faktörüne sahip olan… View more

99 Ra Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İlahi Hiyerarşi Tarafından Tanzim Edilen Teknolojik Sistemler

99 Ra Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İlahi Hiyerarşi Tarafından Tanzim Edilen Teknolojik Sistemler Ve Bu Sistemlere Bağlı Olan Mekanizmalar Hakkında Açıklamadır Allah, Sistemi’nin Rabbi olarak Mutlak Şuur’a dayalı olan İLAHİ TASARRUFLARI 99 RA Keyfiyetin rotasyonu altında gösterirken, Sistemin Rabbine ayine varlık olan RESUL, Teknolojik Tasarrufları göstererek Dünya’daki deneyim uydu bilinç potansiyellerinin deneyimli varlar kategorisine… View more

Allah Sisteminde Uluhiyet Ve Resuliyet Platformlarındaki Tasarrufların, Keyfiyetlerin Rotasyonu

Allah Sisteminde Uluhiyet Ve Resuliyet Platformlarındaki Tasarrufların, Keyfiyetlerin Rotasyonu Altında Nasıl Yapıldığı Hakkında Açıklamadır ALLAH: 99 KEYFİYETİ VARLIĞINDA TOPLAYAN KEYFİYETTİR. 99 KEYFİYETİN MANALARIYLA İSLAM-I HAKİKİNİN DOĞMASINI SAĞLAYAN BU KEYFİYETİN İSLAM’DA İLAHİ İSİMLERİ CEM ETTİĞİ BİLİNMEKTEDİR. ALLAH, RAHMAN – RAB – RAHİM ÜÇLÜ KOMBİNASYON ÇATISININ RA 3 DENGESİ ALTINDA DEVREDE TUTULAN ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİDİR. BU SİSTEMİN… View more

İlahi İsimlerin Zuhur Mahali Olan Mahlukata Nur-U Muhammedi’den Nur Kazandırılması

İlahi İsimlerin Zuhur Mahali Olan Mahlukata Nur-U Muhammedi’den Nur Kazandırılması Hakkında Açıklamadır TÜM MAHLUKATA TEVZİ EDİLEN NURLARIN KAYNAĞI NUR-U MUHAMMEDİDİR. Nur-u Muhammedi’den kazanılacak olan nurlar, mahlukatta zuhur eden ilahi isimlere ait manaların yoğunlukları oranında kazanılır. Mahlukatın içinde 99 İlahi İsmin manaları oranında nurlandırılarak şereflendirilebilecek olan Mahluk BEŞER‘dir. Zira Beşer, İnsan-ı Kamile hamiledir. Beşerin İnsan-ı Kamili… View more

Allah Sistemi Ve Mutlak Plan (Levh-İ Mahfuz)

Allah Sistemi Ve Mutlak Plan, (Levh-İ Mahfuz) Allah Sistemi’ndeki tüm tasarruflar Allah’ın 99 isminin manalarınca gerçekleştirilirken, Mülk aleminin kesretlik ortamında isimlerin zılli ve asli manalarına uygun olan kalıp ve kisveler kullanılmaktadır. Rabsal Terminolojik Sistem kayıtlarına uygun olarak insanlığa MELE-İ ALA ifadesiyle tanıtılan Meleküt ve Ceberrüt Alemlerindeki İlahi Tasarruf Planları’nın yöneticisi olan topluluk, mülk aleminin kesretlik ortamında… View more

Allah Sistemi ve Mutlak Varlık

Allah Sistemi ve Mutlak Varlık MUTLAK VARLIK: MUTLAK ŞUUR VE O’NUN MÜTEAL ORİJİNAL KEYFİYETİ OLAN MUTLAK KEYFİYETÇE BİR VARDIR. Mutlak Şuur’un Kendi Keyfiyeti içindeki seyri, Mutlak Varlığın Mutlak yaşamıdır. ALLAH SİSTEMİ; MUTLAK VARLIK’TAKİ MUTLAK ŞUUR’UN İLAHİ ALEMLERDEKİ TÜM MEVCUDATIN TEKAMÜLÜ İÇİN DEVREDE TUTTUĞU RAHMAN-I RABB’UL RAHİMİYET SİSTEMİDİR. ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİ OLAN ALLAH’IN “RABB’UL ALEMİN SIRRI”… View more

Tekamül Hakikatinin Allah Sistemi’nin Rabbi Olan Allah’ı Tefekkür Ve Zikirle Sağlanması

Tekamül Hakikatinin Allah Sistemi’nin Rabbi Olan Allah’ı Tefekkür Ve Zikirle Sağlanması Hakkında Açıklamadır ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİ OLAN ALLAH’I TEFEKKÜR VE ZİKİR ALLAH’IN İSİMLERİ OLARAK BİLİNEN 99 KEYFİYETTEN HAREKETLE YAPILMALIDIR. İlahi alemlerde her ismin asli orijinal manaları olduğu gibi mülk alemindeki tekamül hakikatinin sağlanması için izlenen yolun başlarındaki zılliyet ortamlarının oluşması ve mahlukluk sıfat ve fiilerinin… View more

Allah’ın 99 İsminden Mürid İsminin Manalarının Zuhur Mahali Olan Beşer Ve İnsan Numuneleri

Allah’ın 99 İsminden Mürid İsminin Manalarının Zuhur Mahali Olan Beşer Ve İnsan Numuneleri Allah Sisteminin Müridleridirler Mürit isminin zılli manalarının zuhur mahali olan mahlukatın içinde yalnız beşerin muayyen bir kıstasta sahip olduğu irade hasleti mevcuttur. İrade, beşeri bilincin bağlı bulunduğu Öz Varlığa ait bir haslettir. Mürit isminin rotasyon özelliği, beşerde ve insanda iradi bağlamda fiil… View more

Allah Sistemi’ne Tabi Olan Beşerin, Beşeri Sıfat Ve Fiillerinden Kurtulması

Allah Sistemi’ne Tabi Olan Beşerin, Beşeri Sıfat Ve Fiillerinden Kurtulması Allah’ı Tefekkür Ve Zikir İle Gerçekleşirken, Gittikçe Yükselen Aşk-I İlahi Fazları Kalbin Gönülle Birleşik Düzen Yoğunluğunu Arttırır Allah’ın Vedüd isminin manalarının zuhur mahali olan beşer, Allah’ı tefekkür ve zikirin sağladığı arınma ve yücelme ile beşeri sıfat ve fiillerden kurtulma oranında bu ismin manalarınca aşk-ı ilahi… View more

Allah Sistemi’nde Celalullah – Cemalullah Arasındaki Aşk Reaksiyonu …

Allah Sistemi’nde Celalullah – Cemalullah Arasındaki Aşk Reaksiyonu Esnasında Resuliyet Denilen Aşık – Maşuk İlişkileri Ortaya Çıkıyor  ALLAH SİSTEMİ’NDE CEMAL’ULLAH, CELAL’ULLAH’A AŞK TERANELERİYLE SERENADDA BULUNURKEN BELİRTİLEN AŞK MANZUMESİNE İLAVETEN, KENDİ VÜCUDUNDAKİ HER ZERREYE DUYDUĞU ŞEFAAT HİSLERİYLE, HER ZERREYE AİT OLAN DURUMU BİLDİREN TESİRLERİ DE AŞK’IN İCABATINA UYGUN OLARAK GÖSTERDİĞİ AŞK REAKSİYONU İLE İNTİKAL ETTİRİYOR. CELAL’ULLAH,… View more

Allah Sisteminde Derece-İ Nuraniyet

Allah Sisteminde Derece-İ Nuraniyet NUR, NUR OLUŞUNDAN YANA MUTLAK KEYFİYETTEN SAYILAN HER İLAHİ İSMİN MÜTEAL ASLİ ORİJİNAL MANALARININ AÇIĞA ÇIKARILDIĞI VE YANSITILDIĞI MÜTEAL ASLİ ORİJİNAL TEK MEVCUTLUKTUR. Nuraniyetin derecelenmesi ayet-i mahlukattan sayılan beşerden itibaren başlar, mahluk sıfat ve fiillerinin terk oranında da gittikçe yükselir. Eşref-i mahluk sırrı, beşeri odaklayan her mahlukun kendi seyir aktifliğinin sınır… View more

Allah Sisteminde Envar-I Mebde-İ Teayyüni Resuliye

Allah Sisteminde Envar-I Mebde-İ Teayyüni Resuliye Meleküt ve Ceberrüt alemlerinde yaşayan nuranilerin varlıkları Allah Sistemi’ndeki Resuliyet Veçhesinin nezareti altında Cemali ve Celali yaşam prosedürlerine uygun olan yaşamları sürdürmekte iken, mülk alemindeki beşeriyete kendi nurlarından özgür iradeleriyle nur tevzii edilmesini isteyerek sağlarlar. Allah Sistemi’nde Nuranilerin sahip oldukları nur şiddetinden çok yüksek şiddetteki nura sahip olan Resulullah,… View more

Allah sisteminde hazreti insan

Allah sisteminde hazreti insan Hazreti İnsan (Alem-i Kübra) VASAT-I CAMİA‘dır. Görülen ve görülmeyen ne varsa Hz. İnsan’da toplanmıştır. Hz.İnsan; Tümel Varlığı ile kainatın bir numunesidir. Bütün yaşam daireleri insanın varlığında seyir yapmaktadır.. Bir misal vereyim; insanın maddi bedeni ilk etapta hücrelerden mürekkep olan bir formdur. Bu hücrelerin her biri, hücresel yaşam dairesi çizerek seyir yapıyor…. View more

Tümel vücuttaki her zerrenin seyri habibullah, resulullah alem-i kübraya doğrudur

Tümel vücuttaki her zerrenin seyri habibullah, resulullah alem-i kübraya doğrudur Tümel Vücud’taki her zerrenin seyri ALEM-İ KÜBRA‘ya doğrudur. Alem-i Kübra; insan-ı kamil dairesinin sınır marjından sonra varlık gösteren ve Tümel Vücud’daki her zerreye gerekli olan ilahi tevziatı yapabilen mukaddes varlıktır. Tümel Vücud’daki her zerreyi mevcudatın belli bir zerrelik fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlar aslında tek bir… View more

Allah sistemi’ne tabi olan mutat insanın düşük mertebedeki nefsinin terkibiyet hükmünden kurtulması …

Allah sistemi’ne tabi olan mutat insanın düşük mertebedeki nefsinin terkibiyet hükmünden kurtulması için nefs-i murakabe, müşahede, muhasebe, mücadele etmesi gerekir Men ârefe Nefsehu fakad arefe Rabbehu. Kim ariftir nefsine o ariftir rabbine. RABBİ olmayan felahata erisemez. Kendi kendine RAB olacak. Her bir şeen’de Kendi. Kendi görmekte Kendini, kendi bakmakta kendine, Kendi söz söylemekte Kendine. Birinci… View more

Allah sistemine tabi olan beşerin kalbine zikrullah ile kazandırılan transandantal özellikler nelerdir?

Allah sistemine tabi olan beşerin kalbine zikrullah ile kazandırılan transandantal özellikler nelerdir? Son dönemlerde Dünya bilim adamları bir insan kalbinin vücudun dışına çıkarılıp, varlığına kan verilmeye devam edildiğinde kendi enerjisinin tükeninceye kadar muayyen bir süre çalıştığını keşfetmişlerdir. Neticede beyinden kalbe gelen sinirlerden enerji kesilince kalp kendi varlığındaki jeneratör sistemi ile bir müddet yedekleme faaliyetine dayanan… View more

  • 1
  • 2
  • 6
error: