Enter your keyword

Bilinç ıslahatı ve kültleme 6

Bilinç Islahat ve kültleme Mısır Kharenası döneminde yetişen ve aydınlanan bilinçler bağlı oldukları Tanrısal benlikleri adına Dünya’da deneyim kazanmıştır. Aynı zamanda görev vurgulamak üzere Dünyanın çeşitli yerlerinde aydınlatıcı fonksiyonlar üstlenmiştir. Evrimleştikçe kendi Tanrısal benliklerinin yeryüzünde bir tecelli odağı olacak bir olgunluk kazanmak üzere Dünya ve galaktik plan arasında sürekli enkarne edilmişlerdir. Mısır Kharenası döneminde bu… View more

Mısır Kharenası Dönemi 5

Mısır Kharenası dönemi Atlantia, Atlantis ve Lemurya’dan sonra bilincin evrimsel bazda tekrar insansal yetilerini kazanabilmesi için Nil Vadisi etrafında ortaya çıkan öğreti bütünselliğidir. Yüzlerce yıldır insanlık bu auradan çıkan öğretilerle dinsel, bilimsel ve sanatsal bağlamda aydınlatılmaya çalışılmıştır. Orion’un mutasyona uğrattığı biyolojik formlardaki Dna’lar tekrar 12 sarmallı Dna haline getirilmek üzere 3×26 000 yıllık ara hasat… View more

error: