Enter your keyword

Minadasser Kreyoling ve Atlantia Dönemi – 1

Minadasser Kreyoling ve Atlantia Dönemi Bilincin yeryüzü ortamında tekamülü ve doğal evrim Mikro Bilinç, önce elementer evrimden sonra bitkisel, hayvansal aşamalardan ve sonra da beşeri evrim aşamalarına tabidir. Bu sürece kadar formdan forma geçiş yaprak bilincini bu formlarda deneyimlemeye geçer. Bu da ‘doğal evrim’ kıstasında ilerler. Doğal Evrim, bilincin yeryüzü ortamındaki nihai hedefidir. Sonsuz sınırsız… View more

Aden Cennetleri, Lusifer ve Ekibi 2

Aden cenneteri – 8 tabakalı cennet – Teknolojik üsler Teknolojik uzman ekipler Her bir teknolojik uzman bilinç, biyolojik yaşamın ilahi teknolojisi hakkında her türlü uzmanlığa sahiptir. Evrimleşme hakkında, biyolojik tüm yapılaşma hakkında, biyolojik bedenler, DNA, Hücre, Atom, Kuantum Bilinç alanı gibi evrimleşmeyi ön gören her oluş hakkında uzmandırlar. Dünya’da oluşturulan biyolojik yaşamın nasıl ortaya çıktığını… View more

Atlantis ve Lemurya (MU) 3 – Bilinç kodlama sistemi

Atlantis ve Lemurya (MU) 3 – Bilinç kodlama sistemi Evrimsel ilerleyiş için teknolojik uzmanların çaba ve tadilatları akabinde Lusifer ve ekibinin mutasyonu başlatması ile bedenlerdeki 12 sarma geri 2 sarmal halina dönüşmeye başlamıştır. Yetiler ve farkındalık gücü etkisizleşmeye, gerilemeye başlamıştır. Telepati, teleportasyon, insanın güçlü hisleri, sezgisel duyarlılık gittikçe kaybedilmiş ve daha önce yapılan müdahale bir… View more

error: