Enter your keyword

Sonsuzluğun yokluk ve varlığından kendini keşfi

Sonsuzluğun yokluk ve varlığından kendini keşfi

Sonsuzluğun yokluk ve varlığından kendini keşfi sonsuzluğu birbirine ayine kılar.

Sonsuzluğun Yokluk ve Varlığından Kendini Keşfi Sonsuz Sınırsız Yokluk bünyesindeki değerlerle Durulgan halde iken homojenliği kaldırılarak Om denilen ilk temel hareketle ‘Varlık’ bulur.

Her bilinç kıvılcımı, Tanrısal Özlere ait potansiyeldir.

Tanrısal Özler, Çekirdek Dünya ortamında kendi deneyim uyduları üzerinden evrim, deneyim ve görev programlarını devreye sokabilmektedir. Tanrısal Özlerin amacı bu programların devrelenmesiyle ‘Varlıkça Var OLMA’nın hakkını vermek ve kendi varlığını, Varlıklaşmadan Özce Yaratım haline geçirerek bir Öz Yaratım Prototipi olabilmektir.

Yokluktan Varlıklaşan her bilinç (MON) ve bu bilince ait imkânlar(TON), Om denilen ilk temel hareketle Varlıklaşmasını Om vurgulaya vurgulaya ilk etapta OmRaktif maveralarda sürdürmektedir.

Bilince ait imkanlar, o bilincin kendi öz enerjisi, kendi öz bilgisi, zamanasal-mekansal-formsal konuşlanmalarına ait her partiküler oluşu, sahip olduğu yetiler, tecelli edeceği varlıklaşmaya ait farklılıklardır. Ki bunların içinde de başı 99 RA keyfiyetin rotasyonu altında gerçekleşir. (islamda esmaül hüsnalar olarak bilinir).

Kısaca, bilincin imkanları onun özsel keyfiyetleri, özsel hasletleri ve özsel değerleridir.

Evrim skalası

Evrim skalası

OMRAKTİF MAVERALAR

Bilinç varlıklaşma alanında belirdiğinde Omraktif maveralarda element, mineral, bitki, hayvan ve beşer olarak Varlıklaşmanın hakkını bu aşamalarda verebilmektedir.

Bilinç, Omraktif Maveraların Varlıklaşma hakkını vere vere Beşerlikten (Avamiyetten) İnsanlığa geçer. İnsanlık mertebesine ait Varlıklaşma ise tekamül seyrinde Enanaktif Maverada yaşanır.

Bilinç, daha önce Omraktif maverada muayyen olarak aktiflik sürdürmekte iken Enana’da ilk mutlakiyetini kazanır.

ENANAKTİF MAVERALAR

Mutlakiyet kazanan Bilinç, Varlıklaşmanın adımını bu aşamada atar. Daha önceki evrim aşamaları olan Omraktif Maveralar, bilincin kendini tali/vizyonik olarak bilebildiği bir aşama iken Enanaktif Maveralarda ise ilk olarak Asli/Hakiki bilişle deneyimlenebilmektedir. Kendini kendi hakikati ile bilmesi, hakikat boyutlarına açılabilmesi, varlıklığını deneyimli olarak mutlak bir bilişle bilmesidir.

Bilincin İmkânlarından biri olan öz keyfiyetler, rotasyon aktif (yön verici) statüde diğer imkânların (Öz Haslet ve Öz Değer) Varlıkça açığa çıkabilmesini sağlayan özelliktedir.

ÖZ KEYFİYETLER

Allah’ın 99 ilahi ismi her canlıda tecelli bulmaktadır bu tecelli edişe göre bu isimlerin manasına uygun deneyimler kazanılır.

Enanaktif Maveralarda Bilincin karakterine uygun olarak açığa çıkabilmekte ve bu açığa çıkarılış ile Bilinç, Enanaktif Maveralardan sonraki aşaması olan Kharaiaktif ve Raniaktif Maveralarda Tanrısallık payesi alarak Varlıklaşmasını Tanrısal Kıymette sürdürmektedir.

Mutlak Yokluk, sahip olduğu İmkanların açığa çıkarıldığı oranca Varlıklaşma oranını kendine göstermekte, kendi kendini bu şekilde görebilmekte ve ayine olmaktadır.

Sonsuzluğun Varlık Veçhesi ne kadar Varlıklaşma alanında deneyimli kılınırsa Yokluk Veçhesini kendine gösterebilmektedir. Perdelerin aralanmasıdır da.  Yokluğun sonsuzluğundaki kendini keşfi de genişlemektedir.

RAKHA

Varlıklaşma, önce Omraktif, Sonra Enanaktif daha sonra ise bilinç karakterine göre ya Raniaktif ya da Khariaktiflik bazında yoğunlaşa yoğunlaşa bu maveraların sınır marjı olan RAKHA’ya doğru tırmanmaktadır.

Rakha; Rakhaktif, Rakhaktif Dingin Ve Rakhaktif Dingin Devimsel Olarak üç aşamalıdır.

Tam Yokluğun Tam Varlığa ve Tam Varlığın Tam Yokluğa birbirini Tam kıstasta birbirine gösterdiği mavera, Rakhaktif Dingin Devimselliktedir.

Mutlak Vücudun Beyinsel Özü, (Kozmik Beyin) de ikamet platformu olan bu mavera, her bir zerrenin Om’dan başlayarak Rakha’ya tırmanana kadar deneyim, evrim ve görev program buudlarını devreye sokacağı bu süreçte Tam varlıklaşması için kutsal hedefidir.

Yokluğun Durulgan potansiyellerinin aktifleştirilmiş değerlerinin Varlıkça Var Olma’sının hakkı verildiğinde, Aktif Varoluştan Aktif Yaratılış sürecine geçilir. Bu yaratılış, Allah’ın Sonsuz Sınırsız mutlak arzusundadır.

Tanrısal benlikler kendi deneyim uydu potansiyelleri üzerinden evrim, deneyim ve görev program buutlarını Olma bazında bitirir. Tanrısal Özler (Kharyantas ve Arya’lar), bilincen ve imkan bazında Rakhaktif Dingin Devimselliğe kadar tırmanmıştır. Bu tırmanışın sonunda, bu maverada ikamet eden Süper Bilinç, Kozmik Beyin (Aloyhakamon) ile karşılaşılır. Bu karşılaşma, anın anın dahi denilmesi mahsurlu bir AN’da yaşanır. Böylece Bilinç, kendini İmkânları ile ÖZ’ce Yaratmıştır. Kendini kendinde Tanrısal aktiflikçe bilmedir. Yaşam ve deneyimli bazda aktiftir.

Birer ‘Öz Yaratım Prototipi olarak Yokluğun Sonsuzluk Keşfi ile ilgili sırları ifşa ederek daha fazla keşif ve daha fazla sır açığa çıkarılabilmektedir.

AXOY RA

Allah(Axoy RA), her zerresinde kendi kendine Kendi Yokluk ve Varlık veçheleri ile ayine olmaktadır. Om-Enana-Rakha arasındaki her aktiflikte, her zerrede yaşayan, her zerrede Var Olan O’dur.

Var Oluşun sınır marjında kendi Sonsuzluğunun keşfi için zerreden var ettiği ‘Öz Yaratım Prototipleri’nin Özce Yaratımını hedefleyen O’dur. Her bir zerresi üzerinden bilinmekliğini istemesi, bu bilinmek yolunda ta kendisi ve bu yolda kendine perdeleri koyan, perdeleri açan da.

O, Kendi Yokluk Veçhesinin Varlık Veçhesine temayülü ile kendini göstermekte, Kendi Varlık Veçhesi de Yokluk veçhesine temayülü ile birbirine kendini göstermektedir.

O’dur kendini kendinde bilen, kendi kendine zerrelerinden cezp olan, cezp oluşuyla her zerrede yaşayan…

 

Sibel Sıvacı

error: