Enter your keyword

Sevginin Güçlü Şoku

Sevginin Güçlü Şoku

Cenap Başman Sevginin Güçlü Şoku

Cenap Başman Sevginin Güçlü Şoku

Sevginin Güçlü Şoku

Sevginin Güçlü Şoku, Her Bilincin doğasallığının genel karakterine uygun olarak Özünden sahip bulunduğu Keyfiyetlerden birisi AŞK KAYNAĞI’dır…

Bu Keyfiyet, İslam dini terminolojisinde bulunan (Esma-i İlahiye) İlahi İsimlerde “VEDÜD” sözcüğü ile bilinmektedir.

Vedüd adlı Keyfiyete dayalı olarak her bilincin Özünden yaşanan AŞK OLGUSU, bilincin devindiği mahalde içten dışa doğru muayyen titreşimli mevcelerin yayılmasını sağlarken, Bilincin devindiği mahalde hissedilerek yaşanan bu mevceler de yine aynı mahalde değişik mahiyet ve kıstaslarda SEVGİ olarak bilinen olguların ortaya çıkmasını sağlarlar.

Mahiyetlerine göre sevgi olgusu değişik mahallerde değişik kıstaslarda yaşanırken Dünya ortamında değişik adlarla bilinmektedir.

Cemadi, nebati, hayvani, beşeri, insani sevgiler; İslam tasavvufunda çok makbul olan olgular olarak bilinmektedir. Bilinçler, ister istemez bu olguları Dünya Deneyim boyutsallığı Akaşik Kayıtlar Bilgi Blokasyon Merkezindeki Mutlak Plan Kayıtlarının (Levh-i Mahfuz) icaplarına uygun olan tarzlarda bizzatihi olarak yaşarlar.

Hatta sevgiyi inkar eden varlıklar dahi severler ve yaşarlar ama bunu egolarının arkasına gizlerler.

BEŞERİYET SEVMEDEN KENDİ ASLİ ORİJİNAL KAYNAĞI OLAN EVRENSEL İNSAN NUMUNESİ HALİNE DÖNEMEZ. EVRENSEL İNSAN NUMUNESİ OLARAK BİLİNEN VARLIK;

BÜTÜNSEL BİR’DE VE BÜTÜNSEL BİR’DEN OLDUĞUNUN SÜPER FARKINDALIĞINA SAHİP OLARAK SEVGİNİN GÜÇLÜ ŞOKUNU ÖZDEN GELEN BİR KUTSAL YÜCELİK OLARAK HİSSEDEBİLMEKTE VE YAŞAYABİLMEKTEDİR.

Mineral, bitki, hayvan, beşer sevgisi. Ana, baba, eş sevgisi, kardeş sevgisi, akraba sevgisi, millet sevgisi bütün bu sevgiler beşeri varlıkları Ezeli-Ebedi süregen olan İlahi Sevgiyi yaşamaya hazırlar.

Cinsleri farklı olan iki beşeri varlık Eril/Dişil Denge prensiplerine uygun olan tarzlarda birbirlerine duydukları sevgiyle bir araya gelirler ve AİLE denilen en küçük toplumu meydana getirirler.

Doğan çocukların ana ve baba tarafından muhafaza altına alınması, yetiştirilmesi de ana ve babanın çocuklarına olan sevgisinden kaynaklanır.

Bilincin kökeni olan Özden yapılan darbeler Özün sahip bulunduğu keyfiyetlere uygun olarak gereken yer ve zamanda gereken bir mekanda Öze bağlı olan bilincin devindiği bir mahalde tebarüz edecek tarzlarda yapılır.

Bu darbeler “İÇ DARBELEME SİSTEMİ” denilen bir sistemin kontrolizasyonu altında gerçekleştirilmektedir.

El Vedüt

Özden yapılan darbeler VEDÜT olarak bilinen keyfiyete uygun olarak yapıldığında sevginin güçlü şoku bilincin devindiği mahalde (Form) hissedilir.

Bu hissediş halinde bu mahal ile diğer bilinçlerin devindikleri mahaller arasında muayyen kıstaslarda iletişimler kurulur.

Bunların kıstasları ne olursa olsun aslında Bilinçlerin kökenleri olan özler arasında sevgi olgusunun yaşanmasına ve böylece deneyimlenmesine müsait olan iletişimlerdir.

SEVGİNİN GÜÇLÜ ŞOKUNU HİSSEDEN HER İNSAN, BU OLGUYU BÜTÜNSEL BİR’LİĞİN VARLIĞINDAKİ HANGİ PARÇAYI VEYA PARÇALARI HEDEF ALARAK YAŞIYORSA YAŞASIN,

YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE MUTLAKA BÜTÜNSEL BİR’LİK KAVRAMININ İCAPLARINA UYGUN OLAN BİR TARZDA BU OLGUYU BÜTÜNSEL BİR’E YÖNELİK OLARAK YAŞAYACAKTIR.

BÖYLE BİR DURUMDA BU İNSAN BÜTÜNSEL BİR’DE VE BÜTÜNSEL BİR’DEN OLAN BİR VAR OLARAK, SEVGİYLE YAŞAM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SÜPER FARKINDALIĞINI DA İSTENEN KISTASLARDA YAŞAYABİLECEKTİR.

SANATSAL, BİLİMSEL VE DİNSEL MAHİYETLİ ÖZEL AKTİVASYON PLANLARINI TANZİM ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ÖZLERİNDEN DUYAN, YAŞAYAN EVRENSEL İNSAN NUMUNELERİ;

BU YÜKÜMLÜLÜKLERİNE DAYALI OLAN İCRAATLARINI, BÜTÜNSEL BİR’E OLAN ÖZ’SEL SEVGİYLE SÜRDÜRMEKTE VE ESERLERİNİ ÖZDEN DUYDUKLARI COŞKUNLUK HALLERİNE UYGUN OLAN TARZLARDA VEREBİLMEKTEDİRLER.

YÜZYILLARDIR DÜNYA İNSANLIĞI BU ESERLERİN VARLIKLARIYLA MUHATAP KILINMIŞ VE İNSANİ KAVRAM YÜCELİĞİ ANA HASADA UYGUN BİR FORMATA ULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR.

İÇİNDE BULUNULAN BU UZAY/ZAMAN DÖNEMİNDE ARTIK İNSANLIK BU ESERLERİN VARLIKLARINA DAYALI OLAN KAVRAMLARIYLA İSTENEN BİR FARKINDALIK DÜZEYİNE ULAŞARAK SEVGİNİN GÜÇLÜ ŞOKUNU ÖZLERİNDEN HİSSEDEBİLİR DURUMA GELMİŞTİR.

BU DURUMDA DA KENDİ ÖZLERİNDEN İLAHİ ALEMLERİN DUYACAĞI VE MAKBUL KARŞILAYARAK DEĞERLENDİREBİLECEKLERİ SÖZLER SÖYLEYEBİLMEKTE YAZILAR YAZA BİLMEKTE VE ESERLER VEREBİLMEKTEDİR.

ANA HASAT, POZİTİF OLGUN SEMERELERİN VARLIĞIYLA İLAHİ ALEMLERİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRECEK ŞEKİLDE KAPANIRSA,

BİLİNMELİDİR Kİ İNSANLIK BUNU ÖZLERİNDEN DUYMALARI GEREKEN SEVGİNİN GÜÇLÜ ŞOKUNU DUYAN, YAŞAYAN EVRENSEL İNSAN NUMUNELERİNE BORÇLU OLACAKTIR.

CENAP BAŞMAN

 

Sevginin Güçlü Şoku

Sevginin Güçlü Şoku

error: