Enter your keyword

Şakra Teknolojisi – 5

Şakra Teknolojisi – 5

Şakra Teknolojisi, Şakranın iç yapısı

Şakra teknolojisi Axoy RA Bilgelik Öğretisi bilgileri ile detaylı anlatım

Cevherin üç aktif veçhesi; Zaman Mekan ve Formdur. Bilincin deneyim/ evrim ve görevini vurgulayarak kendini yaratabilmesi için cevherin bu üç veçhesi ile reaksiyone girmesi gereklidir.

Zamanı oluşturan partiküller porlardır, Bu porlar, Galaksiyi oluşturan uzay porlarını ihata ederek bu porlara kendi karakteristik özelliğini yükler.  Zaman porları; Alfa, Beta (Durgun, Altın), Omega (Asil, Ra)’dır.

Bilinç, bu zaman faktörü ile süper kontak kurarak Zamanlaşma meydana gelir. Yaşam, Bilincin zamanla reaksiyone girmesi ile ortaya çıkmaktadır. Ancak, yaşamını süredürebilmesi için Mekan ve Forma ihtiyaç vardır. Mekan porları, zaman porlarını ihata eder ve buna uyumlu olan form porları da mekan porlarını ihata ederler.

Zamanla reaksiyone giren bilinç, bu reaksiyonla BOYUTSAL KONUŞLANMAYI gerçekleştirir. Bilincin Boyutsal Konuşlanması, Zaman Mekan ve Form Konuşlanma koordinatlarında gerçekleşir. Bilinç, Zamanla reaksiyone girer Mekanda seyir eder, Formda devinir.

Şakralar; Bilincin form konuşlanma koordinatlarıdır. Enerjetik formlarda bulunurlar. Bilinç, bu şakraların yapısındaki yıldız kutuplarında ikamet eder.

Çekirdek Dünya’da ki zamanlaşma, mekanlaşma ve formlaşma ilk etapta maddi olan Alfa titreşimlerle gerçekleşir.


Şakra yapısı

Bir düz ve bir de ters üçgenden oluşmuş olan şakra yıldız kutupları bilincin form konuşlanma koordinat merkezidir.  Bu yıldız kutbu, canlı bir kristal oluştur. Doğal bilinç ancak bu canlı kristal oluşlarda ikamet edebilmektedir.

Bilinç kıymetleri, transfer edilmeden önce kendi yüksek benlikleri tarafından kendi bilgi ve enerjisi kullanılarak programize edilmekte ve böylece ‘bilinç kodlama planı’na tabi tutulmaktadır. Bilinç kıymetleri, vasıta olarak kullanacağı formun alt ekstremitedeki şakra yıldız kutuplarına şoklanmakta ve şakrada yerleşik düzen hasıl etmektedir.  Bilinç, bu merkez koordinattan kendi varlığı ile imkanlarını da tecelli ettirecek fonksiyon vurguluyor.

Şakra yıldız kutbu, bilinç ve imkanlarının bu koordinata bloke edilmesini sağlıyor.

Şakra çiçekleri, canlı altıgen kristal oluşlardır. Yıldız kutbu ile iç devinim kanalı arasında iç devinim kanalı ile devinim halkası arasında, devinim halkası ile şakra dış cidarı arasında bulunmaktadır.

Şakralardaki Blokasyon, Regülasyon, distribüsyon özelliği; Bilinç, Öz enerjisini bloke ettiği yıldız kutbundan şakra çiçeklerine geçirerek burada regülasyona tabi tutmakta ve iç devinim kanalına sevk etmektedir. İç devinim kanalında devinen enerji, alfa karakterli ve kaba titreşimlidir.

İç devinim kanalında devinen enerji çift kutbiyetlidir. Çift karakterli olarak şakrada devinim planlarının oluşmasını sağlar. Buna bağlı olarak, bilinç kendi öz enerjisini kullanarak biyokompütür etrafında 3 adet siklon güç alanı oluşturarak; biyokompütürü maddi bağlamda idare/kontrol etmektedir.  Bu siklon güç alanları, biyokompütürü mütemadiyen impulslayarak biybiyokompütürü oluşturan hücrelerin dnaaktif uzay bölgelerine ekilen porlardaki şifretik programlarının deşifre edilmesini sağlamaktadır.

Şakraların iç devinim kanalında devinen enerji, pozitif mahiyette belirli bir ölçüde devindirilirse şakra çiçekleri vasıtası ile devinim halkasına sevk edilmekte ve daha ince, Beta titreşimleri ile devinime geçmektedir. Devinim Halkasında devinen enerji, enerjetik kompütür üzerinde hakimiyet tesis edebilecek siklon güç alanlarını oluşturur ve enerjetik kompütürü impulslayarak deşifretik fonksiyon vurgular.

 

2012-2017 AXOY RA BİLGELİK ÖĞRETİSİ ALT YAPI DERSİ

EĞİTMEN: SİBEL SIVACI 

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir

 

 

error: