Enter your keyword

Resuliyet, Uluhiyet, Kutsiyet Fonksiyonerliği -6

Resuliyet, Uluhiyet, Kutsiyet Fonksiyonerliği Hiyerarşik kuruluşlar  

Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği  (Rahman), Çekirdek Dünya Rabliği  (Rab), Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği  (Rahim)

Bu üç komite müşterek bir çalışma sistemini devreye sokarak bilinçlerin evrimselleşme ve evrenselleşmeleri için her türlü tasarrufu göstermektedir.Her komitenin bir fonksiyonerliği vardır.

Bu dersimizde de bu fonksiyonlarla gösterilen etkinliğe değineceğiz.

Rahim Başkanlığında Teknolojik Üsler Birlik Komitesi, Resuliyet Fonksiyonu Devreye Sokar.

Rab Başkanlığında Çekirdek Dünya Rabliği, Uluhiyet Fonksiyonunu Devreye Sokar.

Rahman Başkanlığında Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği, Kutsiyetfonksiyonunu Devreye Sokar.    

 

RESULİYET, ULUHİYET, KUTSİYET FONKSİYONERLİĞİ

Bilinçler bu etkinliklerle ancak tüm evrimsel inkişaflarını sergiler, Deneyim planı olan dünya boyutunda ilerler, evrimleşir. Sonsuzluğu keşfe dalar.

RESULİYET FONKSİYONERLİĞİ

‘Resul’ olarak bilinen Rahim Makrosu Dabaddah üzerinden devreye sokulmaktadır. Dabaddah, Mutlak Vücudun Beyinsel Öz Bütünselliği Axoy Maturamon’un 600 kharyantaslık bilinç potansiyelinin bir makro ünitesidir. Bir yüksek benlik, bir galaktik özde diyebiliriz.

Resuliyet fonksiyonerliği bilinçlerin evrimsel aşamalarında yumuşak geçiş yapmalarını sağlar. Yeryüzü ortamında oluşturmuş olduğu yersel kişiliklerine ait duyumsal, duygusal, düşünsel ve zevksel algı ve olgularının beşeri bir aşamadan kamil insan aşamasına geçişinde etkin bir rolü vardır. İllüzyonik olguların yaşandığı bu aşamalar tasavvuf öğretisinde ‘rububiyet’ olarak ifade bulunuyor. Rububiyet, bütünsel olarak yaşanılan illüzyonik, vizyonik, hakiki olmayan olgulardır. Resuliyet, bilincin rububiyetini bitiren fonksiyonerliktir.

Teknolojik üsler birlik komiteliğinin gösterdiği tasarruflar, dinsel-ruhsal-bilimsel-sanatsal olarak bilinçlere  kazandırılmaktadır. Bilinçlerin ilk aşamadaki evrenselleşme basamağıdır. Bilinçler, resuliyet fonskiyonerliğinin hakkını verdiklerinde gürz dahilindeki çekirdek mini atomik bütünün, çekirdek evreninin varlığı olarak bilinirler.

Bir gürz dahilinde 1800 adet mini atomik bütün bulunur. 1800 adet mini atomik bütünün bütünselliğinden oluşan yapıdır. Aralarında 1 tanesi diğer 1799 tanesine imamedir-çekirdektir-emsalidir.  Ki buna; ‘Çekirdek Mini Atomik Bütün’ ifadesini kullanıyoruz.

Çekirdek Mini Atomik Bütün evrenlerden oluşmaktadır. Varlığında 1800 evren bulunur. 1 tanesi imame diğerleri ise paralel evrenlerdir. Bu evrenler rahim boyutunu oluşturmaktadır. Bilinçler, rahimsel fonksiyonlarla bir çekirdek evren varlığı haline dönüştürülmek üzere rahim kanadı olan Teknolojik üsler birlik komiteliği tarafından daima desteklenir, tasarruf görür. Yaşadıkları illüzyonlardan ılımlı bir şekilde geçişleri sağlanır. Yaşadıkları illüzyonik olgular, cemali prensiplere uygun olarak geliştirilir.

Bilincin, rububiyetinden resuliyetine geçişi, biyokompütüründe (beyin hücrelerinin dna sarmal boşluklarında) bulunan resuliyet kodlarının açılımıyla gerçekleşir. Bu kodlar, bu mana ile yüklü enerji ve bilgiyle donatılmıştır.

Teknolojik üsler birlik komiteliğinin resuliyet fonksiyonerliği Dünya ortamında evrimini sürdüren bilinçler üzerinde dinsel, bilimsel, sanatsal olgular yaşattıran tasarrufları da içermektedir. Komiteliğin konuşlandığı mahal, Andromeda Galaksisi İfedya Gezegenidir.

Samanyolu galaksisine sağdan ve soldan komşu olan iki galaksi Andromeda ve Shapley-3 galaksisi binlerce yıldır Samanyolu Galaksisi üzerinden direk tasarruf etmektedir ve bu tasarruflar bu komiteliğin başkanlığı ile yapılmaktadır. Her iki galakside bulunan konseylikler direk teknolojik üsler birlik komiteliğine bağlı olarak fonksiyon gösterir.

Shapley-3 ve Andromeda galaksileri enerjetik galaksilerdir. Maddi hüviyete sahip olan Samanyolu Glaksisinin enerjetik ikizleridir.

Shapley-3 galaksisi, samanyolu galaksisinin durgun karakterli enerjetik ikizidir

Andromedagalaksisi ise samanyolu galaksisininaltın karakterli enerjetik ikizidir.

Her iki galakside aynı samanyolu galaksisindeki gibi 9’lu gezegen zinciri bulunur. Bu gezegenlerde de gezegensel bazda enerjetik ikizleridir. Samanyolu galaksisinde bulunan ‘dünya gezegeni’nin Shapley-3galaksisindeki enerjetik durgun ikizi  ifedyadır. Andromeda galaksisindeki enerjetik altın ikizi  ifedyadır.

Teknolojik üsler birlikte komiteliğinin resuliyet fonksiyonu, İlona-altona ve ifedya gezegenlerinin bilgi ve enerjisi kullanılarak Resuliyet fonksiyonerliği ile bilinçlere tasarruf gösterilir.

Shapley3 galaksisi, rabsal ve ruhsal karakterli bir galaksidir. Bu galakside bulunan ilona  –  altona – ifedya gezegenlerinden yapılan tasarruflar (teknlojik üsler birlikte komiteliğinin resuliyet fonksiyonları) bilinçlerde İlona sistem adına rabsal ve ruhsal dinsel -mistiksel-coşkunluk hallerini yaşatır. Bilinçleri dinsel olgular yaşayarak avami olgulardan uzaklaşır, öze-içeri yönelir. Bu da bilinçleri evrenselleşmeye götüren ilk aşamalardan biri ve bir etkendir.

Andromeda galaksisi teknolojik karakterli bir galaksidir. İlona sistem, altona sistem ve ifedya sistem bu galaksi üzerinden de devreye sokulmaktadır. Altona sistem, sanatsal olgular –  ifedya sistem, bilimsel olgulardır.

İfedya için şöyle örnek verebiliriz;  bilinçler üzerinden keşifleyicilikle yeryüzü ortamına ilahi teknolojinin varlığının yeryüzüne intikal ettirilmesidir. Uzayın derinliklerini araştırmaları, yapılan buluşlar, keşifler bilim adamlarına yaşattırılan olgularla Dünya’nın realitesi değiştirilmiş ve günümüz dünya teknolojisine kadar getirilmiştir. Bu durum binlerce yıllık bir eserin neticesidir.

Amaç, ilahi teknolojinin yeryüzünde tecelli bulmasıdır. Bilim, henüz uzay hakkında çok az bilgiye sahip, fiziksel koşullar üzerinden ilerlemeye çalışıyor. Ancak içinde bulunduğumuz bu çağ yüz yıl öncesi ile kıyaslanamaz. Bu ilerleyiş, hep ifedya üzerinden devreye sokulan porların bilinçlere ekimi ve bu ekilen porların kodları dünya üzerinde iken açılım göstererek ilerlenmesidir. Bunların tamamı  resuliyet fonksiyonerliğine girer.

Resuliyetin hakkını veren bilinç, evrensel olgular yaşadığından artık bulunduğu her ortamı kendi enerjisi ile ihya eder ve artık Rablik fonksiyonu üzerinden tasarruflarını yoğunca görür ve Rab kodlarını açmaya geçer.

ULUHİYET-  RABLİK FONKSİYONERLİĞİ

Rablik fonksiyonlarını çekirdek dünya rabliği ‘uluhiyet’  fonksiyonleriği olarak gösterir ve

Başkanı  ‘ullah’olarak bilinen rab makrodu kahafisan’dır.Rablik fonksiyonerliğinde bilinçler

Öğretim, gözetim ve denetime tabi tutulmaktalar. Rablik fonksiyonerliğinin hakkını veren bilinç, bu defa bir çekirdek mini atomik bütün varlığı haline dönüşmüş demektir.

Hem resuliyet hem uluhiyet fonksiyonerliğinin müşterek olarak devrede tutan bir sistem var. Bu sisteme’allah sistemi’denilmektedir. Allah sisteminin hakkını veren bilinç artık rahman üzerinden tasarruf görür.

KUTSİYET FONKSİYONERLİĞİ

Rahman, tayinleyicidir, odaklayıcıdır. Bilincin kutsanması ile alakalıdır. Bilincin bir  gürz varlığı haline dönüşmesini sağlar. Atlanta’ya giriş ancak bu kutsama ile gerçekleşir. Gürz çıkışı, gürzün dışında diyebileceğimiz ancak içi-dışı olmayan bir boyutsallıktır. Bu kuruluşun geçiş müsaadesi ile olmaktadır.

Bilinç ne kadar resuliyetinin hakkını verir ise o kadar Rahim’in Ra’sını Allah adına yaşar ve ihya edici, kurucu olur.

Rabbin Ra’sını Allah adına yaşar ve öğretir, gözetir, her zerreye üzerinde bu öğretim ve gözetimini içten içe yaşar ve denetir.

Rahman’ın odaklayıcılığını, tayinleyiciliğini, koruyuculuğunu evrensel kıymette içten içe yaşar ve artık bu yaşadıklarını Mutlakiyete bağlayarak belli bir sabitede yaşar ise kendi tanrısal benliğiolan kharyantas’ına ait Bilinçsel olguları yaşamaya geçer.

HAK

Hak boyutu olarak bilinen gürzlerin oluşturduğu bir yapı olan hak boyut bütünselliklerinin merkezinde bulunan kuruluş, Athena merkan intrüplasyon heyeti’dir. Bu heyetin başkanı olan kharyantas  ‘HAK’ olarak bilinir.

Ra3, Rahman-Rab-Rahim’in hakkı verildiğinde bilinç kendini hak  ile iç içe bulur. Hak’kın hakkını veren bir prototip haline dönüşmüştür.

 

Önemli Not,  Axoy RA Bilgelik Öğretisinin tek doğaçlayıcısı Cenap Başman’ın akışa geçirdiği bilgilerden derlenmiştir. 

2012-2017 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Alt Yapı Dersi

Eğitmen: Sibel Sıvacı

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir.

error: