Enter your keyword

Reptil Beyin ve Korsan Kişilik ile Barisfer bağlantısı – 6

Reptil Beyin ve Korsan Kişilik ile Barisfer bağlantısı – Ders 6

Reptil Beyin ve Korsan Kişilik olguları partiküler yoğunluğa sahiptir. Bu partiküller Samanyolu galaksisi uzayında başıboş ya da havada asılı bir halde durmazlar. Bu olgular karantina altında tutulmaktadır.  İlahi hiyerarşinin teknolojisi bunu mümkün kılmaktadır. Bu olguların titreşimsel hallerine ‘Farkındalık düzeyleri’ de diyebiliriz.

Korsan Kişilik

Makbul olmayan çıkıntılı hal yaşatan bir kişilik var ki o da tasavvufta Esfeli safilun olarak bilinen ‘Korsan kişilik‘ tir. Aslında bu kişiliği herkes çok iyi bilir sadece tanımlar ve kavramlar farklı kullanılabiliyor. Axoy RA Bilgelik Öğretisi terminolojik yapısına uygun olarak bu kişilikleri kademeli olarak tanımlamaktayız. (Yersel, Göksel, Korsan , Karşıt kişilik gibi … )

Korsan Kişilik

Alfa karakterli olguların düşük farkındalık düzeyleridir. Korsan kişiliğe ait olgular, düşünsel – duygusal – duyumsal ve zevkseldir.

Korsan kişiliklere ait farkındalık düzeyleri binlerce yıldır kullandığımız ara hasat kişilikleri üzerinden oluşturuldu ve dünya’nın barisfer katmanında bloke edildi. Bizler, öfke duyduğumuz esnada aslında o barisferdeki ‘düşük farkındalıklı’ olgu varlığımız tarafından davet edilip çekilmiştir ve üzerimizde devinmektedir.

Korsan kişilik istenmeyen düşük farkındalıklı cevheri otomasyona dayalı olguların bütünselliğidir. Ve işte Orion tam da bu olgular üzerinden varlığımıza ulaşabilmektedir. Yaşadığımız Alfa olgular korsan kişilikçe ortaya çıkarsa Orion’un dikkatini çeker.

Korsan kişilik hemen bertaraf edilmez ve orada varlığımız üzerinde devinmesine devam ederse bu yoğunluk artar. İstenmeyen bir şey var ki o da korsan yoğunluğun %51 e varmasıyla artık Orion’un devreye girmesidir.

%51 Korsan Kişilik yoğunlaşması Orion’un Karşıt Kişiliği devreye sokmasına ve ilişmesine sebebiyet verir.

Korsan kişilik ve Barisfer katmanı bağlantısı 

Korsan Kişilik olguları ara ara bedenlerin etrafına çekilir ve bedende varlık kazanarak yoğunlaşır. Bu olgular, geçmiş enkarnelerden gelen kayıtlardır. Samanyolu galaksisi uzayında hatta gezegenimizin çekirdek katmanı olan Barisfer’de fiziksel bir yer edinmiştir. Hatta bu olgular aslında enerji ve bilgi yüklü parçacıklardır.

Geçmişin o negatif ya da düşük titreşimli olgularındaki enerji ve bilgisini taşırlar. Egosal tutumlarla davet edilmeyi beklerler. İlginç değil mi?

Öyle bir hal yaşanıyor ki benliğimizin kontrolden çıktığı bir an bu olgular auramıza yapışır ve bu olgular yaşanmadan hemen önce kızmamamız gereken yerde kızdığımızda davet edilirler. Öfkelenmememiz gereken yerde öfke enerjisi ile davet edilir ve auramıza jet hızıyla çekilirler.

Her an Bilinçlerin yaşadığı olgular aslında şakra sistemlerinden yayılan enerji ile mümkün yaşanabilir.

Alt şakralar düşük titreşimli olguları yani Dünyasal ve dünyevi hayata dair olguların yaşanmasını mümkün kılarken ‘Şakra enerjisi düşük titreşimli devindiğinde beyin kodlarında da o olguları harekete geçirir.

Barisfer

Hangi olgular tetikleniyorsa ki bu olgular mutasyonlu ise beyin üzerinden DNA kayıtları hücresel bazda enerjiyi tüm vücuda ve auraya dağıtır. Bu esnada korsan kişilik olguları barisfer katmanından çekilmeye başlar.

Bilinç, ısrarla makbul olmayan olgu bütünselliklerini yaşamaya geçtiğinde  Barisferda karantina altındaki farkındalık düzeyleri/ karmik olgularının karantina buutları delinir. Karmik yaşam olguları bilincin ışıki/seyyal formuna yapışır.  Böylece Esfeli safilun kişilik bir diğer ifade ile korsan kişilik olguları insan bedeni üzerinde kendini ifade etmeye başlar.

Gezegenimiz ve hatta Galaksimiz uzayında devinen bilinçler çift kutbiyete tabidir. Bir taraftan özgürce seçimler yapar bir taraftan çift kutbiyete bağlı olarak da bu seçimlerinden nasiplenir. Adımını attığından yana da kendine payeler biçer. Her şey zıddı ile kaim iken bizlerin görev ve deneyimsel olguları da bu olgu dahilindedir.

İnsan, kendi seçimlerini yapar ve seçimleri doğrultusunda kendi realitik yaşamına yön verir. Vizyon benliğinden uyanış kriterlerini gittikçe yükseltme gayretindedir.

Benliğimiz, kişiliğimiz, seçimlerimiz, olgularımız ve bu nesnel olan yaşamlarımız daima çift kutbiyete dayalı olguları var eder ve var ettikçe kendi kendimize yücelmek üzerine kendimizi daima yeniden programlarız. 

Samanyolu’nda Bilinç gibi Cevherin de karakter değişimi söz konusudur. Cevherden kast edilen; tüm bu mevcudatı oluşturan partiküllerdir (Kuant, atom, atomaltı gibi…). Yaşadığımız olguları iki kutuplu olarak biliyorsak cevheri de iki farklı kutup altında tanımlayabiliriz. Hatta bilinç karakterlerini de.

 

Bilinç, dünya ortamına bir beşer gibi doğuyor, yersel olgular yaşıyor ama gün geliyor ki artık bir Görevli Gibi Davranması, bir Görevli Gibi Yaşaması Gerekirken Rehavete Kaplıyor ki bir türlü içinden çıkamıyor. Bazen görevini devralabiliyor yine o zaman da istikrar sağlayamıyor. Dünyanın çekim gücü var ve maalesef ki illüzyonik veçhesi, bilincin bu ortamda oyun oynarcasına seçimler yapmasına vesile oluyor.

 

Reptil Beyin ve Korsan Kişilik

Sibel Sıvacı

2012-2017 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Alt Yapı Dersi

error: