Enter your keyword

Reptil beyin ve karşıt kişilik bağlantısı – 8

Reptil beyin ve karşıt kişilik – Ders 8

R-kompleks

R-kompleks

Reptil beyin ve karşıt kişilik her ikisi de aslında aynı düzeydeki olguları ifade eder. Her ikisi de sürüngen, reptil bilinç olgusu demektir.

Kişilik olgularını şöyle sıralayabiliriz;

Bilinç, kendi seçimleri ile her an olgular yaşar ve bu olgular ona deneyim kazandırır. Olguları evrensel kıstaslardan uzak olduğunda hedefindeki insanlaşma tekamülsel fraksiyonu yerini karmik yaşam döngüsüne bırakır.

Karma ve düşük titreşimli seçimler daha önce barisfer katmanına kilitlenmiş olguları çağırır. Tasavvufta ‘esfeli safilun’ olarak bilinir. Axoy RA Bilgelik öğretisi bilgilerinde ‘Korsan kişilik olguları’dır.  

Korsan kişilik yoğunluğu  bedende gittikçe artarak var olmak isteyen ‘şuurlu farkındalık düzeyleridir’.

Bedende toplaşan korsan kişilik olgularının da oranı %51’e ulaşırsa artık korsan kişilik yoğunlaşımından da öte bilincin Sirius bilinç kişiliğine tam karşıt olan ‘karşıt kişilik (şeytani kişilik) olarak ifade edebileceğimiz bir olgu  ortaya çıkar.  

Bir insanın yaşadığı duygusal, düşünsel, duyumsal, hazsal olgularının düşük frekansta titreşerek Korsan Kişilik yoğunlaşmasının %51 orana ulaşması olguları korsan olgulardan dejenere olgulara yaklaştırır.

Orion Nebulasına ait negatif bilinç/Reptil potansiyeli olan karşıt kişiliğin gittikçe insani formu ele geçirmesi için hak doğmuş olmaktadır. Bu aşamada, insan beyninde ‘Reptil beyin kompleksi’ alanı da aktif kılınmaktadır. Beyin kompleksinde Reptil beyin ve karşıt kişilik birlemesi gerçekleşir. Bilinç, kendi titreşimine en uygun negatif/şeytani bilincin kendi varlığına yaklaşması için titreşimsel olgular yaşayarak onu aslında çağırır. Bundan önce %51 oranda korsan kişilik olgusu yoğunluk kazanmış olmaktadır.

Egosantrik irade boyutu

Korsan Kişilik, Egonsantrik/yersel kişilikçe ortaya çıkabilen bir kişiliktir. Egosantrik İrade boyutunun tahakkümiyeti altında bulunan akıl, dengesiz kullanıldığında çok büyük tehlikeleri de doğurabilecek bir mekanizmadır.

Karşıt Kişilik

Orion nebulasına kilitlenen 70 milyar dejeneraktif bilinçten biridir. Her birimizin karşıtı farklı farklıdır. Tanrısal Özümüzün geçmiş uzay zaman dilimlerinde devreye soktuğu görev programlarındaki makroların, yeryüzüne gelip negatif kodlarını açarak bu negatif kod açılımının %85’e varmasıyla tanrısal özünden kopup, artık bir Nebula bilinci haline dönüşmesidir. Bizlerin karşıtları arasında korsan üzerinden davet çıkarılarak gelir ve titreşimimize en yakın olan üzerinden Oriondan tesir almaya başlar.

Egodan Korsan kişiliğe, Korsna kişilikten de karşıt kişiliğe yollar açılır. Bunu bilen Lusiferyan güçler, varlığın öz irade boyut yoğunlaşımını engelleyici etkide bulunmak için efor göstererek egosantrik kişiliğine ve aklına etki etmeye çalışır. Çünkü Ego en çok akıl ile çalışır. Gönül egonun kamçısıdır. Ve onun için maneviyatta AKIL değil GÖNÜL makbuldür.

Öz irade boyutu

Öz İrade Boyutunun yoğunlaşımı, Özün özce tecelliyatına müsait pozitif hasletleri  (yetenekleri) açığa çıkarır. Bu hasletlere dayalı olarak Öz Değerlerden bilgi ve enerjinin açığa çıkmasını sağlar ve cevherini de pozitif karakterde işler.

Egosantrik kişilik ve akıl, daimi olarak kullanılırsa tehlike sinyallerini çaldırır ve korsan kişiliğe davet çıkarır. Bu kişiliğin yoğunlaşımı da belirli oranı yakaladı mı karşıt kişiliği davet eder.

İşte lusiferyan güçler bunların hepsini bildiği için öncelikle akla etki etmeye çalışmaktadır ki akıl ile yolun sonunu karşıt kişiliğe kadar ulaştırma hedefindedir.  Hem bilincin hem de cevherin karakterini kendi istediği karaktere dönüştürmek için…

Orion nebulaktif güçlerin teknolojisi, Hareketli ışıki aktiflik (kuant düzeyindeki maddi yaşam) planından hareket etmektedir ve bu kuant düzeyinin de ters devinimli olarak harekete geçirildiği bir etkileşimle kullanılabilmektedir.

İnsanın düşük frekanslı farkındalık düzeyleri ile başlayan korsan kişilik yoğunlaşmalarının Karşıt potansiyeli davet edici oranı olan %51 yakalandıktan sonra Karşıt denilen Çürük olma frekansındaki Makro bilinç potansiyeli üzerinden insana ilişebilmektedir. Akabinde ise  %51 in üstüne ceste ceste yoğunlaşmaya başlar.

Her yüzde 51 üstündeki değer örneğin;

%52 ( %51+1) olunca olarak ele alındığında bunun %1’i karşıt kişilik yoğunlaşım oranıdır.

%53 ( %51+2) olunca olarak ele alındığında bunun %2’si karşıt kişilik yoğunlaşım oranıdır.

Korsan kişilik üzerinden çıkan değerler aslında Reptil / lüsiferyan olgu değerleridir. İşte bu %1 %2 gibi artarak çoğalan insan beynindeki şeytanlık potansiyeli değeridir.

Karşıt kişilik değeri ise %51 ile %85 arasındadır.  %51 ‘in üstüne %35 daha karşıt kişilik olgusu yoğunlaşırsa o bilinç artık insanlıktan çıkmıştır. 

Yani fethedilmiş ve artık şeytanlaşmış bir bilinç haline dönüşür. Bilincin reptil beyin kompleksindeki DNA kodlarının açılım yoğunlukları artık kendisini özünden uzaklaştırmıştır. Neye ve kime hizmet ettiği ise benliği hangi karakterin tasallutu altında kaldı ise ona uygun hareket eder.

Örneğin, karşıt güç yoğunluğu gaddar ise barbarlaşır, merhamet gibi olguların DNA kayıtları dumura uğramıştır. Sapkınlık yoğunluğunda korsan kişilik artarsa ise azgın sapkın davranışlar sergiler. Toplumun kabul edemediği

Dönüşüm ise beyindedir. Beynin Reptil Beyin kompleks bölgesidir. Bu bölge yeterince uyarılmış / aktive edilmiş demektir. Yeryüzünde bir reptilin ortaya çıkışıdır da.

Axoy RA Bilgelik Öğretisi 2012-2017 alt yapı dersleri eğitmen: Sibel Sıvacı

error: