Enter your keyword

Reptil Beyin ve Cevher bağlantısı – 7

Reptil Beyin ve Cevher bağlantısı, (Siruzyen ve Nebulaktif cevher)

Reptil Beyin ve Cevher bağlantısı hakkında açıklama yapmak için öncelikle cevher ile ilgili kısa bilgilere yer vermekte fayda var.

Cevher

Zamandır, mekandır, formu meydana getiren partüküllerdir. Zamanı algılarımızda yaşarız biraz derinliğine inersen partüküler bir oluş olduğu gerçeği ile karşılaşabiliriz de. Zamanlaşma faktörü, bilincin zaman bantları ile muhatap olması bir nevi kontak kurması yani reaksiyonudur.

Cevher, varoluşun partiküler ham maddesidir. Bizlerin ayak bastığı bu mekansal oluş yani Dünya da bir cevherdir. Hem mekansal bir cevher hem de formdur da. Çünkü hem beden hem mekandır kendine.

Çift kutbiyetli cevheri oluş

Dünya’da muhatap olduğumuz zaman, algısaldır. Üst maveralarda daha farklı zaman algısu vardır. Görecelikten uzak, İllüzyonik yaşam boyutu olan Samanyolu Galaksisi uzayında zaman, mekan ve form/beden algısı da çift kutupludur. Zıttı ile vardır.

Bedenimizin bir kısmı negatif kutup altında iken bir kısmı da pozitif kutup altındadır. Ve işte Galaksimizde de Cevher dediğimiz bu partiküler oluş hem pozitif hem de negatif karakterde bulunabiliyor.

İnsanların dejenere olgular yaşadığı sapkın, şiddet, barbarlık, ölme, öldürme, vahşet gibi olgular manyetik alanları kirletir. O manyetik alanların çevrelediği mekanların da partiküler olarak tahribata uğradığını söyleyebiliriz. Ve Mekansal cevheri oluş, pozitif karakterde varlık sürdürürken mutasyona uğradığında karşıt karakteri yani negatif devinimsel enerjiyi devreye sokuyor.

Mekanlara ait manyetik alanlar, bilinçlerin yaşadığı olguların negatif olması halinde belirli bir yoğunlukla kirletilirler. Manyetik alanlar, önce mutasyon sonra da dejenerasyona uğrarlar. Manyetik alanın içine aldığı fiziksel mekan bölgelerinin realitik boyutu aynı zamanda o mekanın ilgili zaman ve formsal veçhesi ile de iç içedir. Uzay/zaman-mekan-form uyumlaşma prensibine göre birbirlerini kapçaklarlar.

Siruzyen / Nebulaktif Cevher

Cevheri çift kutuplu olarak ele aldığımızda şöyle sınıflayabiliriz;

  • Pozitif karakterdeki cevher, Siruzyen cevher (sirius temsili)
  • Negatif karakterdeki cevher, Nebulaktif cevher (orion temsili)

reptil kompleks

Orion Nebulası 

Samanyolu Galaksisinde bir nebula düşünün binlerce gezegen ve uydudan oluşsun ve bu oluşların tamamı şeytani bilinçlerle iştigal edilsin. Ve yine bu bilinçler Dünya’da bedenlenebilsin. Nasıl ki Sirius yönetim komitelikleri üzerinden bilinç transferasonu yapılıyorsa zıttı ile kaim olan her yasaya göre de Orion yönetim komiteliklerinden de Dünya’ya bilinç transferasyonunu yapar.

Ve her ne kadar Dünya’ya doğan- beden alan bir takım yıldız sisteminden gelen Galaktik dostlarımızın varlığından söz edebiliyorsak yine zıt transferasyon Orion nebulası’ndan da yapılıyor. Reptiller/lüsiferyan bilinçler hakkında da internet sitelerinde oldukça geniş bilgiler bulunuyor.

Samanyolu Galaksisinde negatif karakterli cevheri oluş olarak Orion Nebulasını örnek verebiliriz.

Orion nebulasındaki gezegen ve uyguları oluşturan partiküler oluş, Nebulaktif cevherdir. Bir diğer ifade ile aslında dejeneraktif cevherdir.

Orion bir grup negatif güç topluluğudur. Samanyolu galaksisinin tamamını kendi karakterine dönüştürmek ister. Şeytanlığını önce dünyada sonra galaksiye sonra evrene ve tüm Gürz sistemine yaymak ister.

Şeytani bilinçlerin amacı, evrenin merkezi Dünya’yı fethetmektir. Orion 21’leri veya Orion Fetih örgütü olarak da bilinirler. (Kurtuluş Günü filmini önerebilirim)

Orion negatfi güçleri, bilincin kullandığı biyolojik formlara ve bu formlarda kullandığı kişiliklere etki etmek ister. Bu kişilikler üzerinde ne kadar yoğunluk sağlarsa değiştirmek/mutasyona uğratmak ister.

Orion, Siruzyen bilinçleri pozitif iken bunu içten içe fethetmek, şeytanlaştırmak, kendi negatifini her zerreye derç etmek ister ve Nebulasının özündeki o negatif karakterine büründürmek ister.

Kişilik olgularının Nebulaktif cevher bağlantısı

Geçmiş dönemlerdeki enkarnasyon zincirlerinde mutasyona uğramış farkındalık düzeylerinin yani o korsan kişilik olgularının bütünselliğinin bedende yoğunlaşması ve bu yoğunluğun ardında belirli bir sabiteye ulaşması yaşadığımız olgularda önce mutasyonu sonra da dejenerasyonu başlatır.

Korsan kişilik yoğunlaşırsa o bilinç dejenere olmaya başlar. Dejenerasyon, Lusiferyan güç topluluğunun cevheri oluşu bozunuma uğratarak elde ettiği sonuçtur. Cevherin karakterini Nebula karakteri olarak değiştirerek varlığına katmasıdır.

Sibel Sıvacı

Axoy RA Bilgelik Öğretisi 2012-2017 alt yapı dersleri

Reptil Beyin ve Cevher bağlantısı

Orion Nebulası dersleri

error: