Enter your keyword

Reptil beyin kompleksi – 5

Reptil beyin kompleksi – 5

Reptil beyin kompleksi (R-Kompleks, Sürüngen beyin)

Reptil Beyin kompleksi, beynimizdeki üç alandan biridir. Bu bölüm sürüngen beyin olarak da bilinmektedir. Bu bölüm, yaşanan bir takım olgularla aktive olmakta ve sürüngen ırkın istilasını dahi mümkün kılmaktadır.

Peki bu kompleks yapıyı tanımadan kendimizi neye dayalı olarak ölçebileceğiz? Evet, pek çoğumuzun Dünya’da yapması gereken bir takım görevleri var hatta bu görevlerden önce Deneyimler yaşamakta ki o deneyimlerden kendine görevler çıkarabilmektedir.

Reptil beyin kompleksi hakkında detaylı bilgilere internet üzerinden erişebilirsiniz. Konu hakkında geçmişte Beyin yıkama örneklerinden birine Hitler döneminde uygulanan kitlevi manipülasyonun beynin R-Kompleks bölümü üzerinden yürütüldüğü örnek verilebilir.

Reptil beyin kompleksi

Reptil beyin kompleksi

R-kompleks insan beyninde nasıl aktif olabiliyor? Bu süreci aşama aşama bir dizi dersler halinde anlatmaya çalışacağız.  Öncelikle Dünya deneyim ortamında kullandığımız kişilikler hakkında ve bu kişiliklerin kendi içinde hangi amaca ve hizmete eden başka kişilikleri de içerdiğine değineceğiz. İnsan kişiliği oluşturma teknolojisi derslerini okumanızı da önerilir.

Beşeri Kişilik 

Bilincin geçmiş uzay/zaman dönemlerinde canlandırdığı kişiliklerle çıkarması gerekli olan roller vardır. Elbette bu yaşam enkarnasyonunda da bu rolleri canlandırmaktadır.

Bilinç, geçmiş dönemlerde deneyim, evrim ve görev programlarını açmak için kişilik kullanır. Kişiliğin karakteristik özellikleri, kendi özünün seçtiği bir mekanizma olarak da tanımlanabilir.

Bilinç, gelip gittiği bu gezegende deneyimlerini yaşarken Öz-ce (evrensel kıstaslarda) makbul olmayan algı, olgu ve davranış motivasyonlarını da açığa çıkarmış olabilmektedir. Bu makbul olmayan olgular, İlahi Hiyerarşinin pozitif evrime ters düşen taraflarıdır.

Makbul olmayan bu olgular daima Evrensel kıstaslar baz alınarak değerlendirilmelidir. Bilinç,İnsan-ı kamil olma yolculuğuna giren bir seyir içindeyse daima üst kıstaslı titreşimlerle muhatap olacaktır. Yaşadığı realitik olgular kendisini aşıcı, karmik yaşam döngülerinden sıçratıcı olacaktır.

Evrensellik ilkelerden uzak olan bu kişilik olguları, kamil insan olguları kıstaslarına getirilmelidir.

Elbette özgür irade yasası kullanım keyfiyetiyle açılan deneyimsel programlar bilincin kendi seçimleridir. Ancak bu durum daima karma oluşturur.  Bu karmik ve çıkıntılı haller içindeyken de kişilik değişir ve enkarnasyonları boyunca olguların hakkını vermek, kısır döngülerden çıkmak üzere bir yol kat eder.

 

Sibel Sıvacı

2012-2017 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Alt Yapı Dersi

Reptil Beyin ve Korsan Kişilik ile Barisfer bağlantısı 

error: