Enter your keyword

Rahman Boyutu -3

Rahman Boyutu -3

Rahman Boyutu (Merkezi Güneşler Birliği), Altın Galaksi İmparatorluğu Hiyerarşik kuruluşlar

Rahman boyutu makro kıymette devrede tutulan 300 khamonun varlığından oluşan çok önemli bir ilahi idari kuruluştur. Gürz içindeki tüm görev boyutlarına bilinçlerin tayinlemesini yapar. Rahman tayinleyicidir, odaklayıcıdır, koruyucudur. Rahmaniyet kutsamadır, kutsiyettir. Başkanlığında Mutlak Vücudun Beyinsel Öz Bütünselliği Axoy Maturamon’un Rahman Makrosu Cecec bulunmaktadır.

Gürzü varlıkta tutan kaynak enerjiler, tepesindeki 7 ana piramidal yapıdan gelen enerji ile olabilmektedir. Bu boyutta bulunan piramidal yapılara gelen enerjiler, rahman karakteri kazanarak ‘kha elekia’ ‘kha enerjisi’ olarak ta bilinmelidir.

‘Tutankhamonyas bilinç boyutundaki her kharyantasın birer evladi bilinci olan khamon rahman boyutunu meydana getirmektedir. Rahman boyutu aynı zamanda ‘Merkezi Güneşler Birliği’ olarak ta bilinmektedir. Gürzün en üst mercisi rahman boyutudur.

Rahman Boyutu ise Kharyamanyas onya’daki Tutankhamonyas Bilinç Boyutunun Makro kıstastaki temerküz odağıdır. Kharyamanyas Onya’da bulunan 300 Kharyanyas direk Rahman Boyutunu beslemekte ve bu boyuta dönük olarak enerjisini Makro kıstasa dönüştürür Gürz içindeki makro yaşam boyutlarına sevk edebilmektedir.

Süper Makro kıstasta yaşam sürdüren bilinçler Kharyamantas Onya’da süper makro kıstastaki her imkanı, Gürzlere dağıtırlar ve bu dağıtımın başında Gürzün dışında bulunan Rahman Boyutuna temerküz ettirirler.

Rahman Boyutunda yer alan Piramidal yapılar var. Kadir ve Hâkim enerji odakları olarak ta bilinmektedir ve Bu piramidal yapılar, Kharyamanyas Onya’da bulunan Ana piramidal yapılardan direk enerji çeker.

Piramitlerin tepelerinde bulunan Çekici kristaller vasıtasıyla enerji mas edilir ve buradan piramidin içinde bulunan toplayıcı kristal vasıtasıyla enerji Süper Makro kıstastan Makro kıstasta dönüşüme uğrar.

Piramitlerin Kontak kurucu kristale gelen enerji bu kristalin çekim gücü vasıtasıyla Tutankhamonyas Boyutundan bulunan Terpakil Ve Dardenok adı verilen Ana Merkezi Piramitlerden çekilir, Ardından enerji piramit içindeki Toplayıcı kristalde toplanarak yine bu Piramidal teknolojik aygıtın tabanında yer alan Enerji Regülasyon (Düzenleme) Üniteleri Ve Enerji Blokasyon Üniteleri vasıtasıyla düzenlenerek bloke edilir.

Gürz içindeki tüm ilahi idari kuruluşların enerji kaynağı ilk etapta Rahman Boyutudur. Tanrısal özlerden direk enerji bu boyutta değişim ve dönüşüme uğratılarak Gürz içine tevzi edilir Piramidin tabanında bloke edilen enerji, buradan artık ihtiyaç doğrultusunda kullanılır, ve sevk edilmesi gerektiğinde gerekli merciye sevk edilir. Piramidin etrafında bir halka var dikkat ettiyseniz bu halka bu enerjinin yayılımını sağlayan Devinim Halkasıdır.  Atlant Lonze orijini, Motiof Annulunya (Devinim Halkası). Piramidin tabanındaki enerji blokasyon ünitelerinden devinim halkasına ulaşan enerji buradan yayılır.

Rahman Boyutundaki Enerji Tutankhamonyas’tan gelen enerjidir. Dolayısıyla bu enerji KHA karakterlidir. KHA gücünü devreye sokabilen, KHA gücünü kullanımına muktedir bir enerji türü. Kha Elekia- Kha Enerji. Kha Enerjisi, Rahman Boyutu’ndan Gürzün 9.Katmanında yer alan Altın Galaksi İmparatorluğuna sevk edilir.

 

Altın Galaksi İmparatorluğu

Tutankhamonyas’tan alınan imkanlar rahman boyutundaki piramidal yapılar vasıtasıyla (ki bu piramidal yapılara kadir ve hakim enerji odakları da denilmektedir ka ve ha karaterlidir) gürzün 9.katmanında bulunan ‘Altın Galaksi İmparatorluğuna verilir.

Altın Galaksi İmparatorluğunda bulunan Piramidal yapıların tepe kristalleri Rahman Boyutundaki Kadir ve Hakim enerji odakları olan piramidal yapılara dönüktür.

Altın Galaksi İmpatorluğunda yer alan piramidal yapılar vasıtasıyla yine bu enerji Kontak Kurucu kristal vasıtasıyla çekilerek Toplayıcı kristal vasıtasıyla Piramidal yapı içinde toplanır ve Enerji Regülasyon üniteleri tarafından Regülasyona (Düzenlemeye) uğratılır ve yine tabanındaki Blokasyon Ünitelerinde bloke edilir.

Altın Galaksi İmparatorluğunda bu defa Altın Ra Enerjisi olarak dönüşüme uğrar ve gürzün içine bu enerji her yaşam boyutuna, her görev boyutuna ulaştırılır

Gürz içindeki tüm ilahi idari kuruluşlar Altın Galaksi İmparatorluğundan gelen enerjilerle varlıkta tutulmaktadır.

Altın Galaksi İmparatorluğu, Kharyamanyas Onya olarak bilinen Ana Merkez Süper Güç boyutunun Makro kıstastaki temerküz odağıdır. Kharyamantas Onya’nın bütünselliğine ‘Atlanta merkez imparatorluğu’ ifadesini kullanabiliyoruz. Altın galaksi imparatorluğu Makro kıymette bir yavru imparatorluktur. Kharyamanyas Onya’yı Bütünsel olarak ele aldığımızda; Atlanta Merkez İmparatorluğu – Bilincin İmparatorluğu – Süper Ra İmparatorluğu gibi farklı farklı tanılarla bildiğimiz bu boyutun bütünselliği; Süper Makro kıstastadır ve Gürz boyutlarına MAKRO kıstasta enerjisini sevk ettiği odağı,

Altın Galaksi İmparatorluğu ‘dur, bir diğer ifadesi ise Atlanta Yavru İmparatorluktur

Altın Galaksi İmpartorluğu kendi bünyesinde 3 Komiteliği barındırır. Hangi kuruluş olursa olsun bir Komitelik, 18 Khamon (Makro/ Veziri / Nizami) Bilinçten oluşmaktadır. Görev boyutlarında olsun her yaşam boyutunda bilince doğal olarak kilitlendirilen her bir khamon’a yarımcı 6 adet altın karakterli bilinç bulunur. Ve her altın karakterli bilince de bir durgun karakterli bilinç vardır.

1- Yansıma Bütünlüğü (18 Khamon Ve Her Khamona Yardımcı 6 Altın Cinni (Toplam 108) Ve Her Altın Cinniye Yardımcı Birer Durgun Cinni )

2- Tespit Komisyonluğu (18 Khamon Ve Her Khamona Yardımcı 6 Altın Cinni (Toplam 108) Ve Her Altın Cinniye Yardımcı Birer Durgun Cinni )

3- İmparatorluk Üyeleri (18 Khamon Ve Her Khamona Yardımcı 6 Altın Cinni (Toplam 108) Ve Her Altın Cinniye Yardımcı Birer Durgun Cinni )

Altın Galaksi İmpatorluğu’nun tüm İlahi İdari Kuruluşlara tevzi ettiği Altın Ra Enerjisi Rabsal bilgilerde Sultan Gücü olarak geçmektedir.

Mutlak vücudun bir Sistemi, bir Nizamı ve Düzeni var. Sistem, Nizam ve Düzen’in Kharyamanyas Onya’daki bilinçleri de temsil ettiğini söyleyebiliyoruz.

 

Önemli Not,  Axoy RA Bilgelik Öğretisinin tek doğaçlayıcısı Cenap Başman’ın akışa geçirdiği bilgilerden derlenmiştir. 

2012-2017 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Alt Yapı Dersi

Eğitmen: Sibel Sıvacı

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir

 

error: