Enter your keyword

Orion nebulasındaki 5 negatif karakter, negatif güçler ve Dünyaya etkisi

Orion nebulasındaki 5 negatif karakter

Orion Nebulası Sayısı 70 milyarın üstünde çürük olma frekansındaki bilinçlerden oluşmaktadır.

Bu bilinçler Dünya’da görev amaçlı bulunup belirli orandaki negatif olgulara meyil ederek şeytanlaşan bilinçlerdir. Dünya ortamındaki deneyimleri üzerine bağlı %85 negatif yoğunluk ile artık Orion nebulasının bir plan varlığı haline gelir. Beden terki sonrasında da Orion nebulasına çekilmesidir.

Bu bilinçler, geçmiş uzay/zaman dilimlerinde Sirius adına dünya’ya transfer edilip ve Dünya’da görev icra etmek üzere devreye sokulmuş özel görevlilerdir.

Bilinç, ister Pozitif olsun ister Negatif olsun ilk etapta bir Beşer gibi doğar. Beşere ait tüm vasıflarla dünya’ya adapte olacak olguları alt şakraları vasıtasıyla yaşar ve bu beşeri olgular genelde zararsızdır. Dünyadaki adaptasyon döneminden sonra görev icraat denge rayına girecek ve akabinde görevsel ve evrimsel kod açılımları ile zamanlama faktörüne dayalı olarak açılacaktır.  

Pozitif uzaylıların Samanyolu Galaksisi içindeki üslenmeleri Sirius takımyıldızındadır. Bu yıldız, Andromeda Galaksisinin de bir üssüdür.  Samanyolu galaksisinde Andromedan enerjinin transforme edilmiş enerjisel halidir. Her iki üslenme üzerinden akan enerjiler, içinde bulunduğumuz boyutun çift kutbiyete açık olması nedeniyle varlıklara etki edebilmektedir.

Negatif Güç Toplulukları Bilinçsel ve Cevher Bazında 5 Dejeneraktif karakterdedir: Orenta Penta – Zenta – Naketa – Amenta’dır. 

Orion nebulasındaki 5 negatif karakter

1 – Orenta karakteri – Orion Grubu

Orenta, Kin-Kibir- Köleleştirici olguları ifade eder, Orenta karakterinin imame çürük bilinci Lüsiferdir. Lüsifer Orion 21’leri olarak bilinen yönetimindeki diğer 20 üyesini diğer 4 karakter üzerinde yetkili ve imame kılmıştır.

Orion Nebulasında 28975 gezegen ve 11745 uydu Orenta karakterindedir.

Lusiferin başkanlığını sürdürdüğü tüm nebulaktif yaşam boyutu ORENTA karakterindedir. Orenta karakteri diğer negatif olguların başıdır. Tüm diğer Şeytani grupları kendi varlığına bağlamaktadır. Nebuladaki diğer gezegen ve uydular da enerjilerini Orenta karakterli imame gezegen ve uydulardan alırlar.

Orenta karakterindeki dejenere bilinçler, kendi nebulaktif yaşamlarını sürdürürken yaşadıkları ‘Kibir Olgusunun’ Süper Şeytanlık Seviyeleri artık birbirlerini dahi düşürecek noktaya gelmektedir ki Orion yönetim planının bu birimleri tedavi amacıyla dünya’ya gönderdiklerinden de bahsedilebilmektedir.

2 – Pentarion grubu

Samanyolu Galaksisinde 2865 Gezegen ve 485 Uydudan oluşuyor.

Fal – Nazar- Büyü gibi Negatif eğilimli varlıklar üzerinden kendi bilgi ve enerjisini yayımlamaktadır.

3 – Nakarion grubu

Samanyolu Galaksisinde 2978 Gezegen ve 787 Uyduya sahiptir.

Barbarlaştırıcı, Şiddet, Eziyet Etme, Zor Kullanma, Savaşma, İşkence Etme Arzusu, Saldırma Arzusu, Hayvanları, Bitkileri, İnsanları Rahatlıkla Öldürebilme gibi olgular başta gelmektedir.

4 -Amerion grubu

Samanyolı Galaksisinde 3085 Gezegen ve 1377 Uydusu bulunuyor.  Her türlü Seksüel Sapkınlık ve Şehveti içerir.

5 – Zentarion grubu

Samanyolu Galaksisinde 2745 Gezegen ve 722 Uydudan oluşuyor.

Bunalım olma frekansındaki tüm Negatif olguları kapsar. Bunalan, Strese Giren, Buhran Halleri Depresyon hep bu karakterden gelir. Bir de bunaldıkça etrafına bunalım enerjisini yayımlayarak bunalttırıcı bir özelliği bulunuyor.

Orion ana gemi ve diskleri

Tüm dejenere gruplara ait negatif olguların yeryüzü ortamında yaşanmasını desteklemek için Orion, kendi ana gemi ve disklerini de devreye sokmuştur.

Disk ve gemilerden por yağmurlama sistemi ile manyetik alanları abluka altına alıp bilinçleri etkisi altında tutabilmektedir. Hangi karakterde ise o karaktere uygun ‘dejenere manyetik alanların daha negatif olarak güçlendirilmesini sağlamaktadır.

Dünyanın katmanlarında teşkilatlandırılan teknolojik üsleri bulunmaktadır. Nasıl ki Sirius adına devreye sokulan dünya’nın iç yaşam boşlukları ve denizaltı iç yaşam boşluklarında teknolojik üslenmeler varsa aynı şekilde kutupsal karşıt oluşturmak üzere yine negatif üslenmeler denizaltı ve yeraltı alanlarında da bulunmaktadır.

Örneğin, Agarta‘ya (Agartha) karşılık olarak Şambala ‘dan bahsedebiliriz. Şambala, Nakkar frekanslı bir manyetik alanı yer altında yaymak üzere devrededir.

Sirius adına manyetik alanlar güçlendirilmek istense de karşıt güç yoğunlukları için de aynı etkinin sağlandığını söyleyebiliriz.

Lüsifer, Dünya üzerinde manyetik alanları dejenere ederek dünyanın tamamını kendi karakterine dönüştürmek istemektedir.

Sibel Sıvacı

2012-2017 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Alt Yapı Dersi

 

error: