Enter your keyword

Orion fetih projesi – 3

Orion fetih projesi – Ders 3

Orion fetih projesi, ilk isyanla birlikte ortaya çıkan kibir olgusunun temeli ile tüm Dünya’yı fethetme arzusunu taşır.

Lusifer ve ekibinin Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğinin (Galaktif konfederasyon) talimatları dışında hareket etmesi ile başkalaşıma uğrayan evrimsel sürecin akabinde samanyolu galaksisi iç uzayında Lusifer ve ekibine bir Nebula tanzim edilir.

Orion Nebulası, galaksi uzayımızda Sirius güçlerince tecrit altında tutulmaktadır. Karantina altında olması nedeni ile Orion güçlerinin dünya üzerindeki her hareketi izlenmektedir.

78 bin yıl önce

Sirius-Orion arasında yapılan anlaşmayla yeni bir evrimsel süreç başlamıştır.

Dünya ortamındaki evrimsel bilinçler tarafından kibir, benlik, enaniyet gibi olgular baş gösterir. Bunun üzerine sirius ile bir ittifak sağlanır ki bu dünyanın ana kaderi programının alterntif programının buutlarını açmıştır.

Pozitif uzaylılar ile Negatif uzaylılar veya bir diğer ifade ile bilinen BİR’in oğulları ile Belialoğulları arasındadır bu ittifak.  Bir diğer ifade ile Galaktik Federasyon ile Reptil ırk / Orion negatif güçler ile…

Her iki kutbu, her iki gücü dengeleyecek ilahi yasaların artık varlık bulduğu bir sürece de girilmiştir.

  • Atlanta Pozitif Güç Negatif Güç Denge Yasası’
  • Atlanta çift kutbiyet yasası
  • Özgür irade yasası
  • Karşıtlık yasası
  • Karışıklık yasası
  • Deneyim Yasası
  • Görev yasası
  • Evrim yasası gibi…

Hepsi bir arada ve hepsi üzerimizde her varlık için geçerli bir işleyişle sürdürülebilir olmuştur.

İttifakının imzasının atıldığı ve 21 Aralık 2012 itibariyle de artık bu tarihin hitamına gelindiği bu çok özel dönem olan ‘Beta Nova Dünya dönemi içindeyiz. Bu dönem yeni dünyanın ilk temelinin atıldığı zaman enerjisini kapsar.

Yeryüzü ortamında ilk menfi olgunun yaşanmasıyla ilahi hiyerarşiye karşı ilk isyanın ortaya çıktığı, kibir denilen olgunun ilk defa deneyime sokulduğu Atlantia döneminden bu yana Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen Şeytan, Allah’ın sadık kullarını azdırmaya ant içmiştir.

Kıyamet

Kendisine Galaktik Konfederasyon Başkanlığınca bir süre tayin edilir ve daha sonraları tayin edilen bu sürece insanların algı düzeylerine uygun olarak bu sürecin sonuna ‘kıyamet’ denir.

Tayin edilen bu süreç, 3×26 000 yıllık Ara Hasatlar bütünselliğidir. Hitamı ise Ana Hasat olarak bilinen geçiş evresidir. 2000-2012 yılları arasına tekabül eder.

78 bin yıldır Lusifer(Orion), insanlık üzerine karabasan misali çökmüştür. Orion fetih projesi  için Orion Fetih Örgütünü kurarak ekibi ile Galaktik Konfederasyon tarafından kendisine tayin edilen Kıyam-et sürecinin kendi istediği doğrultuda neticelenmesi için şeytanlığını, Sirius Görev/icraat üniteleri üzerinde kullanmaya çalışmakta ve fethetmek için üstün çabalar sarf etmektedir.

Ve bu görevliler dünyanın illüzyonik sarhoşluğunda dualitik prensiplere dayalı bir yaşam içinde ayırt etme gücünü geliştirmek ve arttırmak durumundadır. Akıl mekanizmasından sıyrılıp kendi bilinç ufuklarına dalmalıdırlar.

Dünya’daki çeşitlilik hatta kargaşa ve kaos içinde bile Hakikat ayan beyan ortadadır ancak Varlık, bu karmaşa ve kargaşayla özdeşleşmişse Hakikat ona örtülü gelir. Yol daha da çetrefilleşir.

Bilinç, İllüzyonun en yoğun yaşandığı Çekirdek Dünya tarlasına kendini ekerek burada ki kapalılığına rağmen tarlaya ektiği tohumdaki ‘sonsuzluk kodları’nı açarak sonsuzluğun bilgisine ve enerjisine erişebilir. Hem de dışarıdaki her türlü kaos ve kargaşaya rağmen.

Sibel Sıvacı

2012-2017 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Alt Yapı Dersi 

error: