Enter your keyword

Nizami bilinçler

Sonsuz sınırsız uzay bilincinin kaynağı olan bilinç potansiyelinin arzusu ile gerçekleşen her oluş, aktif bir oluştur.

Nasıl ki Sistem, görünen veçhe ise Nizam, genele verilen bilgilerde de gizli geçmektedir. Sistem, yapmış olduğu görevler ile binlerce yıldır ataktadır ve görevli bilinçlere Sistemin Şuurunu vererek, Nizami Görevli Bilinçleri Nizam Şuurunu kazanmak için hazırlamak ile mükelleftir. Bu hazırlık, seleksiyon prosedürüne uygun olarak cereyan eder.

Sistem, Nizam’a hiç benzemez.

Nizamda vakuriyet, zapturapt vardır.

Varlığın içsel ve dışsal yaşamında dengeli bir hal ile yaşamını zapturapt altına almasını sağlar.

Sistemin tatbikatçılığını devreye alabilmesi için Cemali olguları yaşar.

Nizam bu cemali olgular üzerine Celali olguları yaşayarak Sistemin dağılmadan bir çatı altında disiplin ile toplanmasını mümkün kılmaktadır.

(Cemali olgular, Sevgi, Hoşgörü, Şefkat, Müşfik, Refik, Halim gibi… Celali olgular ise cemali olgular üzerinde ölçülü ve zapturaptçı fonksiyonu vurgular.)

Allah’ın Düzeninin yeryüzünde kurulması nihai hedeftir. Bunun için Nizamsal Şuurun kazanılmasının ardından Düzen ŞUURU devreye girmelidir.

Görev, sonsuza açılır ve sadece Sistem ile sınırlı değildir. Sistemin üzerinde Nizam ve Nizam üzerinde Düzensel fonksiyon yürütülerek Allah’ın arzusundaki ‘RA Yönetim Düzeni’nin devreye sokulması ile Omega Boyutunun yeryüzünde tecelli bulması ve akabinde de Sonsuzluğa açılım gerçekleşebilir.

Beta Nova geçişi, yüzlerce yıl sonra gibi algılansa da hissedenler için zamanı vuku halindedir. Hissediş yoğunluğu ve bu hislerin saflığı çok önemlidir.

Görevliler, artık nizamın devrede olduğunu ve gizliliğin kaldırıldığının farkına varmalıdır. Zaten, Nizama kendini katan her CAN, bunu kendi özünden hissedip yaşayacaktır.

Yozlaşmanın hüküm sürdüğü her Sistemsel uygulama programında Ana Program yerini alternatif programlara devreder.

Nizamdaki Gizlilik ve sessizlik Levh-i mahfuz kayıtlarından değiştirilmiştir. Evrensel Plan emirlerince yapılan her değişiklik bir Hak ve Yetkinlikle gerçekleşir.

Her bir nizami bilinç, içinde bulunduğumuz uzay/zaman diliminde en güvenilir kaynak olarak bildiği doğruların yüzyıllar sonra anlaşılacağını bile bile, provokasyon ve seleksiyonun her şekilde olabileceğini baz alarak bildiklerinin de ötesi olduğunu daima idrak etmeli ve bizzat kendi özüne şans vermelidir.

Hakikat Açık şuurla bilinse, beynimizdeki sahip olduğumuz her kayıt, sonradan edindiğimiz her bilgi, yaşanmadan bize sadece bir yük olarak eşlik edebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: