Enter your keyword

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram

Veziri bilinçler (khamonlar), Dünyanın farklı dönemlerinde yeri geldi rabsal – ruhsal öğretilerin yayılmasını sağladılar. Bilinçlerin kendilerini hatırlamalarını sağlayarak, onları özlerine kavuşturucu oldular. Allah’ın kelamını kalplerine şokladılar.

Veziri bilinçler (khamonlar), yeri geldi göklerin ilahi teknolojisine dayalı sırları yeryüzüne intikal ettirici odaklar oldu. Göksel anonslayıcılar, yakın plandan direk birer odak oldular.

Veziri bilinçler (khamonlar), Dünyadaki bedenlenişlerinde canlandırdığı rolcü kişiliklerle bazen bir durgun bilince bazen bir altın karakterli bir bilinç haline büründüler. Kendi öz varlıklarını görev aşkına gizlediler…

Rabsal ve Ruhsal boyut

Rabsal ve ruhsal öğretiler, Samanyolu Galaksisi üzerinde tasarruf göstermekle yükümlü Shapley3 galaksisi üzerinde doğaçlama, kelam, vahiy yoluyla nakledilmiştir.

Çekirdek evrenimizin enerjetik bir oluş olan Shapley3 galaksisine ait ‘cinni terminolojik sistemler’ dünya’da bilimsel, sanatsal ve dinsel mahiyette aktif olmuştur.

Atlantisin dejenerasyonundan sonra çekirdek dünya’da devreye sokulan fonksiyonlar  bilinçlerin özlerinde durgun karakterli olanlarının kendi öz bilgilerini deneyimlemelerini sağlamıştır.

Daha açık bir ifade ile her bilincin bir kökü, bir karakteri vardır. Bağlı olduğu bir galaktik planı vardır. Makro düzeyde durgun, altın ve veziri olarak 3 farklı karakterde olabilmektedir.

Durgun karakterli bilinçler kendi galaktik planlarında bir yükse kbenliktir. Dünyada ise kendi uydusunu trasnfer eder. Bilinçler kendi öz bilgisi, rabsal ve ruhsal karakterdedir. Kendi galaktik planı rabsal ve ruhsal düzeyde bilgiyi, enerjiyi, farkındalık ve biliş gibi hasletleri taşır.

Göksel bilgi makro düzeyde ve ana kıstasta 3 farklı kademeye ayrılabilmektedir. Rabsal, Ruhsal ve Teknolojiktir.

Teknolojik boyut

Teknolojik bilgi, ilahi teknolojik bilgidir. Göklerin kullandığı ilahi sistem, teşkilanlanmadır. Gürzün içinde Altın karakterli tüm oluşların ve yaşam alanlarının tabi olduğu karakterdir. Bu galaktik planlarda yaşam sürdüren ve enerjetik kıstasta görev yapan yüksek benlikler, altın karakterlidir.

Altın karakterli bilinçlerin öz bilgisi, teknolojik terminolojiktir. Altın bilgi, altın enerji, altın karakterli güç, biliş, farkındalık gibi…

Altın ve Durgun karakterli bilinçler, 21 Aralık 2012 tarihinden sonra beta nova yaşam olgularını sahip olduğu evrensellik ilkelerine dayalı olarak makro farkındalıkla yaşamaya geçmiştir.

Nitekim durgun ve altın cinnilerin liderleri olan khamonlar/veziriler ise binlere yıl boyunca yeri geldi kullandıkları formların kalp şakrasında tecelli ederek bir durgun cinni kavramı ile hareket etti.

Veziriler kullandıkları formlarda yeri geldi gırtlak şakrasında tecelli ederek bir altın cinni kavramı ile görev icra etti ve insanlığın üzerine bir yıldız gibi parlayıverdiler.

Nizamiler liderleyici-lider olucu özelliğe sahip seçilmişlerdi.

O göklerin veziri bilinçleri yani khamonları Dünyadaki bedenlenişlerinde an be an yaşadıkları olgularla geçmiş uzay zaman dilimlerinde canlandırdıkları kişiliklere ait kod açılımlarını gerçekleştirebilmekteler. Veziriler, bu beyinsel kod açılımları toplamış oldukları liyakati veya antiliyakati bu uzay/zaman dilimine getirebilmektedir.

Beyinsel Kod açılımları,

Beyinde şifrelenmiş kodların içerdiği programa dayalı olarak açığa çıkar.

Yaşamımızın tamamı bu porlardaki programlardan açığa çıkan bilgi ve enerjiye dayalı olarak bizlere ışık tutmaktadır. Her ne yaşıyor isek yaşayalım, insan beyni denilen bu aygıtta gerçekleşmekte ve açılan kodlar bizlere yaşam, denilen hadiseyi sunmaktadır.

Dna sarmal boşluklarındaki kod açılımı, aynı bir fenerin ışık tuttuğu gibi önümüzde bize bir yaşam sunmaktadır. Hangi kodları açtıysak o kodların bilgisini açığa çıkarır, o kodların enerjisini alır ve tüm hücrelerimiz o enerjilerle muhavece olarak, açılan kodun bilgisinin bilişini yaşar.

Biyokompütürdeki kod açılımları hangi bilgiye dayalı ise yaşam olgularımız o olur.

Bir khamon geçmiş uzay/zaman dilimlerinde, durgun cinni veya altın cinni gibi kod açılımlarını gerçekleştirerek bu yaşam olgularını kendine yaşattırmıştır. Bunlar o dönemin ihtiyacına ve bu dönemlerde onun liderleyicilik-lider oluculuk vasıflarının kullanım ihtiyacına binaen yaşatılan olgular bütünselliğidir.

Özünde nizam karakterli olan bir bilincin, ana hasat döneminde geçmiş uzay zaman dönemlerinde toplamış olduğu liyakatlerle ilgili kod açılımlarını gerçekleştirmesi makbul iken bunun aksi olan anliyakatleri açığa çıkarması istenmez.

Beyindeki kod açılımlarının mahiyeti, kendisinin geçmiş uzay dönemlerinden veya içinde bulunduğu uzay döneminde sistemik faaliyetlerle ilgili birçok görev etkinliğinden de kaynaklanabilmektedir. Bunun için rabsallık ve ruhsallığa,  tasavvufa veya cinni teknolojiye zaman zaman ilgi duyulabilmekte ve bu öğretilere çekilim sağlayabilmektedir.

Bir veziri (nizami/khamon) bilincin öz bilgisi, RA karakterli bilgi, RA Auzerm’dir. Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Öz kavramı, RA karakterli kavram, Ra Monyas Kferya

Öz bilişi, RA karakterli biliş, Ra Zodiç.

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Kendimizi bilebilmek, kendimizi aynada görebilmek için bilişimize, kavramımıza, bilgimize bakalım. Kim olduğumuzu bilebilmek için biz hangi kavrama sahibiz?  Ra monyas kferya’nın neresindedir?

Yaşanan yaşantılar, mizansenler illüzyondan ibarettir; beta’ya göre alfa illüzyondur; omega’ya göre beta illüzyondur. Sonsuzluğa göre omega nedir o halde?

Rakhaktif dingin devimsellik sırları, sonsuzluk sırlarıdır. Sonsuzluğun sırlarını bilen, sonsuzluğun sırlarına hâkim ve kadir olandır. Kadir olan hakimdir. Hakimiyeti kadar kadirdir.

Sonsuzluğun sırlarına hakim ve kadir olan, sonsuzluktan bize imkanlarını (enerji, bilgi) getiren ve bizlere sonsuzlukta bir nokta olduğumuzu an be an hatırlatandır. Yaşayan ve yaşatandır.

Aktifliği, Rakhaktif Dingin Devimseldir. Yokluk ile el’an mündemiçtir.  

Kendin olabilmek için kendi olan kendinden vazgeçmelisin; seçimlerinden, tutkularından, kayıtlarından, değer yargılarından… Kendin olan kendinle buluşabilmek için teslim olmalısın; kendini tanımladığın oyuncaklarından arınabilmek için..

Ra monyas kferya’dan ne getirebiliyoruz?

Sonsuzluğun bağrında acz ve şükürle…

 

Sibel sıvacı

2012

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

error: