Enter your keyword

Mısır Kharenası Dönemi 5

Mısır Kharenası dönemi

Atlantia, Atlantis ve Lemurya’dan sonra bilincin evrimsel bazda tekrar insansal yetilerini kazanabilmesi için Nil Vadisi etrafında ortaya çıkan öğreti bütünselliğidir.

Yüzlerce yıldır insanlık bu auradan çıkan öğretilerle dinsel, bilimsel ve sanatsal bağlamda aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Orion’un mutasyona uğrattığı biyolojik formlardaki Dna’lar tekrar 12 sarmallı Dna haline getirilmek üzere 3×26 000 yıllık ara hasat programları ele alınmıştır. Bu süreç içerisinde insanlık dinsel, bilimsel ve sanatsal bağlamda bu 600 bilinç kodlama planına bağlı bilinçlerce uyandırılmak, desteklenmek için görevlendirilmiştir. Bu bilinçler aynı zamanda dünyada deneyim yapacak bir bilim adamı bir sanatçı olacak ve kendi bilinç sıçramalarını da deneyimleyerek insanı kâmil olma yolunda bir aşamaya gelecektir. Hem görev yapacak hem evrim geçirecek hem de kendi tanrısal benlikleri adına deneyim kazanacaktır

Bilinçler, bu dönemlerde özel eğitimlerle kendi bilinçsel ıslahatlarını da yapmışlardır. Makro erginlik kıstaslarına erişebilmek için yani insanı kamil olabilmek için Evrimsel sıçramalar yaşamışlardır. Bilincin ıslah edilmesi için  Mısır Kharenası mabet ve tapınaklarında kült programları devreye alınmıştır.

Enana – Nirvana

Mısır kharenası dönemi, bilincin makro erginlik kazandığı çok önemli bir dönemdir. Bilincin yeryüzü ortamında Enanaktif Dinginlik kazandığı, muayyen aktifliğinden, mutlak aktifliğine geçiş yapabildiği, beşeri evrim aşamalarını bitirip İnsansal evrim aşamalarına geçtiği, bilincin inisiyasyona dayalı bir eğitime tabi tutularak, Mısır Kharenası döneminde çok özel olarak yetiştirildiği bir dönemdir.

Enana, beşeriyetin evrimsel sürecindeki muayyen aşamasından sonraki mutlak aktifliktir. Bilincin artık mutlakiyete açıldığı, alt üç şakranın muayyen etkisinden kurtulduğu, kalp şakrası ve üzerindeki şakralardan tezahürlerini gerçekleştiği ilk kapıdır.

Enana iki aşamalıdır. Biri galaktik düzlemde yaşanan ve makro erginlikteki bilincin platformik yaşam kentlerinde eriştiği bir olgunluk ve doygunluktur. Diğeri ise dünya ortamında gerçekleşir.

1 Enanaktif doygunluk

Galaktik boyutta yaşanan bilincin göksel olgunluk kriteridir.

2 Enanaktif dinginlik

Galaktik planda enanaktif doygunluk kazanmış bilinçlerin ancak enkarne edilebildiği, dünya ortamında deneyimli olarak yaşanan bilinç sıçramasıdır.

Enana, ruhsal öğretilerde Nirvana olgusu olarak da geçmektedir.

Mısır dönemdeki ilk Bilinç ıslahatından kast edilen Dünya üzerinde daha önce yaşanmamış bir bilinçsel sıçrama olan ‘enanaktif dinginlik’ kıymetindeki sıçramadır. Beyinlerinde çok özel kodların açılımı sağlanmıştır.

Mabet, tapınak ve piramitler çok özel inisiye manyetik alanlar olarak burada bilinçlere özel eğitimsel inisiyasyonlar gerçekleşmiştir. Mısırda tüm o eğitimlerin hakkını verip, kendi uyanışı sağlayan bilincin enanası yani nirvanasını yaşayanlar ıslahatını gerçekleştirmiştir.

600 adet teknolojik kodlayıcı sistemle kodlanan bilinçler Mısır’da ıslahat programlarını açtıklarında  Kharena çıkış kapısı olan Bilincin Enanaktif Dinginliğini yakaladıktan sonra artık dünyanın çeşitli koordinatlarında çok özel görevler icra etmek üzere, içinde bulunduğu toplumlara ışık olmak, toplumların realitik kavramlarını değiştirmek, bilinçleri evrenselleştirmek, evrimsel sıçramalar yapmak adına birçok öğretinin bu bilinçlerin liderliğinde çıktığını söyleyebiliriz. Amaç, öze karşı yaşanacak bir uyanışı yeryüzü ortamında sağlayabilmektir. Ancak tüm bunlar hep İlahi Hiyerarşi tarafından görevlenen bu bilinçler üzerinden, bu bilinçlerin liderlik vasıflarıyla dünyada kurulan özel aktivasyon planlarıyla, özel manyetik alanlarda gerçekleşmiştir.

Bilinç ne kadar öze uyanış sağlarsa beşeriyetinden kurtulur ve kendi makro benliğine kavuşmaya doğru yol alır.

error: