Enter your keyword

Minadasser Kreyoling ve Atlantia Dönemi – 1

Minadasser Kreyoling ve Atlantia Dönemi

Bilincin yeryüzü ortamında tekamülü ve doğal evrim

Mikro Bilinç, önce elementer evrimden sonra bitkisel, hayvansal aşamalardan ve sonra da beşeri evrim aşamalarına tabidir. Bu sürece kadar formdan forma geçiş yaprak bilincini bu formlarda deneyimlemeye geçer. Bu da ‘doğal evrim’ kıstasında ilerler. Doğal Evrim, bilincin yeryüzü ortamındaki nihai hedefidir. Sonsuz sınırsız Tek’in arzusudur da.

78 bin yıl önce bilincin Dünya ortamındaki doğal evrimsel sürecinde biyolojik formunda yani beden tekamülünde İlahi Hiyerarşi tarafından bir tıkanma, gelişimsel olarak bir durgunluk gözlenmiştir.

Doğal evrimsel tıkanıklık bilincin beşeri evrim aşamasından insanlaşmaya götürememektedir. Doğal evrimde amaç, genel evrimin hitamı olan beşeri evrimden sonra hakiki bir insan mertebesine gelmektir. Ancak bu aşamalar madde ile deneyim kazanarak ve gittikçe evrim geçirerek gerçekleşecektir.

 

 

Olma halindeki yaşam

Bilincin galaktik boytlardaki kendinde saklı olan deneyimsiz varlarını yani tüm o astralite değerlerini yeryüzünde deneyimli kılarak, ortaya çıkarmasıyla mümkündür.

Deneyim ve evrimin tek uygun ortamı maddesel bir yaşam olduğu için Samanyolu Galaksisi ve buna uygun planet Dünya’dır.

Galaktik boyutlarda bilinçler, sadece görev icra edebilmekte ve var olma bazında bir yaşamı sürdürebilmektedir. Var olma bazındaki yaşam enerjetiktir. Dünyadaki yaşam olma bazındaki yaşamın yaratıma geçirildiği bir boyuttur. Enerjetik haldeki her olgunun deneyimlenmesi için yaratım gerekir. Bunun için ise dünya deneyimsiz değerlerin deneyimli kılındığı yegâne ortamdır.

Humanoid/ Beşer/ Avam

78 bin yıl önceki beşeri evrimsel tıkanmaya kadar gelinen noktada bilinç insanlaşmak üzere seyrederken homurdanan, aşırı kıllı, iri yapılı ve daha çok hayvani bir görünüşe sahip, düşünce denilen mekanizmayı çalıştıramayan, içgüdüsel olarak hareket eden bir prototiptir. Bu gelişim süreci durmuş, evrimde tıkanıklık olarak gözlemlenmiş ve bunun için ilahi hiyerarşi kararları ile müdahaleye ihtiyaç duyulmuştur.

Minadasser kreyoling – Göksel müdahale

Doğal evrim neticesinde gelinen aşama istenilen olmayınca tüm galaktik özlerin bağlı olduğu Tanrısal bilinçler formlara müdahale etme kararı alır. Minadasser kreyoling, yapılan müdahalenin genel ifadesidir. Atlanta lisanıyla orijinal bir terimdir ve tam olarak Türkçe karşılığı yoktur.

Dünya üzerinde yaşayan bilinçlerin kullandığı biyolojik formların beyin yapılarına, DNA sarmal boşluklarındaki porsal kayıtlara müdahaledir. Bu müdahale aslında bir nevi tadilattır. İstenmeyen genetik kayıtların değiştirilerek İnsansal kimlik kazandırıcı bir formun ortaya çıkışı ve hatta tam da bu dönemde dişil veçhenin doğuşu içindir.

Humanoid olarak bilinen beşeri evrim aşamasındaki prototipin Dna Faktörünü bir defaya mahsus olmak üzere 2 sarmaldan 12 sarmala çıkararak teknolojik tasarruflar gösterecektir. Bu şekilde humanoid aşamasından humanoyya aşamasına getirilecektir. Yani beşeri ahvalden kurtarılıp insanlaştırılacaktır.

Göklerden gelen tanrılar

Andromeda Galaksisinde Galaktik Konfederasyon olarak bilinen komitelik bedenler üzerinde yapılacak bir takım genetik tadilat uygulamalarını ele alarak Dünya ortamına uzman bilinçlerin transfer edilmesini sağlamıştır. Mitolojide de ‘Göklerden gelen Tanrılar’ olarak bilinen bilinçlerdir.

Galaktik Konfederasyon’a bağlı Teknolojik Uzman bilinçlerden ekipler oluşturulur. 12 uzman ekip Andromeda Galaksisi uzayından Samanyolu Galaksisi uzayında konuşlanır. Bir süre Samanyolu iç uzayında, Satürn Gezegeni iç uzayında bekletilirler. Belli bir aşamadan sonra da oradan Vega Yıldız sistemine alınır ve bedensel formlarının adaptasyonu daha da samanyolu galaksisi iç uzayına yani madde boyutundaki kaba-kesifliğe alıştırılır.  Vega’dan Dünya’ya Ana gemiler vasıtasıyla getirilir ve bu ortamda dünyanın kaba kesif varyasyonik veçhesinde materyalize olurlar.

error: