Enter your keyword

Matu Genleri, Matu Gen Aşısı

Matu Genleri, Matu Gen Aşısı

Matu Genleri, Matu Gen Aşısı

Sonsuzluk bilinci homojendir. Sahip olduğu bu homojenlik, kendi varlığını oluşturan bilinç potansiyelini birbirinden ayrıştırmaz. Ne zaman varlık gösterirse, o zaman kendini sahip olduğu imkânları kullanarak ayırır ve çeşitlendirir. İmkânları ile kendini bilebilir.

Varlıklaşmış her bir bilinç potansiyeli, yokluk veçhesinden homojenitesi kaldırılan bilinç potansiyelidir. Varlıklaşan bilinç potansiyeli, kendi içinde bir bütün ve yine bu bütünlüğü ile tektir.

Varlıklaşmış bilinç potansiyeli, varlıklaşma sürecinde beraberinde sürüklediği imkânları ile ancak kendini bilebilmekte, kendi keşfini imkânlarının vasıtası ile sağlayabilmektedir. Deneyimini bu imkânlarca kazanabilmekte, varlıklaşmanın her aktifliğinde tırmanarak tam varlıklaşmaya doğru yol almaktadır.

‘Aktif varolma’nın hakkını verebilen bilincin ‘aktif yaratılışı’ için Mutlak vücudun, Varoluşun Kozmik Beyin Özü ile kurduğu çok özel iletişimleri sağlaması gerekir.

İletişimlerin Mutlak Vücudun Beyinsel Öz Bütünselliği ile kurularak gittikçe yoğunluğunun arttırılması ve yoğunluğun sınır marjında ‘benze ki benzeyebildiğin sana benzediğin oranca yaklaşacaktır’ prensibine uygun olarak bilincin yaratım sürecinde beyinsel öz bütünselliğine benzemeye doğru bir süreç başlamış olacaktır.

Mutlak Vücudun Beyinsel Öz Bütünselliğine benzeyebilmek için varlık veçhesindeki her bilinç potansiyelinin ‘varlık ve yokluk merkezi’ olarak da bilinen, Matu Merkezden aşı almış olması gerekmektedir.

Her bir Matu Gen Aşısı almış bilinç potansiyelinin Matu Merkez’den aldığı aşının mahiyeti ‘tohum’ niteliğindedir. Tohumda, Matu’laşmak ve Matu’ya benzemek ile ilgili bilgi ve enerji programizasyonu mevcuttur. Matu’laşmak ve Matu’ya benzemek Matu’nun sahip olduğu aktiflikçe deneyimleri kazanmaktır.

Rakhaktif Dingin Devimsellik sırları ile dolu olan bu aktiflik, Matu Merkez’in el-an iç içe bulunduğu ve yaşadığı aktifliktir.

Hem yokluk hem de varlıkça sonsuzluk bilincine ait imkânları da barındırmaktadır.

MATU BİLİNÇ BOYUTU, Hiçlik – Heplik, Varlık-Yokluk bilinç Potansiyellerinin bir koordinat denilmesi mahsurlu bir bilinç alanında birleşim Merkezidir.

Varlık veçhesine ait sonsuz sınırsız süper güç boyutlarını var eden Yaradanlar(Axoy RA bilgelik Öğretisinde Kharyantaslar olarak tanımlanmaktadır), sahip oldukları Tanrısallık Keyfiyetleri ile varlıklarını Çekirdek Dünya ortamında ektikleri tohumlar üzerinden yaratmak istemektedirler. Bu tohumlar önce galaksilere yüksek benlik olarak ekilir, Deneyim boyutu Dünya’ya ise mikro benleri ile ekilirler.

Atlanta’nın Tanrısal Bilinçleri, Çekirdek Dünya ortamında bütünü bütüne varlığını yaratabilmek için bilinç potansiyellerini Çekirdek Dünya’ya eker. Ektiği bilinçlerin içinde çok özel olanlarına ise Matu Merkez bilinç Boyutunda Bizzat Matu Bilinci tarafından bilinç varlıklarına özel genlerini aşılar. Her biri birer Tanrı tohumu olduğu gibi Matu tohumu olarak da ekilmiş olur.

Çekirdek Dünya ortamında ‘Matu Tohumları’ ancak ‘Yüce Matu / Kutsal Matu’nun göstermiş olduğu yüksek eforlarca açılabilmekte, patlayabilmekte, dirilebilmektedir. Tohumluktan çıkıp, aldıkları aşının bilgi ve enerjisini açığa çıkararak Mutlak Yoluğa döndürülüp, Yoklukça Var olup Varlık veçhesine Yokluğu taşıyıp Sonsuz sınırsız tek kaynak olan Axoy RA’ile hem hal olabilmektedir.

Matu tohumları, Matu Merkez’den aldıkları aşı ile ‘Matu’ya benzeme bilgi ve enerjisi ile programlanmışlardır.

Matu tohumun açılımı ile gittikçe Matu’ya benzeyecek olan bilinç artık bu bilgi ve enerjinin aşikâre çıkarılışı ile aktifliğini ‘Rakhaktif Dingin Devimselliğe’ kadar çıkararak özsel yaratım yolculuğuna başlayacaktır.

VarOLMA’dan YARATILIŞ’a geçecektir.

Burada hücrenin beyinle olan farkındalıklı iletişimleri, Beyni Beyin olarak bilip, Beynin muazzam bilişine iştirak etmiş olacak ve Kozmik Kaynak Sonsuz sınırsız Tek bilinç kanalına dâhil olacaktır.

Matu Merkezden aşılanmış her bir gen Çekirdek Dünya ortamında Matu bilincini bulmaya programize edilmiştir. Bu programlar henüz kendi varlıklığının Dünya’ya ve hatta ki Galaktik boyutlara dâhil edilmeden önce ilk oluşum aşamasında yapılmıştır.

 

Sibel Sıvacı

‘Axoy Maturamon, Axoy Matu, Maha Matu, Yüce Matu gibi ifadelerle bilinen ‘Matu Merkez Bilinç Boyutu’  tanıtım yazısıdır’

 

error: