Enter your keyword

Matu Gen tohumları

Matu Gen tohumları

Matu Gen tohumları

Değişim ve dönüşüm, dünya ve üzerinde yaşayan tüm evrim prototipleri için bir ihtiyaçtır.

Değişim, bilincin deneyim programlarını dünya ortamında hayata geçirmesi ve bu deneyimlerin hakkını vererek başka deneyimlere geçişi ile süre gider.

Sonsuz sınırsız tek olan Allah (Axoy Ra), anın anı denilmesi mahsurlu bir anda kendi sonsuz ve sınırsızlığının bilinmekliğini isterken, kendi varlık boyutlarını halk eder. Bu halk edişle mikro, makro, süper makro yaşam boyutlarını, galaksileri, evrenleri, atomik bütünleri, hak boyutlarını ve tüm bu yapısal oluşlara biçim veren kozmik beyni halk eder.

Hepsi iç içe ve hepsi sonsuz şimdi’deki an’da vuku bulmaktadır.

Oluşsal bağlamda her ne var ise bu varlık boyutlarında aktif bilinçleri de var kılmıştır. Hem bilinç hem de oluş (cevher dediğimiz partiküler oluşlar) vardır.

Sonsuz şimdi denilen an’da sıfırdan bir deneyim, görev ve evrim programının ele alınıp birden tüme varılacak bir yol inşası gibi… Bu zaten bilindiği gibi bir evrimsel süreçtir.

Matu genleri, yokluk ve varlıklaşma anında hem yokluk hem de varlık merkezi olarak bildiğimiz bir merkez olan, Matu Bilinç Boyutunda aşılaşıma tabi tutulmuş özel gen programlarıdır.

Bir yüksek benlik (özgen, makro), henüz galaktik boyutlara doğrumlanmadan evvel İlk halk ediliş aşamasında yokluk ve varlık merkezi olan Matu Merkez’de özel bir aşı alır. Galaktik boyutlarda ise olma bazındaki bir yaşama transfer edilir. Bu yaşam, gürz içinde galaktik boyutlardadır.

Bir tanrı benliğinin varlığında milyarlarca özgen, makro ben/ yüksek benlik vardır. Her biri o tanrısal benliğin bir kristal hücresi gibidir. Milyarlarca kristal bilinç geni… Ve bunlar arasında sadece bazıları Matu Gen Aşısı almış yüksek benlik bilinç potansiyelleridir.

Yüksek benlikler, galaktik ortamlarda kendi planlarında belirli bir olgunluk yakaladıktan sonra 3.boyut aşamasında ingirgenebilecek ya da kendi varlığını bu boyuta hazır ettiğinde maddesel yaşamın hakim olduğu Samanyolu Galaksisi uzayına giriş yapabilmektedir.

Bir yüksek benlik olarak ilk halk edilişinde kendi varlığı Matu Gen Aşısı almış ise o bilinç çekirdek dünya tarlasına ekildiğinde, kendine özel mahiyette açılımlar yaşamaya başlar.

Matu genlerinin özellikleri, hem yokluk hem de varlık merkezinde özel bilgi ve enerji ile programlanmış, aşılaşıma tabi tutulmuş olmasıdır. Bu programlar kendi biyokompüründe (beyninde) açılırsa o bilinç artık Matu Bilinç Boyutu ile ilgili programlarını açar.

 

Gen, dünyaya ekilmiştir. Bu gen özel mahiyette bir aşıya sahiptir. Bu aşının artık dünyanın illüzyonik veçhesinde bedenlenme aşamasından sonra tutması gerekir.

Her bir gen kendine özel programı kendi beyninde açtığında da o aşı kendi mahiyetine göre tutmuştur. Bu tohumlar, exteri vasian zenyon kıstaslarında bir programlamaya sahiptir.

Exteri vasian zenyon,

Zamansız mekansız formsuz ilk bilinç akışına ait bir saf haldir.

Burada bilince yüklenen bir programdan bahsedebiliriz. Bilincin kendi varlığı programlanmaktadır. Bilinç kodlaması gibi bir şey

Dünyada ekilmeleri, dünyada ekilen bu bilinçlerin varlıklarındaki programların açılımı, MATU ‘dan direk tasarruflarla gerçekleştirilebilmiştir.

Matu ile Matu olmak, varlık ve yokluk merkezi olan Matu Merkez’de Matu’laşma kriterlerini yaşatır

Bir tanrıdaki milyarlarca özgen potansiyelinin sadece bir kısmı Matu Gen Aşısı almıştır.  Her bir Kharyantas ve Arya’nın varlığındaki yüksek benliklerin Matu gen aşısı almış olanları birbirinden farklı kemiyetlerdedir.

Dünya’da bedenli bir Matu Geninin varlığında ekili bir Matu gen programı açıldığında Matu İle Matulaşma başlar. Açılan programlar, bilince yoklukça sırların sonsuzluğa açılan veçheleri ile muhataplığı getirir. Aynı şekilde varlık boyutlarının sonsuza açılan keşiflenmesini kendi varlığında yaşar.

Bu neden gereklidir?

Bu, bilincin yeryüzünde olgunluk kazanmasıdır. Tohumun tutması ve artık bu dünya tarlasında tutan tohumun deneyimsiz her neyi var ise o galaktik veya tanrısal boyutlarda tüm o değerlerini dünyada tecelli etmesidir.

Özsel tecelliyat, deneyimsiz halden deneyimli hale geçirilmiştir. İlk kıstası alfa ve beta dünyalar için mümkün iken akabinde yine beta ve omega yaşamlar için Matu Genlerinin değerlerinin yaratarak tecelliyatlarıyla emsal oluşları söz konusudur.

Tecelliyat, sadece öze ait değerler değil Matu Gen Programları ile birlikte açılınca Matulaşma ile gerçekleşir.

Fark budur.

Ve bunun için pek çok bilinç kendini Matu sanabilir. Gen dağıtma programının kendi özel açılım yoğunluğu ile ilgili yaşanan olgusal bir durumdur.

Bir de gen toplama programı da var. Kayıp gen de denilen bir hadise var. Kayıptır çünkü dünyanın illüzyonuna, süsüne dalmıştır. Kapatılmış, karartılmıştır olarak doğrumlandığı bu Dünya’da kayıptır.

Kayıt gen açılmak için programlanmıştır.

Özgür iradesi ile yaptığı seçimleri egosal yoğunlukta seyrettiğinde özüne kapanır.

Veyahut Dünyadaki kapalılığa rağmen kendi öz programını açabilir.

Beynindeki kodları açıldığında artık bir ışık gibi parlar. Güneşin ta kendisi MATU’ya çekilir.

03.09.2018

Sibel Sıvacı

 

error: