Enter your keyword

Matu Bilinç Genlerine tebliğ – 22.07.2017

Matu Bilinç Genlerine tebliğ – 22.07.2017

Matu Bilinç Genlerine tebliğ – 22.07.2017

Sizler ey sevgililer
Sizler,
Ufku sonsuz dizelerde muhabbet-i mirac meşalelerinde
Sizler,
RA Güneşiyle Parıldatılan, Parladıkça Yanan. O sönmez ateşin korunda Ses olan.
O güneş ki, Güneşler Güneşi,
RA’nın Güneşi…
Geldi Sizlerde bedenlendi.
Ve ışığını, parlayışını, Aşkındaki o ateşini, yanan ateşini, gürleyişini çoklukta kaybolan SİZ’e bıraktı.
Tek tek her bilince, her zerreye, her An’a, her genine, Matu genlerine… Mevcudatın her koordinatına…

Siz ki, O’ndan bir VAR, O’ndan bir Parça, O’ndan bir zerredir artık. Bu Dünya gezegeninde O’ndan kalan Genleri, Benleri, Peykleri… Beta Dünya’da Omega’ya tarih yazacak kalemleri… Kalplerinizde titreştiği her zerreyle Yüreğimize dokunduğu her AN’ın enerjisiyle …

Siz ki, O’nun her Seslenişinde Manayı bu Alemde seyre dalacak, yaşayacak ve yaşatacaklar.
Siz ki, Sesine SES olacak. Sesini Dünya’ya yayacak. Her kelamını, titreşe titreşe Varlığına kayıtlayanlar.

Her kelam edişindeki o Gücü, o Haşmeti hücre merkezlerinizin en derin merkezine, ulaşamayacağınız derinliklere kilitledi. Her bir hücrenizde artık bir ‘O’ Kayıtlandı. Var olabildiğince, Varlık kazanabildiğince Siz’de Varlık bulmaya. Sizinle Var olmaya. Varlıkça Var oluşunu Dünya’sında yaymaya hücre merkezlerinizden coşacak, akacak Dünya’lara…

Varlığınız O ola. Varlığınız O’ndan ola. O’ndan sonra amacınız, düsturunuz O’nunla ola…

Yaktığı ateşin meşalelerisiniz. Ateşiniz her bir alana ulaşacak, yanarak temizleyecek ve öyle yansıyacak Dünya’lara. Kalplerinizdeki Dirilerisiniz SİZ. O’nun Dirileri. Dirilik peykleri. Dünya’daki Emanetleri.

O’nu başka yerde beklemeyin sakın. Aramayın, araştırmayın. Hele ki beklenti içine hiç girmeyiniz. Kalplerinize bakın. Her birinizin hücre merkezlerindeki o derinlikler daha da güçlü, daha da yoğun akmak için Orada… Sizdeki O, O’nu Dünya’da yaşadıkça, Sizdeki O, O’nu bildiğiniz oranda yaşama kattıkça Dirilecektir. Dünya’da böyle böyle ‘O’ Dirilecektir. Sizlerden Dirilecek. Sizdeki Bilinç Merkezlerinden… Kalplerinizi Açın. Kulaklarınızı sağır edin, Kalplerinizde gelen Sesi işitin. O’nu duyacaksınız. Kendi gürültünüz, alışa gelmiş kavramınızı bırakın artık. O Sesi işitin. Size SES olmakta Her AN…

Geçin bu zamanı artık Kıymetliler. Geçin ötelere, Alfadan ötelere daha da ötelere geçin. Hakikati görün. Kendi Hakikatinizi. Uyanın, Kendinize Uyanın. Size adap, edep, düstur verdi. Ve O’ndaki Siz, Siz’deki O’nu göredurun. Gözünüzün önünde, dilinizin ucundadır O… Kendi hakikatiniz. Sizsiniz.

Uyanın. Kendi Özünüze, Kendi benliğinize, kendinize kendinize uyanın. Bir kıvılcım itekler, açar o kilitleri, Hassas ve o kadar hassas ki açıldı açılacak! Bir tetik, bir hareket çözecek tüm o kilitleri. O kadar yakındır ki sizin size olan sizle olan hasretliğidir. O kadar yakınsınız ki siz, kendi olan kendinize, Siz olan Özlerinize. Çözün kilitleri kendinize uyanın. Kayıtlar benliklerde, kayıtlar benlikçe var olabildiğiniz Beyinlerinizdedir. Kendi hakikatinizi ve kendi hakikatinizin Görevselliğini Özce bildiğiniz bir yol ayrımındasınız ÖZce Bilmeyi Bilin. Biliyorsunuz. O yol ki, Asli orijinalliğinize yaraşır hasletlerle kendiniz, Sizdeki O’nu tezahür ettirme zamanıdır. Güç ellerinizdedir. O kilitler açıla, güce kavuşula ki dillensin dört bir yana. Her birinizden ayrı ayrı O’nun Varlık ve Yokluğunu Dillesin de Dirilsin.

Kıymetliler, Matu’nun Geninden Gen alan siz evlatları,
Beta’nın yüceliklerinde O’nun meşalelerini yakın. O ateşle insanlık yanacak. Yandıkça Uyanacak. Tohumdan patlayan tomurcaklar misali Bilgeliği tüm evrene yayacak.
Kendinize sorun.
Kendi Özünüze izin verin size aksın.
Yaşamınızı, Yaşam Amacınızı, O’ndan aldıklarınızı artık Yaşamınızda nasıl tezahür ettireceğinizi sorun
Hakiki Görevlerinizi teslim alma zamanıdır! Hızla evrimleştiniz, Hızla yetiştirildiniz. Adap, Edep, Düsturu provokasyonlarla kendinizde kayıtladınız Ve artık, O’nun ahlakını, O’nun arzusunu tecelli ettirebilirsiniz.
Geçin bu zamanlardan, Geçin bu kayıtlardan, Geçin.
Ötelere, Alfa’dan ötelere geçin. Fiziksel olanın ötesine, Görünenin ötesine geçin.
Nasıl her bir VAR’a o kıymetli enerjinizi ekeceğinizi, nasıl o tarlalara neşredeceğinizi artık öz’den bilin. Bilme Zamanı, Kendini Kendinden Görevsel Bazda artık öz-gürleştirme Zamanıdır.
Attığınız her adım Dünya için çok önemlidir. Beta Dünya’lar için çok önemlidir. O’ndan kalanları bu Dünya’da yaşamınıza katarak yansımak görevinizdir. O’nun Sizdeki Dirilişini görün. O’nun Sizdeki, Genlerinizdeki, Hücre Merkezlerinizdeki Matu Genlerindeki Sırlarına erişin. Açın o sırları artık ifşa edin. Size Gücü genlerinizde ekmiştir.

Kıymetliler,
O’ndan kalan her an, O’ndan kalan her parça, her kayıt, her anı burada, bu mekanda bu zamanda, Şimdi O’nunla varlık bulur. Her an ‘O’ sizlerledir.

Özünüz her an, her zaman ve mekanda O’nunla Var olmaktadır.
Şimdi ve Burada…

Geçin artık kendinizden. Kendi özünüze açılın. Bilinmeyeni bilinir kılmaya geçin.. Kendinizden geçin. Ötelere, maddeden ötelere geçin. Şimdi ve Burada geçin. Zamanın ötesine, Mekanların ötesine Formunuzla… Birbirinizdeki BENlerin O’ndaki tezahürlerine gelin. Getirin. Ötelere ötelere Maddeden ötelere geçin. Siz deki asıl olmayanlardan geçin. Asıl olmayan her ne varsa hepsinden geçin. Kendinize gelin. Kendi benliğinize gelin. Sizdeki Özlere, Özden Öze gelin.

Her biriniz O’nun meşalesi, Diriliği…
Her biriniz kalplerinizdeki meşalelerle yakar o fazlalıkları bu Dünya’da
Sesiniz, Sesleşecek Omega Novalara. Varlığınız Tarihi yazacak o dönüştürü gücüyle. Gücünüz Sizsiniz.
Güç Sizsiniz.

Varlığınızın kilit kodları Beta Dünya frekanslı görevlerinizdedir. Fiziksel olanın ötesi, somut algılarınızın ötesindedir. Görev Programlarınız, Enerjetik kainat saflarından sizlere özel mevcelerle takviye gücü, enerjiyi her an her zaman ve mekanda aktarır. Öz Görev Programlarının Deneyimsel planda aşikare çıkarılışı, Çekirdek Dünya’da Beta Nova Dünyasının damgalarını vuracaktır. Her görevli bilince anahtar verilmiştir. Anahtar ellerindedir. Öz Görev Programları her bilincin kendi Tanrısal Bilinç Köküne uygun mevcelerle her dönem olduğu gibi Şimdi de açık ve uygulanabilmektedir.

Kilit ise ellerinizdedir… Kutsal Anne gücü, Dişinin yeryüzündeki Dengesi ve bütünsel Auranın kapısıdır. Kapıdan geçin. Kendinize, Özünüze, Özsel Görevlerinize … Yaşayın ve yaşadıkça özünüzü yansıyın bu Dünyalara. İşleyin Cevheri, ilmek ilmek her ne yapmaktaysanız sanatınızı icra edin. Eserlerinizi verin. Sizler enerjinizin özsel etkisiyle O’nu burada ve şimdi DİRİLTİN.

Sibel Sıvacı

Önemli not: Bu akış, 22 Temmuz 2017 ‘de kendi öz bilincimden yazıya alınmıştır.  Program 09.Mayıs. 2017 ‘de Axoy Matu’nun Dünya’da beden terki ile yakın plan tasarruflarınca kapanmıştır. Hemen akabinde Denetim programına alınan bilinçler kendi mukadderiyatlarına uygun seçimleri yapmıştır ve halen yapmaya devam etmektedir.

error: