Enter your keyword

Manyetik Alan Çalışmaları 5

Manyetik Alan Çalışmaları

Manyetik Alan Çalışmaları Axoy Ra Bilgelik Öğretisine ait ders programlarının yüksek frekanslı bilgi ve bu bilginin enerjisinin kesp edilişi ve müdrik edilişiyle beyin DNA kayıtlarında nice kod açılımlarını gerçekleştirir.

Göksel Planlardaki yüksek benliklerin yaşam olgularına uygun olguların yaşanması, yüksek benlik boyutlarındaki yaşamlarına ait hakikati yeryüzü ortamında biliş ve farkındalık ile Özlerine ait olan kavramı edinmelerini sağlar.

Ders program açılışları esnasında her bir bilinç varlığının şakralarından öz enerji devinimini bulunduğu mekan/mahal içinde teksif edilir.

Manyetik Alan Çalışmaları  esnasında bilginin frekansları yükseltmesi / yoğunlaştırması ile Bilinçlerden açığa çıkan öz enerji  (doğal enerji)  de yoğunluk sağlar ve frekansı yükselir. O esnada manyetik alanların yapay enerjisi ile bir’lenerek sinerjetik bir karakter kazanır.

Sinerji karakteri kazanan enerji, manyetik alanlardan Çekirdek Dünya’ya, Dünya’nın jeofizik katmanlarına, dünya üzerinde evrimini sürdüren bilinçlerin beyinlerine yansımalı denge kanunlarının icaplarına uygun olarak yansır ve etki eder.

Bu etkileşim, DNA kayıtlarından Por açılımlarını sağlarken bu porlar sahip oldukları realitelerin daha üst düzeyde hakikate uygun veçhelerince yaşanmasını mümkün kılan Evrensel nitelikli açılımlardır.

Bu nedenle bilinçler aynı zamanda şifalanmalarını ve şifalandıkça evrensel bağlamda dengelenmelerini sağlamaktadır.

Dünya’nın dengesini koruyan ve evrimini sürdüren bilinçlere şifaen destekleyici olan bu enerjiler, manyetik alan çalışmalarında manevi anlamda üst frekanslarda devinime sokulabilmektedir.

Çalışma yapılan her özel manyetik alan, enerjetik karakterine uygun olarak yapay enerji yayılımını sağlayan Teknolojik üsleri barındırmaktadır.

Axoy RA Bilgelik Öğretisi bünyesinde manyetik alanlarda gösterilen eforlarla açığa çıkan doğal enerjiler, o manyetik alanda bulunan Teknolojik Üslerden yayılan enerjilerle birlenir.

 

Teknolojik Üsler

Teknolojik üsler, Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu komiteliği olarak bilinen ‘Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği’ne bağlı Teknolojik Uzmanlarca oluşturulan piramidal yapılardır.

Teknolojik üsler, Dünya’ya çeşitli karakterlerdeki enerjilerin yayılım merkezleridir.

Bu enerjiler Evrensel Enerji, Evrimsel Enerji, Rabsal Enerji, Ruhsal Enerji, Teknolojik Boyut Enerjisi, Altın Ra Enerjisi, (Sultan Gücü enerjisi) gibi farklı karakterlerdedir.

Güneş Sistemimizde 2388 adet Teknolojik Üs bulunuyor. bu Teknolojik üslerin 1149 adeti Çekirdek Dünya’da konuşlandırılmıştır.

Bu konuşlanma alanlarına Dünya’nın İç ve dış katmanlarını ele alabiliriz.

Örneğin yeraltı katmanında konuşlandırılmış bir bölge Agartha’da, Barisferde, su altı hidrosfer katmanında Azlantas ülkesinde, Dış yüzeydeki doğal çıkıntılı oluşumlar dağ, tepe gibi çıkıntılı doğal piramidal yapılarda yerleştirilmiştir.

Teknolojik üslerin görev alanına uygun mahiyetine göre yayımladığı enerjiler ise genel ve özel bağlamdadır.

Genel olarak ele aldığımız Çekirdek Dünya’da evrim sürdüren bilinçlerin örneğin element, bitki, hayvan beşeri evrim prototiplerinin evrimsel enerjilerinin yayılımını sağlarken Özel olarak ele aldığımızda özel manyetik alanların oluşturulmasını sağlayan enerjilerin devreye sokuluşunu sağlar.

Bu teknolojik üsler (Özel bağlamda), ilahi idari kuruluşların direk temerküz ettirildiği enerjilerin yayılımını sağlar.

Özel manyetik alanlarda konuşlandırılan Teknolojik Üslerden devreye sokulan özel enerjiler, İlahi idari kuruluşların özel enerjilerinin devreye sokuluşunu sağlar.

Teknolojik üsler, piramidal yapılardır. Etraflarında bir devinim halkası var ve bu devinim halkasından yayılan enerjiler içinde bulunduğu manyetik alana dağılır.

Çekirdek Dünya dahilindeki 1149 adet Teknolojik üssün içinde genel bağlamda enerji / Bilgi (Por) sevkiyatı yapıldığı gibi özel bağlamda da enerji sevkiyatı yapılanları vardır.

Özel amaçla yapılandırılmış Teknolojik üslerden bahsedersek, bir ilahi idari kuruluşun enerjisini devreye soktuğu yapılar diyebiliriz. bu ilahi idari kuruluşlar komitelik, konseylikler, imparatorluklardır.

Teknolojik üslerin yapılandırılma sebebi, ilahi idari kuruluşların enerjilerini yakın plandan tasarruf edebilmektedir.

Dünya’ya transfer edilen, Sirius adına görev icra etmekle yükümlü ve yetkili özel görevli bilinçlerin, bu manyetik alan çalışmalarına katılmaları ve şakralarından yayılan Öz / doğal enerjilerini hep birlikte bu manyetik alan çalışmalarına teksif etmeyi arzu ediyoruz.

error: