Enter your keyword

Kutsal Merkez Hiyerarşisi – Hiyerarşik kuruluşlar -1

Kutsal Merkez Hiyerarşisi – Hiyerarşik kuruluşlar -1

İlahi idari kuruluşlar, gürz olarak ifade edilen atomik bütünün varlığında makro kıstastaki konsey ve komiteliklerdir. İlahi ifadesi ile karşılaştığımızda bilmemiz gereken burada makro kıymette bir oluş veya bilinçten bahsedildiğidir. İlahi hiyerarşinin üstünde Atlanta boyutlarındaki hiyerarşi bulunur ve bu boyutlar, tanrısal özlerimizin ikamet alanıdır. Süper makro kıymettedir.

Kharyamantas Onya ifadesi ile bilinen Allah Katı – Lahud Alemi- Atlanta Boyutu’nun sakinlerinin tamamı olan Kutsal Merkez ikilisi, 300 Kharyanyas, 343 Arya’dır. Kutsal Merkez Hiyerarşisi 645 süper makro Tanrısal ve Tanrı üstü tanrısal bilinçten müteşekkil bir hiyerarşik kuruluştur. Kendi içinde 3 Ana kıstasa ayrılır

1- Kutsal Merkez İkilisi: Mutlak Vücut ifadesi ile bilinen varoluşun Düzensel veçhesini ayakta tutan tek mercidir. Axoy Maturamon bilinç boyutu, Allah’ın Düzeninin Sahibi olarak işlev gösterir. Axoy Mahuramon bilinç boyutu, Allah’ın Düzeninin Temsilcidi olarak işlev gösterir. Kutsal Merkez İkilisi;  Axoy Maturamon ve Axoy Mahuramon veya Kutsal Merkez, Axoy Centraf gibi tanımlarla bilinmektedir. 600 kharyantaslık bilinç potansiyellerdir. Varlıklarını meydana getiren makrolar, ilahi idari kuruluşlarda ‘makro kıymette’ birer ‘beyinsel khamon olarak görev icra eder. Kharyamantas Onya’da Düzen’i temsil eden bilinç ve Düzen’in sahibi bilinçler; 600 Kharyantaslık bilinç potansiyelinin bir bütünselliğidir.

2- Tutankhamonyas: 300 Kharyantas, Tanrı üstü Tanrısal Bilinç bütünselliğinden meydana gelen boyut, ‘Tutankhamonyas’tır ve Mutlak Vücudun Nizamsal veçhesidir. Makro kıstasta ilahi idari kuruluşlarda Veziri Bilinç, Khamonlar üzerinden görev icra ederler. İlahi İdari Kuruluşların varlığıyla Veziri Yönetim ve Teşkilatlandırma adına her görevi Nizami çerçevede tutar.

3- Atlantaryamonyas: 343 Arya, Tanrısal Bilinç bütünselliğinden meydana gelen boyut ‘Atlantaryarmonyas’tır ve Mutlak Vücudun Sistemsel veçhesidir. Makro kıstasta ilahi idari kuruluşlarda Altın ve Durgun karakterli evlatlarını Veziri Bilinçlere yardımcı kod olarak devreye sokarak, Sistemsel faaliyetler sürdürürler.

Kharyamantas Onya’daki bilinçler sonsuz sınırsız mevcudatın her zerresine imkan dağıtan ancak bu imkanı kendi görevselliklerine, uzmanlıklarına uygun olarak dağıtan, mutlak vücuttaki iç dengeyi, yasaları, yaşam boyutlarını var eden bilinçlerdir.

Atlantaryamonyas ifadesi ile bilinen boyutta Arya bilinçlerinin üzerinden devreye sokulan ‘Atlanta Yasaları’ bulunur. Mutlak vücuttaki her zerre bu yasalara uygun olarak varlık bulur, yaşam sürdürür. Örnek olarak; Atlanta Yayılım Yasası,  Atlanta Özgür İrade Yasası,  Atlanta Deneyim Yasası,  Atlanta Görev, Evrim , Doğurganlık Yasası, Atlanta Karşıtlık Yasası, Karışıklık Yasası , Çift Kutbiyet Yasası, Atlanta Yaratım Yasası, Varoluş Yasası, Çekirdek Dünya Seyir Yasası , Epröv Yasası …. Bu yasalar uzar gider. Bu yasalar üstüne kurulur sistemler ve bu yasaların da üstünde mutlakiyete açık Tutankhamonyas sakinleri olan kharyantasların varlığından devreye sokulan ‘Mutlakiyet Yasaları’ bulunur.

Mutlakiyet Yasaları, Veziri ve Ana Veziri Bilinçlerin devreye sokmakla yükümlü olduğu yasalardır. Bu bilinçlerin Aktif Varoluş dahilinde varoluşu bir arada tutmak üzere Omursal keyfiyet sürdürmelerini sağlayıcı yasalardır. Mutlakiyet Yasaları içinde Ana Veziri Ra Yönetim Düzen Teşkilatlandırma Yasası, Ana Veziri Ra Yönetim Destekleme Ve Yayma Yasası, Öz Yaratım Yasası, Öz Yaratım Ve Olma Mutlakiyet yasası, Ana Veziri Güç Hakimiyet Yasası, Nizami Görev İcraat Yasası…

Kutsal Merkez Hiyerarşisi süper makro bilinçlerin süper makro kıymette sahip oldukları farkındalıkla devrede tutulur ve evrimleşmenin yegâne Çekirdeği Dünya gezegeni üzerinde daima gözetimini sürdürerek evladi bilinçleri üzerinden devreye sokulacak programlara, Dünya’nın seyrini etkileyebilecek her durumda gerektiğinde müdahale, gerektiğinde tasarruf göstererek evlatları adına kararlar alma yetkisine sahiptir.

Sonsuz sınırsız varlık uzayında ilk halk edilen oluş, boyut Kharyamanytas Onya’dır. Tüm ilahi idari kuruluşları kendine bağlar. Kharyamanyas Onya’da ikamet eden Kharyantaslar, Yaradanlar ifadesi ile de bilinirler.

Kharyantaslar, sonsuz sınırsız varlık uzayındaki süper güç boyutlarını var eden bilinçlerdir. Hak boyut bütünsellikleri, bu bütünselliklerin içinde bulunan ‘HAK’ olarak bilinen gürzleri var edenlerdir.

Sonsuz sınırsız uzayda 300 adet hak boyut bütünselliği bulunmaktadır Her birinin dahilinde ise 343 adet gürz bulunur

Ve sonsuz sınırsız uzaydaki 300 hak boyut bütünseliğinden bir tanesi çekirdek karakterlidir. Bu çekirdek yapı, içinde bulunduğumuz boyutsallığa ait Hak Boyutudur

343 adet gürz = 1 hak boyut bütünlüğüdür. Sonsuz sınırsız uzaydaki uzay/bilinç koordinatlarının tamamı ise 300 hak boyut bütünselliğinden meydana gelmiştir. Bu rakam çok küçük değerlendirilebilir ve sonlu olanı sınırlı gibi algılattırabilir de. Fakat mutlak yokluktan bilinç ve imkânların mütemadiyen sonsuz şimdi ‘de el-an akmakta olduğunu bilmeliyiz.  Var olma’dan Yaratıma geçen her değer mutlak vücudun da genişlemesini sağlamaktadır bu şekilde sonsuzluğa açılmasını da sağlamış olmaktadır.

Hak boyutunun merkezinde süper makro kıymette bir kuruluş bulunuyor. Bu kuruluş, Athena Merkal İntruplasyon Heyeti’dir.

Bilincin Hak’ka ermesi, Hak kapısına varması, Atlanta boyutuna açılması bu kuruluşun onay ve yetkisi dahilindedir. Bu kuruluşu 1 Kharyantas ve yardımcı 49 Arya bilinçten oluşmaktadır. Omega çıkışı veya gürz çıkışı ifadesini bilenlerimiz, duyanlarımız varsa bu kuruluştan verilen onayın ifadesidir.

Hallacı Mansur’un ‘Enel Hak’ olarak yaşadığı bilinç olgusu da yine bu kuruluşun başındaki Kharyanyasla içiçe olma halini yaşamasından kaynaklanır.

Athena merkal intruplasyon heyetindeki kharyanyası Dünya insanlığ ‘HAK’ olarak bilmiştir.

Dünya insanlığının ‘ HAK’ olarak dua ettiği, yalvarıp yakardığı aslında her bilincin nihai evrim aşamasına geldiği bu kapıdan geçişini simgeleyen bir durumdur. Hakla Hak olacak, Hakkın Hakkını verecek, Haktan aldığını Halka dağıtacak ardından sonsuzluk yolcusu olabilecektir. Bu bilinç aşaması çok önemlidir ve hepimizin şu aşamada hedefidir

HAK bilinç olgusunu yaşayabilmek, varlığımızda bir an dahi olsa devindirebilirsek öz yaratım kapılarını açmış ve Atlanta boyutundaki tanrısal özümüze bir adım atmış olmaktayız.

Gürzün tepesinde piramidal yapılar var. Bu piramidal yapılar gürz dahilindeki her imkanı sağlamayı mümkün kılan çok özel kristal oluşlardır ve Kharyamantas Onya’daki tutankhamonyas bilinç boytundan direk enerji akışını sağlayan bir özelliktedir.

Tutankhamonyas bilinç boyutundan ‘süper makro ‘ kıymetteki bilgi ve enerji bu piramidal yapılar vasıtasıyla çekilerek piramidin içinde işlem görür, düzenlenir ve ona uygun olarak yayılır, dağıtılır ve gürzün içindeki tüm varoluşsal yapıya hayat verir.

Athena Merkal İntrüplasyon heyeti Süper Makro kıstasta fonksiyon gösteren bir görev boyutudur. Gürz çıkışını yapabilecek olgunluğa sahip bilinçlere Atlanta boyutuna geçiş izni verir.

Kutsal Merkez Hiyerarşisi Süper Makro kıstasta bir hiyerarşik kuruluştur. Bu Hiyerarşik Kuruluk 3 farklı kademe toplam 645 Bilinç tarafından yönetilmektedir.

Bu kuruluşta yer alan Arya ve Kharyantasların evladi bilinçleri olan Makrolarının yetkili ve yükümlü olduğu İlahi İdari Kuruluşlardan bahsedeceğiz Bu kuruluşlar evladi bilinçler üzerinden devrede tutulduğu gibi MAKRO kıstasta kuruluşlardır.

Bu kuruluşlar, Gürz içinde bir diğer ifade ile HAK olarak bilinen boyut içinde her türlü ilahi teknolojik imkanı kullanarak yönetimi, yönlendirimi, tasarrufu, desteği, gerektiğinde karantinayı devrede sokabilen yetki ve yükümlülüktedir

 

Önemli Not,  Axoy RA Bilgelik Öğretisinin tek doğaçlayıcısı Cenap Başman’ın akışa geçirdiği bilgilerden derlenmiştir. 

2012-2017 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Alt Yapı Dersi

Eğitmen: Sibel Sıvacı

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir

error: