Enter your keyword

Kuant altı partikül, porlar ve 5 güç hasleti

Kuant altı partikül, porlar ve 5 güç hasleti

Porlar, bilgi ve enerji yüklenebilen, Programlanabilen çok küçük partiküllerdir. Kuantum dediğimiz madde parçasından daha küçük, daha ince ve hassas bir yapı olan cevheri oluştur.

Cevherin en ince partikülü SER’dir. İnce partikülü ise POR’dur (SERİSKUM), kaba partikülü ise kuanttır.

7 ser 1 por meydana getirirken, 7 por ise 1 kuant meydana getirir ve kuantlardan da atom sistemleri oluşur…

Porlar, çift kutup altında tutulmakadır. Ve 5 güç hasleti üzerinden programlanabilmektedir. Bu programizasyon bilgi ile olmakta ve enerji ile kilit altında tutulup porların zamanlama kodu olarak açılımını sağlamaktadır.

Porlar Bilgi ile programlanır, Enerji ile kilit altında tutulur. Yeri ve Zamanı geldiğinde bilincin yaşamında girdiği etkileşime dayalı olarak progamlandığı bilgi ya pozitif karakterde ya da negatif karakterde açılıma uğrar Ancak tüm bu çift kutbiyete dayalı açılımlar Yine pordaki alfa karakterli olanlarına aittir.

 

Porlar aynı zamanda Beta kodları ve Omega kodları olarak da programlanıpi Beyin DNA’larında ekilidir. Bu kodlar, Galaktik ve Ötesi Atlanta yaşam boyutlarına ait bilgi ve enerjiyi içerir.

Samanyolu Galaksisi Sonsuz sınırsız varlık uzayının yegâne Alfa Karakterli Galaksisidir. Galaksinin uzayını meydana getiren porlar Alfa’dır. Ancak 21 Aralık 2012 tarihi itibariyle bu karakter değişim ve dönüşüme tabi tutularak yerini Beta karakterine bırakmakta, etkisini azaltmaktadır.

Orion ve Ekibinin hâkim olduğu teknolojik imkânlar da ancak Samanyolu Galaksisi iç uzayında kullanılabilecek güçte ve karakterdedri Çünkü kullandıkları güç karakteri ALFA’dır. ALFA, hem pozitif hem de negatif kutup altında kodlanarak işlenmekte, ekilmektedir. Bilincin, Dünya ortamına transfer edildikten sonra Dünya’ya adapte olabilmesi için yersel, illüzyonik olguları yaşaması erekir ve bu olgular duygusal, düşünsel duyumsal zevksel olgulardır tamamı beşeri olgulardır.

Cevher, zaman mekân ve form olarak bize üç veçheden görünür. Cevheri oluşturan partiküller ser- por ve kuant, atom olarak sınıflandırılmaktadır. Bu partiküllere gittikçe kabalık, illüzyonik bir veçhe vermek mümkün olduğu kadar ince latif, galaktik bir veçhe vermek te mümkündür.

 

Cevhere 5 karakterde güç yüklemi yapılabilmektedir:

1- Harekketli ışıki aktif (alfa karakteri), sadece samanylu galaksisinde geçerli bir kullanımı söz konusudur. Alfa zaman- alfa mekân – alfa formu oluşturan partiküllerdir.

Bilincin yersel olgularına ait kayıtları içerir. Alfa porlar, alfa duygular, alfa düşünceler gibi… Alfa karakteri doğru ve ters devinimli olarak çift kutupludur.

2- Durgun ateşi aktif 3- Altın ateşi aktif (her ikisi altın ve durgun karkaterli galaktik boyutlara ait yaşamsal olguları içerir)

4- Asil sesi aktif  5-Ra sesi aktif (Kharyantas ve Arya’lara ait porlara yapılan ekimlerdir.)

 

2012-2017 AXOY RA BİLGELİK ÖĞRETİSİ ALT YAPI DERSİ

EĞİTMEN: SİBEL SIVACI 

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir

error: