Enter your keyword

Kozmik Beyin, Matu Merkez

Kozmik Beyin, Matu Merkez

Kozmik Beyin, Matu Merkez

Kozmik Beyin, Matu Merkez

Kozmik Beyin, Matu Merkez

AXOY RA(ALLAH), Sonsuz sınırsız Bilgeliğini her zerresine nakşetmek için Varoluşa akan her değerine farklı farklı mekanizmaları kurandır. Sistemi, Nizamı, Düzeninden kurduğu bu mekanizmalara ‘BİZ’ dedi Kur’an.

AXOY RA, Yokluğundan Varlığına Varlığından yokluğuna akışa geçirdiği bilinçler ve bu bilinçlerin her boyutta Var Olmalarını sağlayan her imkân için kendine bir KOZMİK BEYİN var edendir.

Tüm kozmik yapı, kozmik hiyerarşi KAYNAK’tan en ince partiküle, zerre bilincine nüfuz edecek her imkanı seferber etmek üzere an be an görevdedir.

Mutlak Yokluk bilincinden Mutlak Varlık (Varoluşa) Boyutlarına akışa geçen her Var/ her zerre/ her bilinç / enerji Yokluk ve Varlık arasında bir Merkez’e temerküz edişle Varlık bulur.

Bu Merkez ki, Kozmik Beyin potansiyelinin Yokluktan akışa geçen her değerin Varlıklaşmasını, Varoluş boyutlarına akışını sağlayan her imkânı kullanan yetki ve yükümlülüktedir.

AXOY RA’nın Sonsuz Bilgeliğini, Sonsuz Enerjisini Mutlak Vücuda dağılmasını sağlayan, Var edilen her zerreye zerrelik bilincini yaşattıran, her imkânı ulaştırarak KOZMİK BEYİNDİR. Kozmik Beyin, Yoklukça Var olan değerleri Varlıklaşmak üzere Mutlak Vücut Düzeninde yönetip yönlendiren, programlayarak her zerreye dağıtandır.

Kozmik, Beyin, Matu bilinç Boyutudur. Yokluk ve Varlık arasındaki köprü potansiyeli…

 

Sibel Sıvacı

 

 

error: