Enter your keyword

Koşulsuz Sevginin Gücü

Koşulsuz Sevginin Gücü

Cenap Başman Koşulsuz Sevginin Gücü

Cenap Başman Koşulsuz Sevginin Gücü

Koşulsuz Sevginin Gücü

Koşulsuz Sevginin Gücü: Bir insan tarafından hiç bir kayda ve şarta bağlanmadan Hakiki değer yargılarıyla yaşanan sevgidir. Bu sevginin gücü; bir kayda ve şarta bağlanarak izafi değer yargılarıyla yaşanan bütün koşullu sevgi olgularında çok yüksektir.

Koşullu Sevgi

Kendisini kayıtlamış, şartlamış ve buna dayanan izafi değer yargılarıyla hareket eden insanın muayyen mahiyetteki bir koşula dayalı olarak yaşadığı sevgiye denir. Bu koşul, muhtelif mahiyetlerde olabilir. Dünya deneyim ortamında deneyimlerini sürdürmekte olan İnsanlar, muhtelif mahiyetlerdeki koşullu sevgi deneyimlerini gerçekleştirerek koşulsuz sevgiyi yaşamaya geçerler. Koşulun mahiyeti her ne olursa olsun bir koşulla yaşanan sevginin gücü, koşulsuz olarak yaşanan sevginin gücünden zayıf kalmaktadır.

İnsanlar sever, ne olursa olsun sevdiklerini muayyen bir standardizasyona tabi tuttuktan sonra sevmeye başlarlarsa, burada mutlaka muayyen mahiyetli bir koşul aranmalıdır. Bunu şu formülasyonla tespit etmek mümkündür.

“BEN ONU SEVERİM” diyene “NEDEN?” sorusunu sorunuz. O size onda şöyle bir özellik vardır derse veya bana şöyle bir imkan sağlıyor derse… Biliniz ki burada koşullu bir sevgi yaşanmaktadır. Koşullu sevginin gücüyle hareket eden insanlık kendi Özlerinin sahip bulundukları Hakiki ve Mutlak olan değerleriyle değil, izafi ve geçici olan değerleriyle deneyimlerini sürdürmektedir.

Deneyimci Özler

İnsanın bilinç kökeni olan ÖZ BENLİK, deneyimcidir… Bu nedenle ÖZ’lere DENEYİMCİ ÖZLER de denilmektedir. Bu Özler, Dünya deneyim ortamında kullandıkları Uydu Canlarıyla önce muayyen mahiyetteki koşullu sevgi olgularını yaşaya yaşaya itmam ederek, yaşamlarının muayyen bir aşamasında koşulsuz sevgiyi yaşamaya geçerler. Deneyimci Özler bu olguları; ilk etapta mineral denilen formlardaki uydu canlarıyla daha sonra bitki denilen formlardaki uydu canlarıyla, daha sonra hayvan denilen uydu canlarıyla, bunun akabinden beşer denilen formlardaki uydu canlarıyla yine bunun akabinden İNSAN denilen formlardaki Uydu canlarıyla yaşarlar. Deneyimci Özlerin en son İNSAN denilen formlarda yaşadıkları sevgiye; artık KOŞULSUZ SEVGİ denilmektedir. Buradaki koşulsuz sevgiyi yaşayan Deneyimci Özler, bu sevgiyi, mikro kıstastaki Uydu Canlarıyla değil, Makro kıstastaki Uydu Canlarıyla yaşamaktadırlar.

Deneyimci Özlerin İNSAN denilen forma kadar diğer formlarda yerleşen uydu canlarıyla yaşadıkları koşullu sevgi İç Güdüsel Motivasyon Planına ait bir olgu olarak yaşanırken, İnsan denilen formda yerleşen Uydu Canlarıyla yaşadıkları Koşulsuz Sevgi, İç güdüsel Motivasyon Plan ötesi olan ve Makro Farkındalık Gücüyle kontrolize edilebilen bir Motivasyon Planına ait makbul bir olgu niteliğinde yaşanabilmektedir.

CENAP BAŞMAN

Koşulsuz Sevginin Gücü

Koşulsuz Sevginin Gücü

 

error: