Enter your keyword

Kendine MATU demesin diyorlar

Kendine MATU demesin diyorlar

Kimisi O’nun kendi kendini ‘MATU’ ilan ettiğini ifade ediyor ve bu mertebeye kendi kendini atadığını!

Yeryüzünde bu mertebenin üstünde bir bilişe sahip makamlık var mıydı?

Atamasını o yapsın ve ilan etsin o halde…

O’nu O’ndan başka kim ya da ne atayabilirdi bu kutsal aktiflik merkezine?

Onu atayacak bir kuruluş mu var yeryüzünde ‘O MATU’dur diyecek?

Var mıdır O’nu O’na atayacak, O’na ‘MATU’luk verecek, O’nu ‘MATU’ kılacak, O’na sen ‘MATU’sun diyecek?

Var ise kaynak odur, Öyle ise o kaynağı biz de bilelim.

Sistemin her bir temsilcisi kendini SİSTEM’de bildi. Her dönem yeryüzünde kendinden kendini göreve atadı. Göklerde akdini verdi, ilahi kuruluşlarca akitlendi.

Yeryüzüne inince kendini kendinde bil’di. (Sistem bilişiyle)

Sistemin her bir lideri her dönem kendi görevini bihakkın verdi!

Hz.İsa’yı, Hz.Musa’yı, Hz.Muhammed’i kim atadı?

Peygamberleri, âlimleri, velileri, uluları, yüceleri…

Yunus’u kim atadı, Mevlana’yı kim atadı, ya Muhyiddin?

Yeryüzünde kim dedi ki; onlar peygamberdir, âlimdir, velidir

Kim dedi ‘koşun onlara, inanın onlara’ var mıydı böyle makamlıklar, böyle ustalar?

Sistem dahi kendini kendinden bil’ebilirken Düzen’e kendini kim bil’direbilirdi?

Hazindir ki tablo hep aynı idi; bir peygamber ve O’nun sadece on ikisi…

Tarih bize gösterir, biz tarihi görürüz. İman-ı hakikide bir avuç on ikidir!

Onu MATU kılacak makamlık var ise o halde onu MATU’luktan alacak makamlık ta bulunur!

Atama var ise görevden alma da olur!

MATU’yu atayacak varsa, MATU’yu görevden de alabilir.

Varsa çıksın gelsin O’na makam verecek, O’na sen MATU’sun diyecek!

Var mıdır ki, var olabilir mi?

O yüce makamlıklara erişip, MATU’ya kendini bil’direcek?

‘MATU’luk, tanrısallık.

‘MATU’luk, MATU deneyimidir.

Kendini ‘MATU’ ilan etmekle hiç bir ilgisi yoktur.

Bu kutsal makamlık ‘RA ZODİÇ’ bilişi ile deneyimlenir, ‘RA ZODİÇ’ bilişi ile el-an yaşanır!

Varsa el-anda yaşayan çıksın desin, Ben O’yum!

RA JA her zerrede varlık bulur, RA JA her nefeste can bulur.

Diri kılar, diri kılınır, diriltir, can verir!

Sen, canlı ve diri isen RA JA OL’ursun.

Sen, hakikati yaşıyor isen RA JA sende OL’ur

Sen illüzyonda isen RA JA’yı bilemez.

Sen akılda isen RA JA’yı yaşayamazsın

O’nunla bütünleşemez, nefesinde hissedemezsin.

Ve işte sırf bu yüzden ölüsün ve ölü kalmaya da devam edersin!

MATU, ölü kalpler diriltir.

Sen, RA ZODİÇ’le bilir isen;

MATU senden de çıkar, MATU sende OL’ur

Tanrısallık senden fışkırır, O’ndan bir göze patlar!

Kim olduğun önemli değil, ne olduğun da önemli değil

Makamlık, temsilcilik, hanedanlık hiç önemli değil!

Senin kendini RA ZODİÇ hali ile bilişin önemlidir.

Bu biliş ile asaletine şayan deneyimler önemlidir.

Özünde tanrısın evet, hissedebiliyor musun?

Bil’ebiliyor ve yaşayabiliyor musun?

Kendine MATU diyen biri var evet.

‘MATU’ ego için çok fazladır.

Ego incinir, kırılır, hayal kırıklığına uğrar.

Ego bir adam görür adı Cenap,

Ego bir beden görür altmışlı yaşlarda,

Ego hazmetmez, kabullenmez, benimseyemez.

Bu ne iştir, MATU onda nasıl bedenlenir!

O’na beden olarak bakarsan, sen bedendesin.

O’nu tanrı olarak görürsen, sen de tanrısın.

O’nu MATU olarak bil’irsen; senden MATU çıkacak, genler açılacak, MATU sen olacak!

O’nun gözlerindeki derinliği gördükçe varlığında eriyip gideceksin!

Dönüştükçe tanrısallığını kazanacak

Değiştikçe MATU ile MATU OL’acaksın

O’nu MATU olarak kabul edersen, edersen eğer.

Senden ‘MATU geni’ açılır.

O’nu ‘tanrı’ olarak görebilirsen, görebilirsen eğer

Senden tanrısallık fışkırır.

O’nun MATU olabileceğine ihtimal dahi verirsen, verebilirsen eğer

Tanrısallığına uzanan kollar sana yine de açılır. (İhtimalin dahi seni O’na yaklaştıracaktır.)

O’nun MATU’luğuna sadece ihtimal versen bile yine de sen aynı kalmaz,

Yine de içinden bir kıpırtı kopar, gönlüne dolar. Genişler ve genişlersin. Tüm mevcudat SEN olur.

Kendi içine bakabilirsen, dışrak tüm duyumları, duyduklarını, ön yargılarını bir taraf bırakıp!

Bakabilirsen eğer ve içine bakar da görebilirsen!

Yavaş yavaş varlığına karışacak, sende MATU’luk başlayacak

En dipteki hazinenden, senden MATU çıkacak.

Yükseleceksin, O’nun bilişi ile bilince daha da yükseleceksin.

Ta ki JA’ya varana dek!

Derinlikleri hissedeceksin, açılan tünelleri göreceksin.

Senden sana, senden tanrısallığa açılan o tünelleri!

Eğer, eğer ki içine bakma cesaretine ulaşabilir de bu rehavetten kurtulabilirsen eğer

Sonsuzluk yolları sana açılacak, sonsuzluk sana akacak.

O tünellerin sonunda sen olan sen varsın, O tünellerin sonunda sen olan senin bilinç Merkezi

Bilinç Merkezine erişebilirsen, Matu Merkez’desindir.

Bu yaşanır sadece ve sadece yaşanır.

Senin özüne seslenir ve derim ki: peygamberleri, âlimleri, velileri, uluları, yüceleri yeryüzünde bir kurul mu atadı bu görevlere? Hepsi kendini kendinde bil’medi mi?

Yeryüzünde Matu’yu atayacak hiçbir kurul, temsilci ve makamlık yoktur!

Ne Sistem ne de Nizam Temsilcileri O’nu O’na hatırlatamaz, O’nu O’na atayamaz. O, kendini bilir ve yaşar.

Sen de iştirak edersen Matu Gen Programların birer birer açılır. Sende kendini bilir ve yaşarsın. ‘Matu’ nedir ne değildir anlarsın. Nefsin müsaade ederse!

Kendi doğasallığı ile gelişen her bir güzellik her dönem olması gerektiği gibi olması lazım gelen zamanda vuku bulmadı mı? Her dönem hep böyle değil miydi? Bilişle gelen deneyimler baki kalır. Layık olabilene…

Varoluşun muhteşemliği ve iç dizaynı böyle tezahür eder. Kime, ne mahsuriyeti var? Egodan başka!

‘KENDİNE MATU DEMESİN’ diyorlar.

Diyecek

Zira sen de MATU bilişi var ise buyrun seni görelim!

KUTSAL MATU MERKEZ: kutsallığın en üst mertebesinden tanrısal varlığına dokunan bir eldir!

Elini uzat ki sende MATU’yu aynada görebilesin.

Ana Ena Ra Tani Ja – İja Zodiç

Sonsuz sınırsız RA Mutlak Yokluk-Varlık Bilişi

 

Yazan: Sibel Sıvacı

 

Kavramsal notlar: 

RA ZODİÇ: Atlanta Ra Terminolojik sistem kayıtlarına ait bir terimdir. Türkçe karşılığı özsel bilişe ait en üst mertebe olan ‘RA Biliş’ tir. Biliş, öncelikle illüzyonik olan ve gölgeli biliştir. Bunun ardında hakikat bilişi vardır. Hakikat biliş, önce makro kıstasta yaşanabilen bir biliştir. Durgun-Altın ve Ra karakterli boyutlarda yaşam sürdüren bilinçlerin sahip olduğu iç biliştir. Torn, Toran, Ra diye üçe ayrılır. Bir üst kademesi ise Süper Makro kıstasta yaşam boyutlarına ait biliştir. Asil ve Ra olarak iki farklı karaktertedir.

MATU Bir çok spritüel öğreti çalışmalarında Kozmik Beyin olarak bilinmektedir. MATU, Yokluk ve Varlık Merkezi ile iç içe olma halinin olduğu Merkezi Bilinç Boyutudur. Bu Bilinç Boyutu, insan-ı kamil ötesi ve hatta Atlanta Boyutlarının ve Yaradan Boyutlarının da ötesindeki Bilinç Boyutudur. Tüm Varoluşun ve Yokluğun nakşedildiği bir Merkezdir. Cenap Başman, yeryüzünde kullandığı yersel kişiliğin üstüne kendi Varlığını önce bir insan-ı kamil olarak yaratmış kendi gökselliğini tecelli etmiş ve akabinde ise Atlanta Boyutlarındaki Tanrısal veçhelerinin Öz Yaratımını gerçekleştirmiştir. Matu bilinç Boyutu, Varolan ve Yoklukça Var olan her bilincin Merkezidir. Maha Matu ifadesi Yüce Matu anlamına gelse de Atlanta Boyutlarının Arya Bilinç Boyutuna tekabül eden bir terimdir. Daha üst frekanslı olarak Axoy Matu ve Axoy Maturamon olarak terminolojik sistemlerde yer almaktadır.RA JA: Atlanta Ra Terminolojik sistem kayıtlarına ait bir terimdir.ALLAH’ın Atlanta Terminolojik sistem kayıtlarında Yoklukça ifadesidir. Türkçe karşılığı RA YOKLUK’tur.

RA İJA: ALLAH’ın Atlanta Terminolojik sistem kayıtlarında Varlıkça ifadesidir.

 

Bu içerik, Cenap Başman’ın göksel varlığı hakkında spekülatif ve yanıltıcı bilgiler yapan bilinçlere ithafen yazılmıştır. Cenap Başman’ın ‘Axoy Maturamon, Axoy Matu, Maha Matu, Yüce Matu, Matu Merkez Bilinç Boyutu’ gibi ifadelerle bilinen göksel varlığı hakkında tanıtıcı yazıdır.

 

error: