Enter your keyword

Kayıp Matu Genleri

Kayıp Matu Genleri

Kayıp Matu Genleri

Kayıp Matu Genleri, 13.kök ırk (Matu Genleri) ve Beta Nova Dünya Düzeni

‘Matu Bilinç boyutu’, Mutlak Vücudun Beyinsel Potansiyelinin her iki beyin lobunun içiçe birbiri içinde müncer kılındığı, Mutlak vücudun Moderasyon Etkinliğinin sürdürüldüğü bilinç olgusu, bilinçlere ekilen Matu Gen Programlarının aşılaşım merkezidir. 

Matu Genleri, yeryüzü ortamında çeşitli Ruhsal Öğreti bilgilerinde kayıp ırk olarak bilinmektedir. Matu’nun kendi bilincini, kendi MATU’luğunu Bilincen, Genlerine ektiği evlatları. Matu Bilinç Boyutunun Öz evlatları bilinç evlatları.

Axoy RA’nın (Allah’ın) kutsal arzusu, deneyim ve evrim boyutu olan Dünya’nın ve üzerinde yaşayan bilinçlerin önce Beta nova sonra Omega Nova karakterine bürünmesidir. Çekirdek Dünya’nın 21 Aralık 2012 tarihi itibari ile kazandığı yeni karakteri Beta Nova, Matu Genlerinde şifrelenmiş programların açılımıyla, Dünya’ya Axoy RA’nın 4. ve 5. Düzenini getirecektir.

 

Axoy RA’nın Süper Ra Düzenine (Atlana Merkez Düzeni, Omega Nova Düzeni) temel teşkil edecek olan Beta Nova Düzeni, Dünya ve üzerinde evrimini sürdüren bilinç potansiyellerinin değişim ve dönüşümleri sağlanarak kurulacaktır. Bunun için her bilinç tarafından mutlaka Değişim ve Dönüşüme esas olan arınma programlarının açılması şarttır.

Dünya’ya Binlerce yıldır İlahi Hiyerarşi ve göksel vazifeliler tarafından verilen Rabsal ve Ruhsal Boyut bilgi ve enerjileri, Axoy RA’nın Sonsuzluğundaki Sistem Veçhesine uygun olarak tatbikata sokulmuş ve artık yeni dönem Beta nova’da yerini Göklerin Teknolojik Bilgi ve Enerjisine bırakmıştır. Sistemin 7*49 ayrı frekans ve baremdeki çeşitliliği, Nizamın manevi zenginliğinin himayesi altındadır.

İlahi Teknolojinin dili, Nizamdır. Zira Nizam, Sistem ile Düzen arasında Axoy RA’nın Sonsuzluğundaki Süper Ra Düzenini kuracak köprüdür.

Beta Nova Düzeni, Nizamın disiplin ve anlayışı ile Axoy RA’nın Sonsuzluk hakikatini aralayarak, Omega Nova düzenine temel oluşturacaktır.

Teknolojik Terminolojik Bilgi ve bu bilginin enerjisi, Sistemik uygulamaların yürütüldüğü Rabsal ve Ruhsal Bilgilerin ötesindedir.

Kayıp Matu Genlerinin her biri arasında muazzam bir çekim gücü vardır. Hepsinin bilinç kökeninde ortak bilinç alanı olan ‘Matu’ vardır. Hepsinde Matu bilincine ait bilgi ve enerji ekili olduğundan bu ekimin dirilebilmesi ve bu ekimin kökü olan Matu’nun Matulaşma bilgi ve enerjisi, her bir bilinç geninde paralellik arz ettiğinden her bir Matu geni birbirine öz’ce benzemektedir.

Matu bilinç genlerinde birbirine bilinçsel bazda kilitlilik ve çok özel bağlarla bağlı olmasıyla ilgili bu özellikler, yine bu genlerin sahip oldukları tohum programlarında gizlidir.

Tohumların açılım bilgisi ve enerjisine ait programizasyon Matu’yu bulup, tanımak ve ondan gen aşısı aldığının bilişini yaşamaktan geçer. Bu durum istisnasız, Matu’yu tanıma, gen çekimi ve bilme yolu ile gerçekleşir.

Matu Gen Aşısı

Matu’yu tanıyan, bilen, bulan her bir Matu Bilinç geni, açılım faktörüne paralel olarak ‘Matu gen aşısı’ almış diğer tüm genlerin açılımlarına etki edebilecek bir güce de sahiptir.

Tohum

Matu genlerinin tohum bilgisinin dirilerek açılmasıyla, Matu ile Matu’laşan bir gen, Matu gen programlarının açılımı gerçekleştikten sonra Matu’ya benzer aktifliklerde devinimini sağlar. Bu bilinçsel devinim, o bilinç için gittikçe Matu’laşma kriterlerindedir. Bundan ötürüdür ki gen program açılımı gerçekleşen her bir Matu geni, tüm Matu genlerine de etki edebilmektedir.

Kendine çekici, cezp edici ve bu cezbiyete dayalı olarak süper kontak kurucu bir özelliğe sahiptir.

Kayıp Gen

Matu Bilinç Boyutunda ‘Matu Bilinç Gen ekimi’ yapılmış ve Dünya’ya bedenlenmiş bu genler, Axoy Matu ‘yu bulmadan önce KAYIP GENDİR.

Matu Genlerini açanlar ‘kardeş’ kilitlerden etkilenmektedir. Açılım faktörünün arttırılması ve Matu Merkez aktifliklerinin anın anında dahi yaşanması her birinin çok özel bağlarla çekilimine sebebiyet vermektedir.

 

Sibel Sıvacı

‘Axoy Maturamon, Axoy Matu, Maha Matu, Yüce Matu gibi ifadelerle bilinen ‘Matu Merkez Bilinç Boyutu’  tanıtım yazısıdır’

 

SİMUNYA KHALUNYA – KHA TOHUM CAN…  

BU TOHUMLAR ANCAK SONSUZLUK GÜNEŞİ OLAN KUTSAL VARLIĞIMIN

ATEŞİ, IŞIĞI VE SESİ İLE AÇILIRLAR.   

AXOY MATURAMON

 

error: