Enter your keyword

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi Egosantrik İrade Boyutunun Etkileşimi Altından Kurtarılarak Öz İrade Boyutunun Etkileşimi Altına Alınması Gerekmektedir

Fiziki algı sistemleri:

İnsani kişiliğin, deneyimsel, evrimsel ve görevsel faaliyetler zincirine dahil olan faaliyetlerini sürdürebilmesi için, varlığında yaşadığı Dünya’nın obje ve sujelerine ait fiziki özellikleri görsel – işitsel – kokusal – dokunsal – tatsal duyumlama aktiflik planlarına alıp teşhis edip inceleyerek saptayabilmesi için gerekli olan sistemlerdir.

Dinsel metinlerde belirtilen “BANA EŞYANIN HAKİKATİNİ GÖSTER” ifadesi, eşyanın fiziki görünüşünün altında yatan Müteal Orijinal halinin keşfedilmesine olan temayülün açık bir örneğidir.

Eşyanın hakikatini görmek isteyenlerde kalp gözünün açılmış olması gerekir. Kalbin gözü nasıl açılırmış? Sözü edilen bu yapı, kaba kesif cevheri karaktere sahip maddeden değil, ince latif cevheri karaktere sahip enerjetik oluşlardan husule gelmiş yapı olan KALP ŞAKRASI‘dır.

Kalp şakrasının merkezinde bir yıldız kutbu bulunur, onun etrafında şakra çiçekleri, bu çiçekleri çevreleyen bir iç devinim kanalı, bu kanalın etrafında yine şakra çiçekleri, bu çiçeklerden sonra gelen bir şakra devinim halkası, bu devinim halkasını çevreleyen şakra çiçekleri, bu çiçekleri saran şakra cidarıyla bütünsel yapısı tamamlanmış olur.

KALP ŞAKRASININ MERKEZİNDE BİR YILDIZ KUTBU BULUNMAKTADIR. BU YILDIZ KUTBU CANLI KRİSTAL BİR YAPI OLUP, YÜKSEK BENLİKTEN GELEN BİLİNÇ KIYMETİNİ VARLIĞINDA İKAMET ETTİREBİLECEK TRANSANDANTAL ÖZELLİKLERE SAHİPTİR.

Kalp şakrasının merkezindeki bilinç kıymeti, İlahi Yasalara uygun olarak enerjisini yüksek benlikten aldıktan sonra ilk etapta şakranın iç devinim kanalında devindirmelidir. Bu devinim esnasında yaşanan Evrensel İnsanlık keyfiyetleriyle alakalı düşünce ve davranış motivasyonları İlahi Tasarruf Planları tarafından tespit edilirler. Bu sırada İnsan faktörü göbek şakrasının imkanlarından olan ilham alma özelliğinden istifade ederek yolunu tayin etmeye çalışır.

Yolun tayininde bir kusur yoksa (ihlasiyet) kalp şakrasının bilinç kıymeti ilahi yasalara uygun olarak şakranın iç devinim kanalında enerjisini devindirirken, İlahi Tasarruf Planlarının yardımıyla aktifleşen şakra devinim halkasında enerjisini devindirmeye geçer.

İşte bu devinimin devreye girmesinden sonra insan faktörü, Evrensel İnsan Faktörü (İnsan-ı Kamil) haline yücelir. Ancak bundan sonra kalp şakrasının tüm çiçekleri dirilik kazanır. Buna dayalı olarak ilhamın üzerinde olan sezgi devreye girer.

EVRENSEL İNSAN FAKTÖRÜNDE BULUNAN KALP ORGANINDAKİ SİNİR AĞLARINDAN YAPILANAN SİNİR SİSTEMİ AKTİFLİK KAZANMIŞTIR.

ZİRA HALOGRAFİK ETKİLEŞİM ALANI KALP ŞAKRASINDAKİ ÇİÇEKLERİN DİRİLMESİYLE OLUŞMUŞ VE DEVREYE GİRMİŞTİR.

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi

Kalp;

İnsan faktöründeki ölümlülüğün nihayet buldurularak, yerine ölümsüzlük programının açılmasıyla geçmeye hazır bekleyen olümsüzlüğe açılabilen bir kapıdır.

Kalpteki sinir sisteminin beyindeki sinir sistemiyle olan fiziki iletişim keyfiyeti üzerinde olan metafizik iletişim keyfiyeti, insanın yüksek benliğine ait iradeye tabi haslet – değer ve keyfiyetlerin kullanılmasıyla ÖLÜMSÜZLÜK PROGRAMI açılır ve MUTLAK DİRİLİK kazanılır.

KALP ORGANINI KENDİ DEVİNİM PLANLARINA DAYALI OLAN ETKİLEŞİMİ ALTINDA TUTAN ŞAKRA ÇOK ÖNEMLİDİR. BU ŞAKRA KALP ŞAKRASIDIR.

Kalp şakrasında sadece iç devinim planı devrede tutuluyorsa, bu şakranın etkileşimi altında bulunan kalbin sinir sistemi devreye giremiyor. Bu durumda da insan faktörünün kullandığı algı sistemleri kısıtlı halleriyle algılama yaptırabiliyor. Bu sistemlerin transandantalitesini devreye sokmak için kalp şakrasında anahtar halka da denilen devinim halkasının aktifleştirilmesi gerekiyor.

İŞTE BU AKTİFLEŞTİRME ALLAH SİSTEMİ’NİN RESULİYET VECHESİNE BAĞLI RESULİYET MEKANİZMALARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİNİYOR.

İnsandaki Fiziki Algıların Orijinal Kıstaslarına Yükseltilebilmesi – Allah Sistemi Serisi

Cenap Başman

error: