Enter your keyword

İnsan beyninin şuurlandırılması – 3

İnsan beyninin şuurlandırılması – 3

İnsan beyninin şuurlandırılması

Yersel adaptasyon kişiliği, tanrısal özlerin evladı olan, galaktik ortamlara doğrumlanan bilinçlerin görev boyutsallığı olan çekirdek Dünya’da görev icraat denge rayına girmeden evvel edindikleri kişiliktir.

Görev icraat programlarını açmadan önce edinmeleri gerekli olan bir olgunluğun yakalanabilmesi için geçirdikleri süreçtir.

Bu süreci mikro bilinçlerini kullanarak yapan makro bilinçler vasıta olarak kullanacakları biyorobotların seyyal formlarının şakralarının yıldız kutuplarına mikro bilinç kıvılcımlarını ekmektedir.

Bilinç, öz enerjisini bu şakralarda devinime sokarak bu enerji ya pozitif ya da negatif mahiyetli devinim planlarında devinime geçmektedir. Bilinç hem kendisi şakranın yıldız kutbunda konuşlanıyor hem de bu şakra yıldız kutbunda kendi öz enerjisini bloke ediyor ve devinime sokabiliyor.

Yersel kişilik = duyumlarla elde edilen algılar ve duygusal, düşünsel ve zevksel olgular bütünselliğidir diyebiliriz. Bir diğer ifade ile yersel kişilik sadece alt üç şakrada oluşturulan olgu ve algı bütünselliğidir.

Alt üç şakra, alfa karakterli porlardan yapılanan üç adet siklon güç alanı ile biyokompütürü ihata etmiştir. Bilinç kıymetleri (makro bilinçlere ait mikro bilinçler) şakralarda yaşanan olgu ve algı mahiyetlerine göre bu siklon güç alanları vasıtası ile biyokompütürde programlanmış porların açılımı ile deşifretik fonksiyon göstermektedirler.

Deşifre edilerek açılan por programları gittikçe biyokompütürün şuurlandırılmasını ve böylece kişiliğin oluşmasını sağlamaktadır.

Yüksek benlikler Dünya’ya adapte olabilmek için önce kendi varlıklarını oluşturan 64milyar mikro bilinç kıymetlerinden üç tanesini(beşeri) şakraların her birine şoklamakadır. Bir mikro, düşünsel aksiyon gösterecek bir mikro, duygusal ve duyumsal algıları yaşayacak, biri de zevksel olguları yaşayacak. Her birinin bu mahiyette görev ivar ancak müştereken bu olguları yaşadıklarını da bilmemiz gerekir . Çünkü alt üç şakra birbirine kilitlidir.

Çakhur mahira’da duyumsal algılar ve duygusal olgular

Çakhur mahira- göbek şakrası

Çakhur sadisna’da düşünse lolgular göbek altı şakrası

Çakhur oris, zevksel olgular kök şakrası

Yersel kişiliğe ait karakterin ortaya çıkışı, varlığın çekirdek dünya’da karşılaştığı obje, şüje ve hadiselere bağlı olarak beyindeki kodların açılımını sağlar

Bazı belirgin özellikler vardır ve bu karakter ortaya çıksın diye bu kodlar hassas olarak kodlanmış ve tetiklenmesi daha kolay açılımı daha kolay olsun diye programlanmıştır.

Beyin etrafında bulunan 3 adet manyetik alan bulunuyor. Bu manyetik alan, siklon güç alanıdır. Alt üç şakrada devinen öz enerji bu manyetik alana dahil ediliyor ve biyokompütürü impulslayarak daha önce ekilen o kodların açılmasını sağlıyor.

Alt üç şakrada yerleşik düzen hasıl eden mikro bilinçler, 5 duyu algısına uygun olarak ilk etapta dışarıdan bir veri alır. Örneğin görsel bir duyumlama yapıyor ve bu veriyi alırken çakhur mahirada şakra yıldız kutbundaki öz enerji şakranın iç devinim kanalında devinime girer. Şakranın bir periyotluk devinimi ile duyumsal algı alınır. Aynı şakranın bir diğer periyodik devinimi ile bu algıya uygun bir duygu olgulanır.

Çakhur mahiranin iki periyotluk devinimi vardır. Duyumsal bir algı, duygusal bir olgu ve sonra  çakhur sadisnanın bi periyotluk devinimiyle oluşan düşünsel bir olgu ve buna dayalı çakhur oris’te zevksel bir olgu yaşanıyor

Şakraların her birindeki devinim, bilince ait öz enerjinin devinimidir. Bu devinimle yaşana algı ve olguya uygun olarak devinim planları oluşuyor algı ve olgu pozitif ise bu devinim planları saat yönüne doğru pozitif yönde, ters yönde ise negatif mahiyettedir.

Şakralarda yüksek benlik tarafından yerleştirilen mikro bilinçlerin yaşadığı olguya uygun olarak oluşan bu devinim planlarındaki ‘öz enerji’,  biyokompütürü oluşturan nöronların çekirdeklerindeki dna’ların samral boşluklarındaki porları bu impulslayarak açılımını sağlıyor.

Açılan kodlardan açığa çıkan enerji ve bilgi, beyindeki hücrenin dış yüzeyine ve oradan diğer hürelere yayılmaktadır bu enerjiler hatırlarsanız yersel kişilikle ilgili yapılan ekimle ilgiliydi.

Şakradan öz enerji açığa çıkar devinim planı oluşturur ve bu devinim planındaki enerji biyokompütürdeki kayıtları açar.

Biyokompütürden açığa çıkan enerji ve bilgi, yapay enerjidir. Bu durumda öz enerji ve yapay enerjiden oluşan bir siklon güç alanından bahsedebiliriz. 3 adet siklon güç alanından sinerjetik karakterlidir.

 

2012-2017 AXOY RA BİLGELİK ÖĞRETİSİ ALT YAPI DERSİ

EĞİTMEN: SİBEL SIVACI 

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir

error: