Enter your keyword

Haktan Matuya

Haktan Matuya

Haktan Matuya Bilincin Seyri

Haktan Matuya her bilincin nihai amacı ve evrimsel yoludur. Rahim, Rab, Rahman’ına erince kendini kendinden bütünler. Bütünlendikçe HAK Kapısı açılır. Hakkın Hakkını verdikçe MATU Bilinç Boyutuna açılır.

Anda…

Bu boyut, Yokluk ve Varlık Merkezidir. Hiçlik ve Heplik Merkezidir. Hem Yoklukta hem Varlıkta sırra vakıf, sonsuzluğun bağrıdır.

Bilinçlerin, binlerce yıllık evrimsel ve deneyimsel yollarında pozitif kıstasta edinimleri ile her birinin kendini mutlakça bilmeleri için ihtiyaçtır.

Edindikleri tecrübe ve bu tecrübeye bağlı evrimsel yol, mutlakiyete açık ilk durakları olan onların aydınlanmalarını makro kıstasta yaşadıkları o çok özel dönem olan ‘Mısır kharena‘ döneminde başlamıştır.

Bilinçler, Amon RA rahip, rahibeleri oldular. Mabet ve tapınaklarda inisiye edilerek birer inisiyatör kılındılar, Rahimden Rab’be – Rab’ten Rahman’a vardılar. Bilinçlerinin ENANAlarının tamlığını yaşadılar.

Peki yol burada sınırlı mıydı?

Sonu olmayan bir Sonsuzluk Yolculuğu değil miydi hakikat? Bu dönemde Rahman boyutuna kilitlenerek Dünya’ya geliş gidişlerinde yeryüzünde Sirius’un bir temsilcisi kılındılar. Rahman’a vardılar HAK’kın kapısı açılmayı bekledi. HAK’tan Atlanta’ya…

Atlanta

Atlanta, Gürzün dışında Rahman Boyutundan çıkıştır. Ancak Burada HAK vardır. HAK’la karşılaşılmalıdır. HAK ile HAK olunmalıdır. HAK ile HAK’lık yaşanmalıdır. HAK’kın HAK’kını verebilen ancak bu geçişe müsaade almaktadır.
Ve bu geçiş, Makro olgunluk ister. Makro olgunluktan Süper Makro tanrısal keyfiyetlere açılır.

Rahman

Rahman’a varan Sonsuzluğun Düzenini kurdurabilecek bir temsilcidir. Nizam’dır. Nizamidir. Ancak aynı zamanda bir Matu Geni’dir. Çok özel olarak Kharena dönemlerinde kültlenip, bilincen ıslah edilmiştir. Nirvana’nın doruğunda Rahman’a kilitlenmiştir.

Mısır Kharena döneminde kültlenen çok özel bilinçler üzerinden oluşturulan bir ırk, gen transerasyonuyla özlerindeki mahiyetleri nesilden nesile aktardılar. Dünya’nın realitesini değiştirip, Uyanış çağına kadar getirecek ve tüm bilinçlerin kıyamını yaptırarak onları Beta Nova Dünya Düzenine hazırlayacaktı. Ama yansıyarak, ama şifaen. İnisiyasyonla…

Gönülleri içsel yetilerini unutan insana dokunacaktı ve gönüllerin içindeki hazineyi onlara buldurmak için yol olacaklardı. Öyle de Ol’du.

Matu Genleri

Matu Genleridir bu bilinçler, Atlanta Boyutlarında ikamet eden Tanrısal Bilinçlerin makro özgenleri, yüksek benlikler. Atlanta Boyutlarınının ötesinde, Sonsuz sınırsız bilinç okyanusunun yokluğundan Varoluşa akarken aşılaşıma tabi tutularak Matu Gen aşısı ile programlandılar. Boyutlara, zamanlara aktılar. Maddeye indirgendiler.

Matu Bilinç Boyutu

Sonsuz sınırsız hiçliğin hepliğe karıştığı bir merkezdir. Hem hiç hem hepte, iç içedir. aşılaşım merkezidir. Sonsuzluğun Yokluk ve Varlık veçhesini birbirine gösteren tek ayine merkezidir. Bu merkez ki, Bilincin akışıyla yüklenen her değeri O’na ulaşmak için tekrar O’na döndürüp Alfa’dan Omega’ya vardıracak bilişi, gücü, enerjiyi nakşetmiştir. O’ndan O’na akacak ama deneyimlenerek, evrim geçirerek ama görevle…

Aşıdaki mahiyet tutunca yani Matu Gen Programları açılınca, açılma nispetinde bir yaradılışla Dünya’ya Sonsuzluk sırları ile doğacak, O bilişle bilecek, O farkındalıkla yaşayacaktır. Bu biliş, Rabsal ve Ruhsalın ötesindedir. Bu biliş, tüm mevcudatı bir arada tutan her mahiyetin ötesindedir.

Yokluğa açılır…

Bu biliş, Bütünde Bütün olmaktır. Bütünde Bütün olmanın farkındalığını yaşamaktır. Bütün’de Bütün olurken BİR olmak, Tekliği yaşamaktır. Vahdettir. Kutsi vuslattır.
Her Matu geninde bu kutsal vuslatın sırrı, Matu Merkez’de ekilidir. Bu vuslatın sırrına erişebilmek için ekilen genler Matu tarafından da biçilir.

Dünyalardan Dünyalara, Alfadan Beta’ya, Beta’dan Omegaya akacaklardır. Yeni nesillerin ataları olacaktır.

Sibel Sıvacı

error: