Enter your keyword

Hakka ermek

Hakka ermek

Hakka ermek

Hakka ermek için hak edişler silsilesi gerek ki O vakit bir soluk almak kadar o soluğu vermek bir hak ediştir.

Hakka ermek

Hakka ermek

HAKKI, HAK etmek için Hak vermeli, Hakka ermek ve HAK etmek için; Aşkla açılmalı, AŞK kaynağına AŞK’la bakmalı

Aşkın içine akmalı, Aşkında kaybolmalı

Sen teslim olmazsan o sana gelmez Sen teslim olmadan o sana gelmeyecek

O, sana O’ndaki kutsallığını, Sana katarak gelecek, O’ndakini sana vererek

Sana ulûhiyetini kazandıran O,

Kudsiyetini kazandıran O,

Kutsadıkça yücelten, Yücelttikçe O’na yaklaştıran…

Hak edip, halk ettirecek…

Benzeyebildiğin yoğunlukta, benzeyebildiğin oranca O sana gelecektir; İçine dolacak, kendiliğinden akacak

Bırak benleri, senleri, kimlikleri… Ben demeyi, ama demeyi…

O sana ceste ceste gelecek, artarak gelecek ve İçinde bir an, zamansızlıkta dolacak

O’nunla ”O” olacak, Dinginliğin devimselliğinde O’na bakacak, O’nunla akacaksın

O sana bakacak sen O’na, O sana akacak sen O’na

Coştukça coşacak, Kutsandıkça kutsanacak, Kutsandığın oradan Mutlakiyet sana açılacak

RA’nın kutsal aşk ile dolacak

 

 

HAK Boyutu Merkezindeki HAK’ka

Sibel Sıvacı

 

 

 

 

Cenap Başman Hak Boyutu

Cenap Başman Hak Boyutu

 

Hak Boyutu hakkında biraz daha detaylı bilgi: 

 

Dünya insanlığının ‘ HAK’ olarak dua ettiği, yalvarıp yakardığı aslında her bilincin nihai evrim aşamasına geldiği bu kapıdan geçişini simgeleyen bir durumdur. Hakla Hak olacak, Hakkın Hakkını verecek, Haktan aldığını Halka dağıtacak ardından sonsuzluk yolcusu olabilecektir. Bu bilinç aşaması çok önemlidir ve hepimizin şu aşamada hedefidir

HAK bilinç olgusunu yaşayabilmek, varlığımızda bir an dahi olsa devindirebilirsek öz yaratım kapılarını açmış ve Atlanta boyutundaki tanrısal özümüze bir adım atmış olmaktayız.

Gürzün tepesinde piramidal yapılar var. Bu piramidal yapılar gürz dahilindeki her imkanı sağlamayı mümkün kılan çok özel kristal oluşlardır ve Kharyamantas Onya’daki tutankhamonyas bilinç boytundan direk enerji akışını sağlayan bir özelliktedir.

Tutankhamonyas bilinç boyutundan ‘süper makro ‘ kıymetteki bilgi ve enerji bu piramidal yapılar vasıtasıyla çekilerek piramidin içinde işlem görür, düzenlenir ve ona uygun olarak yayılır, dağıtılır ve gürzün içindeki tüm varoluşsal yapıya hayat verir.  

Devamı için tıklayın Athena Merkal İntruplasyon Heyeti

 

 

error: