Enter your keyword

Hakikatı Kelamiye

Hakikatı Kelamiye

Hakikatı Kelamiye

Hakikatı Kelamiye

Hakikatı Kelamiye

  • Hakikatı Kelamiye İnsan önce kendindeki yanlış düşünce ve davranışın gerçekliğini kabul edip samimiyetle kendine itiraf edebilmelidir ki bu gerçekliğin hakikatini fiil olarak yaşasın.
  • İnsan içinde bulunduğu dünya deneyim/evrim/görev ortamında kendi Özüne ait verilerini deneyimlerken, evrimini tamamlayan kutsal bir varlıktır.
 • Hep ileriye bak, ileriye ak, geriye bakarsan ileriye bakmada yaya kalırsın. İlerle, sonsuzluğun kadrini bilerek ilerle, Sonlu olmadan ancak böyle kurtulursun.
 • Bilinçler, kendilerine ait olan titreşimleri ne kadar karışık olursa, içinde bulundukları ortamın manyetik alanı o kadar olumsuz tarzlarda etkilerler. Kısaca çinde bulunulan mekânın, bilinç varlığına faydalı olan fonskiyonerliği yiter.

  Evrensel Kavram Gücü

 • Evrensel Kavram Gücüne sahip olan bir insan, içinde yaşadığı ortamda, sadece kendisinin değil diğer canlıların da yaşama hakkı ve özgürlüğünün olduğunu kabul ederek, onların inanç sistemleriyle alakalı düşünce ve davranışlarını eleştirmeden, onlarla birlik beraberlik içinde yaşayarak kendi Özüne ait değerleri sergileyerek deneyimler.
 • Koşulsuz Sevgi:Bir insan tarafından hiç bir kayda ve şarta bağlanmadan hakiki değer yargılarıyla yaşanan sevgidir. Bu sevginin gücü; bir kayda ve şarta bağlanarak izafi değer yargılarıyla yaşanan bütün koşullu sevgi olgularından çok yüksektir.
 • Kendi  veritesine kavuşabilmiş bir insanın ancak Kendi’si olan Asıl benliğine sahip çıkması, onu, hangi evrensel boyutta bulunursa bulunsun “Evrensel Bilinç Sahibi” kılar.

  Dinlere Saygı

 • Dinlere Saygı; onlara evrensel bakış açısıyla yaklaşarak orjinsel hakikatlerine doğru ilerlemektir.
 • Elektrona ait olan orbitsel boyut uzaylarında ancak zaman/mekan/form enerjilerinin yarattıkları sinerji ortamında gereken kayıtların yapılması sağlanabilmektedir.
 • Tanrısal Bilincin kendini yaratması Rububiyet, Resuliyet, Uluhiyet mertebelerinden geçerek Kutsiyetini tecelli ettirmesiyle neticelenir.
 • Tanrısallık İnsanın Özünde bulunan haslet, keyfiyet ve değerlerle donatılan Özlerin bu haslet, keyfiyet ve değerlerle tezahür ettirdiği bir olgudur. Düşünmeden söz söylerken Özün sesi duyulur işte bu ses Klemya Koran-Kha’dır.
 • Düşünerek söz söyleme alışkanlığı, kişisel egonun akla dayalı olan şuur düzeyi ile mantık arasındaki iletişim yoğunluğunu devrede tutmasından kaynaklanır.
 • Düşünmeden söz söyleyeni dinleyen Öz sesi işitir, Öz sesi işiten Özüne akar.
 • İnsani aklın düzeyi ve prosedürü kendine özeldir. İnsani vicdanın düzey ve prosedürü kendine özeldir.
 • Kişisel egonun tavırlanması akla dayalı şuur ve mantıkla olur. Kişisel egonun güdümleyici etkinlik planı akla dayalı şuur ve mantıkla oluşturulur.
 • Kişisel ego akıl üzerinden mantık güder, mantık güden kişisel ego şuur düzeyini akıl üzerinden tanzim eder.
 • İnsanın Tanrısallığı Özünden kaynaklanan haslet, keyfiyet ve değerlerle sergilenebilir. İnsanın Özü Tanrısallığını Madde Kainatı Çekirdek Düzeni olan Dünyada sergileyerek kendini yaratır.
 • Mantık Güden Kişisel Ego Şuur Düzeyini Akıl üzerinden tanzim eder. Düşünce Boyut Kavramı İnsan Beynindeki düşünsel duyarlılıklara dayalı olan olguların yaşanmasıyla ortaya çıkar.
 • Dünyada akıl olarak bilinen düşünce boyut kavramı kayıtlanma ve şartlanmalara çok müsaittir. Şuur düzeyi ile mantık prosedürü arasındaki iletişimler iletişimlerin mahiyetlerine göre kişisel egonun güçlenerek kabarmasına sebep olur.
 • Özden gelen Öze çeker…

Hakikatı Kelamiye – Cenap BAŞMAN

 

error: