Enter your keyword

Göksel Anons

Göksel Anons

 

Göksel Anons

İlahi Görev statüsüyle alakalı olan olguları sahip bulundukları makro farkındalık gücüyle yaşayan İlahi Tasarruf Planlarının temsilcilerini, Görev/İcraat ortamı olan Dünya’da Görev / İcraaat / Farkındalık denge raylarına oturabilmelerini sağlayan Plansal uyarıcı şoklardır.

İlahi Tasarruf Planlarından “İÇ DARBELEBE SİSTEMİ” nin icaplarına uygun olan tarzlarda yapılan bu uyarıcı şoklar, Görev yükümlülüğü olan her bir Görev/İcraat Ünitesini, uymakla yükümlü olduğu Görev / İcrat / Yükümlülük Prosedürüne uygun bir duruma getirmek için yapılmaktadır. Çekirdek Dünya Rabliği’nin ÖĞRETİM / GÖZETİM / DENETİM PROGRAM BÜTÜNSELLİĞİ’nin icaplarına göre Çekirdek Dünya’ya bir İlahi Tasarruf Planından transfer edilen her Görevli Bilinç bu programdan gerekli olan buudları açma selahiyetine sahip olan İlahi Mekanizmalar Tarafından Öğretim / Gözetim / Denetim’e tabi tutulmaktadır.

ÖĞRETİMLE ALAKALI FAALİYETLERİ ÜSTLENEN İLAHİ MEKANİZMALARIN KONTROLİZASYON MERKEZİ OLAN BİLİNÇ BOYUT KAVRAMI; DÜNYA İNSANLIĞINA DİN SİKLÜSÜ DÖNEMİNDE BAŞ MELEK CEBRAİL OLARAK TANITILMIŞTIR.

GÖZETİMLE ALAKALI FAALİYETLERİ ÜSTLENEN İLAHİ MEKANİZMALARIN KONTROLİZASYON MERKEZİ OLAN BİLİNÇ BOYUT KAVRAMI; DÜNYA İNSANLIĞINA BAŞ MELEK MİKAİL OLARAK TANITILMIŞTIR.

BU GÖREV/İCRAAT ÜNİTELERİNİN İCRAAT PROGRAM UYGULAMALARINDAN SONRA ENERJETİK BEDENLE MADDİ BEDEN MUHATTAPLIĞINA BİR SON VEREREK İLAHİ TASARRUF PLANLARINA TEKRAR DÖNÜŞLERİNİ SAĞLAYAN İLAHİ MEKANİZMALARIN KONTROLİZASYON MERKEZI OLAN BİLİNÇ BOYUT KAVRAMI; DÜNYA İNSANLIĞINA DİN SİKLÜSÜ DÖNEMİNDE BAŞ MELEK AZRAİL OLARAK BİLDİRİLMİŞTİR.

DENETİMLE ALAKALI FAALİYETLERİ ÜSTLENEN İLAHİ MEKANİZMALARIN KONTROLİZASYON MERKEZİ OLAN BİLİNÇ BOYUT KAVRAMI; DÜNYA İNSANLIĞINA BAŞ MELEK İSRAFİL OLARAK TANITILMIŞTIR.

İSRAFİL FONKSİYONLARI; Bu Fonksiyonlar, Görev yükümlülüğü olan Görev/İcraat Ünitelerinin Öğretim ve Gözetime tabi tutulmalarının akabinden devreye sokulmaktadır. İsrafil Fonksiyonları Denetici ve Uyarıcı özelliğe sahip olan ve Görev yükümlüğü olan Görev/İcraat Ünitelerinin Görev/İcraat Ortamında Görev/ İcraat/ Farkındalık Denge Raylarına oturmalarını sağlar.

Uyaran uyarıcı, uyarmakla yükümlü olduğu Görev/İcrat Ünitelerini muayyen mahiyetlerdeki Görev/İcraat Programlarının uygulamacılığını yapmaya hazır bir duruma gelip gelmediklerini denetleyip hazır duruma geldiklerini tespit ettikten sonra uyarıcı fonksiyonları devreye sokar. Bu durum Dünya insanlığına İsrafil’in Düdüğünü öttürmesi şeklinde mecazi ve sembolik olarak anlatılmak istenmiştir. İsrafilin düdüğünü öttürmesi ferdi ferdi uyandırmayı sağlayıcı amaçla yapıldığı gibi ferdlerden müteşekkil olan toplumları uyandırmayı sağlayıcı amaçla da yapılmaktadır.

Ferdlerden müteşekkil olan toplumların ANA HASAT DÖNEMİ’NDE topluca uyanmalarını sağlayan İsrafil Fonksiyonları, Dünya İnsanlığına Ruhsal Öğretilerin varlıklarıyla “GÖKSEL ANONS” olarak tanıtılmıştır.

Dünya insanlığının içinde bulunduğu Dönem; Ana Hasat Dönemidir. Bu Dönemde İsrafil Düdüğünü üç defa öttürmektedir. Birincisi Ana Hasadın başında, ikincisi Ana Hasadın ortalarında, Üçüncüsü ise Ana Hasadın sonundadır. İsrafilin Düdüğü ile sembolize edilmek istenen nedir? Bunlar: “TESİR ŞOKLAMALARINI YAPABİLEN GEZİCİ AYGITLAR” dır. Varlıklarında Ana Hasad Teknolojisinin imkanlarına ve uzmanlığına sahip olan Enerjetik Yaşam Ünitelerini mürettebat olarak bulunduran Ana Gemiler, Çekirdek Dünya Deneyim / Görev / Evrim Platformunda yüzyıllarca süren Ara Hasadlarla Ana Hasada hazırlanmış olan Yüce Bilinçleri, Ana Hasad Döneminde de devreye sokulan Öğretim ve Gözetim Fonksiyonlarıyla matlup bir kavram düzeyine getirilmiş olduklarını tespitledikten sonra sahip bulundukları kavram düzeyine uygun olan tarzlarda Görev / İcraat / Farkındalık Denge raylarına oturtulmaları için Göksel Anons Sisteminin icaplarına uygun olarak muayyen mahiyetteki tesirlerle topluca şoklarlar.

Yüzyıllardır Dünya Toplumlarının çözümlenmesini merakla beklediği UZAY VE UZAYLILAR GİZEMİ ile alakalı bilgiler, İnsanlığa şimdiye kadar hep sahip bulundukları TOPLUMSAL BİLİNÇ BOYUT KAVRAMI’na uygun olan bir hitapla intikal ettirilmek istenmiştir. İçinde bulunulan bu dönemde de bu kavramın evoke edilmemesine dikkat edilmektedir.

Dünya toplumları arasında matlup düzeyde bir Bilinç Boyut Kavramına sahip olanlar, elbette ki bu yazılan bilgilerin çok daha yüksek frekanslı olan mahiyetleriyle muhatap edilmektedirler.

BURADA “HER BİLGİ, ANCAK KENDİ SAHİP BULUNDUĞU OLMA FREKANSIYLA EŞDEĞERLİ BİR OLMA FREKANSINA SAHİP OLAN KAVRAMIN KOORDİNATLARINA KİLİTLENEBİLMEKTEDİR” PRENSİBİ GEÇERLİDİR. GÖKSEL TERMİNOLOJİK SİSTEMLER ŞİMDİYE KADAR DÜNYA İNSANLIĞINA ÇOK ŞEYLER DUYURMAK İSTEMİŞLERDİR. ANCAK İNSANLIK YATAY PLANIN FUZULİ OLGULARIYLA KENDİ VARLIĞINI ALABİLDİĞİNE ÖYLESİNE MEŞGUL ETMİŞTİR Kİ, BÜTÜN BUNLARI YETERİNCE DUYAMAMIŞTIR.

 

Duyabildikleri olmamış mıdır? Olmuştur. Ancak, duyabildiklerini de kendi yaşadığı yatay olguların arasına dahil etmiş ve kendi varlığına duyurulmak istenileni dejenere ederek yaşamıştır. Şimdi bu son devrede artık bütün sistemler, TEK SİSTEM’in Yüksek Talimatlarıyla TEK SES çıkarmak üzere BİR’lik oluşturmuşlardır. Bu BİR’lik oluşturma, Dünya üzerinde cereyan eden ANA HASAT’la alakalı MÜŞTEREK PROGRAM SİSTEMİ’nin icaplarından kaynaklanmaktadır.

BU PROGRAM: TEK SİSTEM’İN HAZIRLADIĞI DEVASA NİTELİKLİ BİR PROGRAMDIR.

TEK SİSTEM: GÖKLERDEKİ BÜTÜN SİSTEMLERİN BAĞLI OLDUKLARI “ÖZERK ANA SİSTEM” DİR.

Ö.Cenap BAŞMAN

error: