Enter your keyword

Gezegensel etki ve kişilik -1

Gezegensel etki ve kişilik -1

Gezegensel etki ve kişilik, Ana rahmindeki zigot

Axoy RA Bilgelik Öğretisi bilgilerinde güneş sistemimizde yer alan gezegenler Çekirdek evrim transformatör güç odakları olarak tanımlanır. Çünkü gezegenler çekirdekten evrimleşmeyi mümkün kılan ve transformatör bir özelliğe sahip olan uzay objeleridir.

Gezegenler, içinde bulundukları güneş sisteminin güneşinden aldıkları evrimsel enerji ve evrimsel bilgi inkışafını sağlayan partükülleri transforme eder ve bu enerjileri yayımlarlar.

Yayımlayıcı özellikleri nedeniyle her bir gezegen bir güç odağı olarak değerlendirilebilir.

Çekirdek Evrim transformatör güç odakları

Gezegenler, güneş sistemi etrafındaki periyodik devinimleri ile Güneşten partikül çeker. Bir periyotluk devinimle güneşten ‘yeni bilgi‘ ‘yeni enerji‘ yüklü partikülleri alır ve o gezegen bu yeni enerji ve bilgiyi kendi varlığına yenileyici bir şekilde kazandırır.

Gezegenlerin güneşten çektiği enerjiler yine gezegenlerin kendi manyetik alanına dahil olduğunda o alanda işlem görür. Bir diğer ifade ile enerjinin türü/karakteri değişir. Güneşten gelen enerji artık ilgili gezegenin karakterinde bir değişime/trasnformasyona uğramıştır. Çekilen enerjileri kendi çekirdek katmanına bloke eder/ şoklar burada yeniden düzenlenir, programlanır ve alanından güneş sistemi iç uzayına yayılır.

Her gezegenin çekirdek katmanı barisfer katmanıdır. güneşten gelen enerjiler bu katmanda bloke olur. Bu katmanda çekilen partiküllerin blokasyonu ve akabinde regülasyonu ile yenilenmesi mümkündür.

güneş sistemi iç uzayında ayrı ayrı tüm gezegenleri ele aldığımızda her birinin kendine ait bir manyetik alanı vardır. Her biri güneş etrafında deviniyor, kendi etrafında deviniyor, geriliyor  ve her devinimle güneş sisteminin iç uzayına kendi karakterine uygun olarak partiküllerini bloke edip düzenlenen evrimsel enerji barındıran porlar saçıyor.

Yersel Kişilik

Çekirdek Dünya’da bilincin deneyim yapabilmesi için öncelikle bir biyolojik forma ihtiyacı vardır. Bilincin çekirdek dünya ortamında kendine tanzim ettiği bir biyolojik formla birlikte bu formda deneyim – görev ve evrim programlarını devreye sokması için bir de bir kişiliği kullanması gerekir. Bu kişilik ‘yersel kişilik‘tir.

Yersel kişilik için Egosantrik kişilik, Robotik kişilik, humanoid, alfa insan kişiliği, yersel adaptasyon kişiliği, kuantum kişilik, beşer gibi tanımları da kullanabiliriz. 

Yersel kişilik, göksel olan benliğimizin yeryüzünde doğum ile birlikte Dünya’ya adaptasyonunu sağlar. Bu kişiliklerin özellikleri de yüksek benliğin deneyim programlarına göre belirgindir.

Ana rahminde DNA kodlaması

Ana rahminde ilk beyin çekirdeğini oluşturan hücrelerin çekirdeklerindeki DNA sarmal boşluklarına por ekimi yapılmaktadır. Porlar, kaba maddeyi oluşturan atom altı kuant partiküllerinden daha da ince partiküllerdir. İnce latif özellikleri ile varlıklarında bilgi ve enerji barındırırlar. 7 tanesi 1 kuantı meydana getirir.

Por partikülleri, Galaktik boyutlarda bulunan ‘Teknolojik uzmanlar’ tarafından programlanırlar. Bu programlara aslında bir çeşit şifreleme de diyebiliriz. Zigot halinde iken de DNA sarmal boşluklarına ekilirler. DNA samral boşluklarındaki porlar açılıma uğradıklarında ise şifreleme deşifre edilmiştir.

Zamanlama kodları

Zaman bir tetikleyicidir. Zamanlama kodları olarak da bu kodlar şifrelenebilmektedir. Yeri ve zamanı geldiğinde açılıma uğrarlar.

Doğum kodları

Örneğin bir bebek için ‘doğum kodları’ zamanlama faktörüne bağlı olarak açılıma uğradığında o bebek artık anne rahminde duramaz. Bedenin kimyasını değişime uğratarak yeniye açılır. Bilincin, Dünya’ya doğmak üzere form edinme ve ana rahmindeki adaptasyon sürecinden sonra varlığın doğum için kodlanmış porların açılımı devreye girer.  Bu kodlar belirli bir zamanlama kodunu da ihtiva eder. Bu zamanlama kodu doğum için programları barındırır ve zamanı gelince pordaki program deşifre olarak pordaki programda kullanılan bilgi ve enerji açığa çıkar. Doğumun vakti geldi bilgisi, bedenin organizma bilincinin şuurlanmasıdır.

Dünya’da evrim ve deneyim kazanacak bilinçler için her birinin kişilik özellikleri , henüz anne karnındayken zigot çekirdeğindeki DNA sarmal boşluklarına yapılan ekimlerdir. Nasıl bir kaderi programı olacak, belli başlı kaderi programların değişmez şaşmaz ilkelerini ele alır. İnsanın yaşamı boyunca edinimleri hakkındaki bilgisi yer alır. Kişiliği, kişiliğine ait kaderi programları ve bu kaderi programların sonsuz olasılıklar dahilindeki ana programları ve tüm alternatifleri de yer alır.

Gezegen enerjisi ile kişilik

Beyin çekirdeğine yapılan bu ekimlerdeki porların bilgi ve enerji kaynağı, güneş sistemindeki gezegenlerin çekirdek bilgi ve çekirdek enerjisidir. Bunun için doğum günü, saati gibi veriler hangi gezegenin enerjisinin etkisi altında olduğumuz ve bu gezegenle birlikte hangi gezegensel duruşlar kişilikleri ve kaderi programları etkileyeceği bu porlarda kayıtlıdır.

Kuran’ı kerim alak süresinde bu süreç şöyle ifade edilmektedir;

  1. Yaratan rabbinin adıyla oku!

  2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan/embriyodan yarattı.

  3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

  4. O rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.

  5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.

Ana rahminde gelişen varlığın zigot hali ‘alak’ olarak işaret edilmekte ve kalemlerin her birinin ise en yakın gök cismi olan gezegenler olduğu ifade edilmektedir.

 

Sibel Sıvacı

Axoy Ra Bilgelik Öğretisi 2012-2017 Alt Yapı Dersi

 

error: