Enter your keyword

Galaktik İnsan

Galaktik İnsan

Galaktik İnsan – Beta Nova Dünya insanı

Galaktik İnsan, Dünya’nın yeni insanıdır.

Beta Nova Dünya’da mütemadiyen ortaya çıkıyor.

İllüzyonlarını terk ediyor.

Daima uyanık, daima farkında…

Özden gelen bilişle sezgisel, hassas, duyargan…

 

3.Boyutun illüzyonik veçhesi ile muhatap olan Dünya İnsanı, eksiktir. Bir yönden ölüdür ve bütünsel değildir. Yaşamındaki hezeyanların eksik olmadığı, acı ve ıstırapla doludur. Bunun için daima kendi öz varlığının tamlığını yaşayamaz ve eksiktir.

İnsan, kendi bütünselliğini elde edebildiğinde ancak yeryüzünde öze ait öz değerlerini tezahür ettirebilir. Beyin DNA’larının ‘tamlık mertebesi bilinç kodlarını’ açarak kendi hakiki doğumunun kutluluğunu yaşayabilir.

İnsan, İnsan olabildiği vakit insani değerlere sahip yaşam standartlarını Dünya ortamında tezahür ettirebilir. İnsani düşünce, insani duygu, insani duyum ve zevkler tadabilir.

O vakit, hakikatin içinden nefes alır. Aldığı her nefesin sorumluluğunu bilir. Bu, ona kendi hakikatinden kendine armağanıdır.

Yeni İnsan, sanatıyla, ahlakıyla, bilimiyle uluhiyet ve kutsiyetini nakşederek, gökleri yeryüzünde yaşatandır. O, Yeni İnsandır. Beta Nova Dünya’nın altın ve gümüşi insanı…

Dünyanın içinde bulunduğu kaos ve negativitenin yoğunluğunda Yeni insan fark edilmiyor olabilir. Zira doğumunu an an gerçekleştiriyor, fark edebilenlerce fark ediliyor.Kendi hakikatine, kendi özsel değerlerine kucak açanlarca fark ediliyor.

Eski, eskide kalacaktır. Eski, ölümü tadacak, daima yenide dirilecektir. Maddenin içinden geçecek ve enerjetik âlemlere dalacaktır. Enerjetik âlemlerden de maddeye inecektir…

Galaktik Boyutları Beta Nova Dünya’da müncer kılacaktır. Andromeda’yı, Shapley3’ü… Altın ve Durgun Boyutları… Tek bedende birleyip, madde ile manayı arşınlayacaktır. Ne madde kalacak ne mana, ne maddesi bilinecek ne de manası o bedenin.

Yeni Dünya, Yeni Dünya’nın insanıyla kendi hakikatine doğuyor.

Yeni Dünya, Evrensel değerlerine sahip çıkanlarla ilmek ilmek işleniyor.

Özler bunu bekler.

Tecelli bulacak öz değerlerine gelecekler

El uzat yeniye,

Kendi Özünün doğumuna yardım et.

Yardım et ki Ulu Rahman’ın doğurtsun,

Sancıdan uzak…

Sibel Sıvacı

error: