Enter your keyword

Evrensel Kavram Gücü

Evrensel Kavram Gücü

Evrensel Kavram Gücü

Evrensel Kavram Gücü

Evrensel Kavram Gücü

Evrensel Kavram Gücü: Dünya Evrim/ Deneyim/ Görev ortamında evrimleşmekte olan, İnsani farkındalık aşamasındaki bilinç potansiyelinin, bir Biyo- kompütür (beyin) kullanarak oluşturduğu evrensel nitelikli düşünce boyut kavram gücüne “Evrensel Kavram Gücü” denilmektedir.

Bu kavram gücüne sahip olan her insan, her mahiyetteki kayıtlanmalardan, şartlanmalardan ari ve münezzeh olan bir tarzda, muhatap olduğu obje, süje ve hadiseleri birden fazla alternatifler çerçevesinde ve ön yargısız olarak değerlendirebilmektedir.

Evrensel kavram gücüne sahip olan bir insan, İçinde yaşadığı ortamda, sadece kendisinin değil diğer canlıların da yaşama hakkı ve özgürlüğünün olduğunu kabul ederek, onların inanç sistemleriyle alakalı düşünce ve davranışlarını eleştirmeden, onlarla birlikte onlara sevgi ve saygı duyarak yaşayabilmektedir.

Evrensel Kavram Gücüne sahip insanın sevgisi de evrensel şuur kazanmıştır. İçinde bulunduğu ortamda bir minerale, bir bitkiye, bir hayvana veya bir insana olan bakışı; “EVRENSEL BAKIŞ AÇISI” ile yaptığı için onları evrensel bir sevgi ve saygı şuuru ile sever ve sayar.

Onun için, yaşadığı ortamda var olan her şeyin, varoluş amacı vardır ve bu amaç doğrultusunda da insanlar tarafından ister fark edilsin ister fark edilmesin mutlaka vurguladığı bir fonksiyonu mevcuttur.

EVRENSEL KAVRAM GÜCÜNE SAHİP OLAN İNSAN, HER OLANA; OLMASI LAZIM GELEN YERDE, OLMASI LAZIM GELEN PLANDA, OLMASI LAZIM GELEN GÖREVSEL AKTİVİTEYİ

İSTER FARKINDALIKLI OLARAK İSTER FARKINDALIKSIZ OLARAK BÜTÜNSEL BİR’LİĞİN SELAMETİ UĞRUNA GÖSTEREN GÖZÜYLE BAKABİLMEKTEDİR.

Evrensel bakış açısıyla yapılan birden fazla alternatifler çerçevesindeki değerlendirilmeler, OLAN’ın mevcudiyeti hakkındaki gereksinimlerin, Evrensel Kavram Gücü’ne sahip olan insan tarafından kavranılmasını sağlarken, onlara duyulması gereken sevgi ve saygının Evrensel statüde yaşanmasını da temin etmektedir.

Evrensel Kavram Gücüne sahip olan insan kendi bilinç kökeni olan Evrensel Öz’ünün farkındalığıyla hareket ederken, içinde yaşadığı ortamdaki her olanın hakikatini Öz farkındalık gücüyle gereği gibi değerlendirebilmektedir.

KAYITLANMA VE ŞARTLANMA

İNSAN VARLIĞININ BİLİNÇ KÖKENİ OLAN ÖZÜNÜN FARKINDALIĞINA KAVUŞMASINA ENGEL OLUCU VE ÖZÜNDEN AYRI BİR MAHALDE GİTTİKÇE KISIR DÖNGÜYE UĞRAMASINA SEBEP OLAN KISIR OLGULARDIR.

Evrensel Kavram Gücüne sahip olan insanın algılama keyfiyetleri de evrensellik kazanmıştır. Artık onun görsel, işitsel, tadsal, kokusal ve dokunsal duyumlamalarında bir ahenk, bir ritim ve birbirleriyle uyumlu olan iletişimler mevcuttur.

O artık bir objeye, bir sujeye, bir hadiseye bakarken diğerlerine göre bir başka gözle bakmaktadır.

O artık bir obje, suje ve hadiseden kaynaklanan sesleri diğerlerine göre bir başka kulakla işitebilmektedir.

Neden? Zira onun mutat insani algıları, transandantal özellikler kazanmıştır.

İÇİNDE BULUNULAN DÜNYA DENEYİM / EVRİM / GÖREV ORTAMINDA İNSAN VARLIĞININ KENDİNDEN KENDİNE,

KENDİ TARAFINDAN DEVREDE TUTULAN KAYITLANMALARI VE ŞARTLANMALARI VE BUNLARA DAYALI OLARAK YAŞADIKLARI DEĞER YARGILARI,

BİLİNÇLERİN KÖKENLERİ OLAN ÖZLERİN ORTAYA ÇIKMASINA ENGEL OLMAKTADIR.

Evrensel İnsanlık Keyfiyetleriyle uyumlu olan Evrensel Kavram Gücü; EVRENSEL YAŞAM MOTİVASYONU’nun, Dinsel, Sanatsal ve Bilimsel statülerde yaşanmasına müsait olduğu için,

Dinsel, Sanatsal, Bilimsel aktivitelerin, kendi orijinsel hakikatlerine uygun olan bir frekansta gösterilmesini sağlayabilmektedir.

Evrensel İnsan

İNSANA İNSAN OLDUĞUNDAN DOLAYI, EVRENSEL İNSANLIK KEYFİYETLERİYLE DONANMASI GEREKLİLİĞİNİ KABUL EDEN VE HANGİ DİNDEN, HANGİ IRKTAN, HANGİ MİLLETTEN OLURSA OLSUN

MUTAT DA OLSA İNSAN OLARAK BİR KAVRAM GÜCÜNE SAHİP OLDUĞUNU KABUL EDEREK,

BİR GÜN SAHİP OLDUĞU MUTAT KAVRAM GÜCÜNÜ TRANSANDANTAL BİR AŞAMA KAYDEDİP,

EVRENSEL KAVRAM GÜCÜNE DÖNÜŞTÜREBİLECEK KABİLİYETTE OLDUĞUNU BİLEREK ONA SEVGİ VE SAYGI DUYAN HER İNSAN “EVRENSEL İNSAN” OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR.

Evrensel Kavram Gücü – Cenap BAŞMAN

 

error: