Enter your keyword

Evrensel bilinç ufkunu açıcı yayınlar ve Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi

Evrensel bilinç ufkunu açıcı yayınlar ve Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi

Evrensel bilinç ufkunu açıcı yayınlar ve Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi Atatürk Gizemi

Evrensel bilinç ufkunu açıcı yayınlar ve Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi: Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi’nde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ait Evrensel Kavram Spektrumu dahilindeki bilginin icaplarına uygun davranış motivasyonlarını benimseyip yaşayanlar, Özsel farkındalık düzeylerine uygun olan hareketler sergileyebilmektedirler.

Evrensel Kavram spektrumu dahilindeki bilgi; İnsan varlığının Özsel saygınlık ve yüceliğini sergileyen mahiyet ve frekanstadır.

Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi’nde yayınlanan ve İnsan varlığına Evrensel Bilinç Ufkunu açabilen yayınları okuyarak, evrensel kavram spektrumlarını genişletenler, bu yücelişlerinin muayyen bir maverasında artık kendi Özsel saygınlık ve yüceliklerinin farkındalıklarıyla yaşarlar.

Kendi Özsel saygınlık ve yüceliklerinin farkındalıklarıyla yaşayanlar, Bütünsel BİR’den ayrı olmayan her VAR’ın Yaşam ve Sevgi özgürlüğüne saygılı olarak etraflarına sevgi tohumları saçarlar.

İlahi Tasarruf Planlarından Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi’ne Dünya’nın geçiş boyutu ile alakalı hareketlerin oluşmasını sağlayabilen etkinliğe sahip aktif bilinçler enkarne edilmiştir.

Bu aktif bilinçlerin evrensel kodlarının açılımı için gereken bilgi evrensel yayınlarla sağlanmaktadır.

Evrensel Kavrama sahip olan her İnsan, Sonsuz-Sınırsız Bütünsel BİR’in Varlığında bulunan her Var’ın bu Bütünsellikle alakalı doğal bir fonksiyonerliği olduğunu bilmektedir.

Doğasal bütünlikteki her Var’ın yaşam özgürlüğü mevcuttur. Doğasal Bütünlükteki her Var’ın sevme ve sevilme özgürlüğü mevcuttur. Doğasal Bütünlükteki hiç bir Var fuzuli değildir.

Doğasal Bütünlükteki hiç bir Var Bütün’den ayrı değildir.

Dünyada yaşanan bu kaos;

Doğasal Bütünlükteki muayyen Var’ların yaşam özgürlüğünün muayyen Var’lar tarafından hiçe sayılmasından, sevme ve sevilme özgürlüğünün kısıtlanmasından, fuzuli ve Bütün’den ayrı görülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu görüşler, sahip bulunulan dualite kavramlarına ait görüşlerdir.

DUALİTE KAVRAMLARI;

VARLIĞI, DOĞASAL BÜTÜNDEN VE DOĞASAL BÜTÜNDE OLMASINA RAĞMEN BÖLÜCÜ VE PARÇALAYICI, GEÇİMSİZ VE HİZİPLEŞTİRİCİ DEZFONKSİYONA SAHİPTİRLER.

Dualite kavramlarıyla birbirlerine yönelik suçlayıcı, varlığın özerkliğini istismar edici davranışlarda bulunarak, “Bütünleştirici etkinlik gösteren evrensel kavram sahibi olan misyonerleri” köstekleyenler henüz daha kendi Özsel saygınlık ve yüceliklerinin farkındalığına kavuşamamışlardır.

ÖZ FARKINDALIK DÜZEYİ,

VARLIĞIN DOĞASALLIĞININ GENEL KARAKTERİNE UYGUN OLARAK ÖZÜNDEN SAHİP BULUNDUĞU DEĞERLERİNİ SERGİLEMEYE YARAYAN ÇOK MAKBUL BİR OLGUDUR.

Öz farkındalık düzeyi ile hareket edenler, Dualite Ötesi Kavrama sahip bulundukları için Dünya deneyim ortamında geçimsizlik gösterenleri HOŞGÖRÜ ile değerlendirirler.

Zira bilirler ki, onlarda bir gün yeri ve zamanı gelince kendi Özlerine ait farkındalık düzeyine kavuştuktan sonra Dualite Ötesi Kavramla hareket edebileceklerdir.

BİR’i iki veya daha çok sayıda imiş gibi gösteren nedir?

ÖZ’SEL FARKINDALIK DÜZEYİNDEN YOKSUN BULUNMAKTIR.

Bütünsel BİR’lik Sırrını kavrayan Deneyimci Özler, sahip bulundukları farkındalık düzeylerini kendi Transandantal, orijinsel yoğunluklarına uygun olarak varlıkta tutarlarken, kendilerine ait olan uydu potansiyellerine ait düşük farkındalık düzeyleriyle deneyimler yaparlar.

Bu deneyimlerin sürdürüldüğü boyutta (Dünya Ortamı) Varlıklar Özsel farkındalık düzeyi ile hareket etmelerine kadar Dualitik Kavramın icaplarına uygun olan davranış motivasyolarını yaşarlar.

ÖZSEL FARKINDALIK DÜZEYİNE KAVUŞUNCAYA KADAR VARLIĞIN DÜŞÜK FARKINDALIK DÜZEYLERİNE UYGUN OLAN KAVRAMLARLA HAREKET ETMESİ DOĞALİTE PRENSİPLERİNE GÖRE ÇOK NORMALDİR.

DÜNYA DENEYİM ORTAMINDAKİ VAZİFEDAR ÜLKE ATATÜRK TÜRKİYESİ’NDE BULUNAN EVRENSEL KODLAR,

MUTLAKA KENDİLERİYLE İLGİLİ OLAN “EVRENSEL BİLGİ” YE ULAŞIP GEREKLİ OLAN EVRENSEL BİLİNÇ UFUKLARINI AÇTIKTAN SONRA EVRENSEL MİSYONERLİĞİ DEVREYE SOKABİLMEKTEDİRLER.

Cenap BAŞMAN

Evrensel bilinç ufkunu açıcı yayınlar ve Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi

error: