Enter your keyword

Eğitim duyurusu

Eğitim Duyurusu

Axoy RA Bilgelik Öğretisi Eğitimleri – Sibel Sıvacı

İnsanın değişim ve dönüşümü demek dünyanın değişim ve dönüşümü demektir. Kendimizi şifalamak, kendimizi tanımak üzere kozmik değişim, dönüşüm kapılarını aralamak ve bütüne hizmet etmesi adına Axoy RA Bilgelik Öğretisi bünyesinde canlı dersler halinde alt yapısal eğitimler veriyorum.  Geçmiş yazılı derslerimin bir kısmına buradan ulaşabilirsiniz.
Axoy RA Bilgelik Öğretisinin kendine has terminolojisi var ve bu terminolojiyi elimden geldiğince aktarmaya aracı olacağım. Bilgileri temel nitelikte anlaşılabilir düzeyde ele alıyorum.
Her manevi bilgi beyinde karşılığını bulacak nitelikte kod açıcıdır. Yüksek frekanslı bilgi de karşılığındaki enerjiyle beyindeki saklı kodları açar. Beyin sığasından tüm atomik hafıza sistemine, enerjetik seyyal bedene ve astral bedene etki eder. Ve aslında sizde ekili olan beyindeki bilgi hazinesine dokunur. Bunu yapan da bizzat kendiniz, özünüz olur.
Axoy RA Bilgelik Öğretisinin tek doğaçlayıcısı Cenap Başman (Aoy Matu’nun) akışa geçirdiği doğaçlama öğreti bilgilerinin daha anlaşılır ve alt yapısal nitelikte bilgilerini aktaracağım.

Eğitim detayları

🔶Dersler eğitim süreci boyunca ücretsizdir. Zoom uygulaması üzerinden Salı günleri canlı dersler halinde gerçekleşir.
🔶Konu ve kavramların bütünselliğini yakalamak, canlı aura enerjisiyle kolektifte bir alan açmak adına ders esnasında aktif olmanız gerekir.
🔶Eğitimin her aşaması 3’er ay, 12 derstir. Bu eğitimi tamamlayıp devam etmek isteyenler sonraki 3 aylık programa katılabilir.
🔶Lütfen Ön Başvuru formunu doldurunuz. Eğitime başvurduktan sonra detaylı bilgiler en kısa sürede e posta ile bilgilendirme yapılacaktır.

Başvuru formu

  Ders müfredatından ana başlıklar

  🔷Akaşik Kayıtlar, Levh-i Mahfuz nedir? Canlı kristal, Dünya deneyim boyutundaki bilgi hazinesi nedir? Nerede varlıkta tutulur?
   
  🔷Yeraltı, yerüstü, denizaltı yaşam. Dünya-Agartha- Azlantas ve buna paralel Galaktik ikiz gezegenler – Dünya-Venüs-Mars üçgeni, 3 güneş teslisi ve koloniler
   
  🔷Satürn Kolonisi, Satürn Yüce konseyliği, Çekirdek Dünya evrim programı, Sınav olgusu nedir? 7 aşamalı evrim ve Kamiliye sıçraması aşamaları.
   
  🔷Dünyevi, ilahi aşk, transandantalite.
   
  🔷Mısır Kharenası ve inisiyasyon çalışmalarında rahip, rahibe sınıfı, komutanlık kodları.
   
  🔷Atlantis, Lemurya Mu ve öncesi Kıvılcım medeniyet ATLANTİA. Kadim medeniyetler zinciri, dünya tatbiki.
   
  🔷Geçmiş yaşam bağlantılarında Rab, Rahim, Rahman teslis üçgeninde yüksek benlikçe yaşam tohumu ve dünya insansal mertebe ve Tanrısallık.
   
  🔷Andromeda/Galaktik Konfederasyon. Çekirdek Evren ve Dünyadaki 2388 teknolojik üs ve konuşlanma amaçları.
   
  🔷İlona-Altona-İfedya Gezegen sistemleri teslisi, Dünyada bilimsel, sanatsal ve felsefik oluşumların rabsal-ruhsal ve teknolojik ilahi bilgi ile tatbiki, enerji çıkışı ve eserleyicilik. yer ve göksel birlenme enerjisi ile aydınlık.
   
  🔷Sirius ve Orion yaşam alanları. Pozitif güç Negatif güç denge yasası ve dünyada yaşam. Pozitif uzaylılar ve bunları örten negatif uzaylı teknolojisi.
   
  🔷Orion Nebulası, Griler, Reptilian ırk hakkında dünyaya pozitif gibi gösterilen bilgilerde ‘ayırt edici’ bilgiler ve teknolojik sistemleri hakkında detaylı konu anlatımları.
   
  🔷ilham nedir? Vahiy nedir? Özses, iç bilgi Doğaçlama nedir? Arasındaki farklar. Kanallık, medyumluk, medyumik kişilikler, obsesyon ve yaşantı kolik olma nedir? Mesajlar ve mesajcılar, bilgi kaynakları nereden gelir?
  🔷Rüya ve astralite boyutu arasındaki farklar. Sanal ve hakiki yaşamlar.
   
  🔷Sirius Lyra- Vega Teknolojisi, Ademoğulları ve dünyada oluşturulan mikrobiyo çip DNA ile gelen biyolojik yaşam, biyosfer katmanı teknolojik sistemi.
   
  🔷Güneş, Ay – Marduk arasındaki bağlantı. Marduk uzay gemisi teknolojik üssünün dünyadaki evrimsel enerji sistemi ve bilinçlere evrimsel etkisi.
  🔷Sistem-Nizam-Düzen nedir? / Rabsal-Ruhsal-Teknolojik teslisin Dünyanın ‘yeni düzen’ yeni dünya’ altın çağ ifadeleri ile karşılığı. Kıyamet ve kıyametçiler
   
  🔷Kuantum Kişilik, İnsan beyni, Enerjetik form, çakraların ilahi teknolojik açılımları ile yüksek benlik bağlantılarının detaylı anlatımları. Salgı Bezleri ve kristalleşme.
   
  🔷Süptil – seyyal – astral form, enerjetik ve kristal beden nedir?
   
  🔷Reenkarnasyon ve Plan Enkarnasyonu (Enkarnasyon) arasındaki fark, Satürn sınav olgusunu aşmak.
   
  🔷Bilinç Görevleme, Akitleme, tayinleme sistemi. Dünyada görev bilinci.
   
  🔷Astral şifacılık, Genetik deformasyonla gelen şifalayıcı etkinlik, Dünyada mutasyon ve dejenerasyon ile gelen Şifa sistemleri arasında pozitif ve negatif kaynakları ayırt edebilme.
   
  🔷Doğal evrim nedir? İlahi yasalar ve doğal evrimsel süreç. Dünya Seyir programı. partiküllerindeki programlar.
   
  🔷Atlanta yasaları, Mutlakiyet yasaları.
   
  🔷Yokluk ve Varlık Sırları. Tanrısal misyon. Kozmik tohum ve kozmik yaratım. Birden gelen ve Bir’e döndürülme hadisesi. Alfa ve Omega.
   
  🔷Matu Bilinç Boyutu, Matu genleri, Kayıp ırk nedir? Neden kayıp ırk denilmektedir? MATU bilinç olgusu hakkında ileri aşamalı bilgiler. Sonsuzluğun kademeli keşfi.
   
  🔷Sonsuzluğu keşif
   
  🔷Yaradan Boyutu, Tanrısal boyut bilinçleri, görevsel mahiyetler uzmanlıkları, Süper güç boyutları hakkında oluşum ve yaratımsal bilgiler.
   
  🔷Atlanta Boyutu, Atlanta Ataları, 18 Sistemsel yasalar zinciri. 12+1, 19 Nizam, 7 li sistem, 7x7x7 Tanrısal boyut, 3lü teslis nedir?
   
  🔷HAK Boyutu nedir? Hak boyut bütünselliğinde hiyerarşik düzen enerji ikmal sistemleri nedir
   
  🔷Gürz Sistemi nedir? Gürz var oluş amacı, olma hali yaşam nedir? Var oluş nedir? Kolonik yaşam nedir?
   
  🔷Galaktik koloniler, Galaktik boyut yaşamları, Galaktik boyutlarda zaman mekan ve form farklılıkları ve bu yaşama yansıyan olgu farklılıkları. Dünyadaki yansıması.
   
  🔷Allah Sistemi (RA3). 99 Esma-ul Hüsna’nın cemal ve celal prensibine dayalı mikro ve makro alemdeki manası ile insanda bütünleşik hali ile var olan hasletlerin açığa çıkarılışı. eserleme, cevheri işleme, dünyada eser bırakma kavramı nedir?
   
  🔷Süper Fizik kuralları, aktif ve pasif uzay nedir? Boş uzay ne kadar boş? Boş mu? 🙂 Her bir partikülündeki karakteristik özellikler hakkında detaylı bilgiler.
   
  🔷Uzay – Zaman/Mekan /Form teknolojisi. zaman nedir? Zaman nedir? Zaman bir algı mı yoksa cevheri bir oluş mudur? Zaman Bantları nasıl meydana gelir?
   
  🔷Big bang, Süper hareket ve Tanrısal geçitler. Helezonik vibrasyonla, Helezonik zaman bantları, Spiral zaman bantları, Süper güç boyutu oluşturma teknolojisi, Bilincin zaman bandındaki seyri.
   
  🔷Altın-Durgun, Asil, Mutlak RA Boyutlar. Özdeş Makro benlikler, mikro benlikler, kardeş kod kilitlenme sistem, Özel Komşuluk kodları. Öz kardeşik kodları. 7 li ve 12li kardeş kod sistemsel bütünleşim.
   
  🔷Kristal Teknolojisi, kristal beyin kristal mekan kristal beden
   
  🔷Teknolojik Üsler, enerji ızgaraları, dünyada enerji dengesi, ley hatları.
   
  🔷Ana Gemiler, ana gemi hangarlarındaki Diskler, laboratuarlar ve bu gemileri kullanan komutanlar Khamonlar hakkında detaylı bilgiler.
   
  🔷İlahi Hiyerarşi kademeli anlatımı.
   
  🔷Işık-Ateş-Ses Sistemleri nedir? Partiküler programizasyon, Enerjetik blokaj sistemleri nedir?
  🔷Genetik, Galaktik, Kozmik Uzay DNA ve kozmik uzay arasındaki bağlantının bilinç bazında anlatımı.
   
  🔷Hücre-Atom-Kuant-DNA-Por-Ser nedir? hafıza boyutları ve aktif pasif kodlar ile zamanlama kodları.
   
  🔷Zaman porları, Piramit devre sistemleri. Enerji blokasyonu enerji regülasyonu nedir?
   
  Ve çok daha fazlası…
   
  Sibel Sıvacı

  Axoy RA Bilgelik Öğretisi

  error: