Enter your keyword

Durgun Galaksiler arası Nizam Konseyliği, Altın Galaksiler arası Ra Yönetim Düzen Konseyliği, Sütürn Yüce Konseyliği -7

Durgun Galaksiler arası Nizam Konseyliği, Altın Galaksiler Arası Ra Yönetim Düzen Konseyliği, Sütürn Yüce Konseyliği Hiyerarşik kuruluşlar

Üçlü Hiyerarşik Reaksiyon Sistem Üç galaksinin yönetim kadrosudur

Altın Galaksiler Arası Ra Yönetim Düzen Konseyliği

Gürz dahilindeki tüm Altın Karakterli Galaksileri Kendine Bağlar

Gürzün iç uzayına baktığımızda Sağdan ve Soldan iki kutup altında tutulduğunu görebiliriz. Solunda Durgun Kutuplama, Sağında Altın Kutuplama.. Bu ne demektir? Bir tarafında Altın karakterli Porlardan oluşan bir Uzay Karakteri var Bir tarafında ise Durgun Karakterli bir Uzay Karakteri var ki Tüm bu Mini Atomik Bütünleri kapsar.

Durgun Galaksiler Arası  Nizam Konseyliği

Gürzün boğum noktasının hemen altında bir yıldız var dikkat ettiyseniz Kutuplama buradan başlamaktadır.

Samanyolu galaksisine Soldan komşu olan Shapley3 galaksisi tasavvuf öğretisinde Meleküt Alemi olarak bilinir.

Sevenlerin Diyarı gibi ifadeler de Ruhsal öğretilerde geçmiştir. Ulular, Veliler,  Nebiler, Peygamberler… Kısaca Rabsal statüde Mürşit olarak devreye sokulan nice Yüce Bilinç Shapley3 Galaksisinin Bilgi ve Enerjisi olan Rabsal ve Ruhsal coşkunluk hallerini yaşatıcı özel görev programlarını üstlenerek enkarne edilmişlerdir. Enkarne edilirken bu galaksideki ‘Durgun Galaksiler Arası  Nizam Konseyliği’ne Akitlenerek Transfer edilmektedir.

Shapley3 galaksisi gürzün Sol kanadında Durgun titreşimle kutuplanan tüm galaksileri kendine bağlar ve tümünün imamesidir. Bu Yönetim Konseyliği aynı zamanda diğer tüm galaksileri kendine bağlar. Shapley 3 galaksisi sakinleri olan enerjetik yaşam ünitesi olan bilinçler, Durgun Zaman-Durgun Mekan-Durgun Form kullanan makrolar Santiferlerdir. Santiferlere Durgun Cinni de denilmektedir. Ancak yeryüzü insanı Rabsal öğretilerde ‘Melekler’ olarak bilmiştir. Ak Bedenliler, Gümüşi varlıklar olarak da bilinmektedir. Santiferler, Beta 1 Nova karakterli dünya’nın sakinleri olan Beta Halkıdır. Kharyamanyas Onya’nın Arya’larının kendinden eş benzer olarak doğrumladıkları Tanrısal bilinç olan 2410 adet süper makro kıstastaki Arya’nın evlatlarıdır.

2401 adet Atlanta Boyutlarında bulunan Arya’ların esas görev yükümlülüğü, Allah’ın kendi içindeki eşsiz güzelliğini çokluk kavramına uygun olarak sergilenmesi, Allah’ın Tekliğinden ortaya çıkan muazzam bir çokluğun çeşitlilikte bölünerek bölündükçe kendini keşfetmesi, Sayılara, renklere, notalara seslere, farklı farklı nüanslardaki sanatsal olgulara, Teknolojik boyutların verdiği ilahi iç dizaynla deneyimlenerek yaşama duyguların çeşitliğine ve gittikçe makro kozmik bir hal alan duygular aynı şekilde düşünceler, bunların hepsi Allah’tandır.

Sonsuzluk kavramına uygun çeşitlilik ve bu çeşitliliğin dağılarak, bölünerek gittikçe kendini tekrar birlemeye götüren çok özel programlar ve kendi sonsuz sınırsızlığını farkında olarak yaşayan bilincin sonsuzluğa açılımını sağlayan yayılım Atlanta Arya bilinçlerinin hedefinde yayılım, yansıma esastır ve bunun için çokluk kavramına uygun her yasayı devreye sokarak deneyim ve evrimin hüküm sürdüğü boyutlarda bu yasalara uygun her yaşamın sergilenmesini de mümkün kılmışlardır.

Yayılımın esas tatbikatçıları ‘Sistem’ olarak bilinen mekanizmanın sakini olan Aryaların evlatları  olan Santiferler ve  Dorçedeler’dir (Altın ve Durdun boyut varlıkları) ve Shapley3 ile Andromeda galaksilerinde Enerjetik yaşam sürdürürken aynı zaman Samanyolu galaksisinde Deneyim ve Evrim Programlarını açmakta ve Yayılıma uygun Görev fonksiyonlarını da devreye sokmaktadırlar. Sevgi- hoşgörü- tevazü- sevecenlik- ılımlılık- yumuşak geçiş gibi bir çok Cemali olgunun baş tatbikatçılarıdırlar Santiferler.

Santiferler Shapley3 Galaksisinden sonra Samanyolu Galaksisi iç uzayında bulunan Satürn gezegeninde konuşlanmışlardır. Bu gezegende Enerjetk olarak yaşam sürdürmekteler. Aynı Shapley3 Galaksisindeki gibi Kolonik bir yaşam hüküm sürmektedir. Farklı Frekans ve Baremlerde Koloniler oluşturulmuştur. Bu Kolonilerde Aileler ve ailelerden oluşan Sülaleler şeklinde Kolonik bir yaşam söz konusudur.

Satürn Yüce Topluluğu

Üçlü Hiyerarşik Reaksiyon Sisteminin bir diğer kanadında Satürn Yüce Topluluğu bulunmaktadır. Bir diğer adı Samanyolu Galaksisi Yıldız Kutbu Konseyliği-dir. Satürn Yüce Topluluğu bir Konseyliktir. Konseylik,Veziri Teşkilatlandırma Teknolojisini devrede tutmasıyla 3 Khamonun liderliğindedir. Her Khamona 6 Altın Cinni yardımcı kod olarak görev icra etmektedir. Satürn Gezegeninin Üçüncü Halkasında konuşlandırılmış bir Teknolojik Üs, Satürn Yüce Topluluğu olarak bilinen Konseyliğin konuşlanma alanıdır. Konseylikte toplam 18 adet Altın Cinni yer almaktadır.

– Khamonlar (veziri/nizami karakterli bilinçler), Dorçedelere (altın cinnilere) direk tasarruf göstermekle yetkili ve yükümlüdür.

– Dorçedeler (altın cinniler) Khamonların varlıklarına bilinç bazında Yardımcı Kod olarak kilitlidir. Bu durum hem Maddi yaşamların hüküm sürdüğü ortamlarda hem de Enerjetik boyutlarda böyledir.

Santiferler (durgun cinniler) de Dorçedelere (altın cinnilere) kilitlidir. Santiferlerin gelişimleri, evrimleşmeleri için Altın Cinnilerin enerjilerine ihtiyaçları vardır.

Satürn gezegeni Shapley3 Galaksisinin bir temerküz odağıdır. Satürndeki Santiferlerin Satürn’de yaşam sürdürebilmeleri için ise Altın Karakterli Bilinçlerin Enerjilerine İhtiyaçları vardır.

Bilinçler, özde birbirinden besleniyor dikkat ettiyseniz. Ve zaten Mutlak Vücut ifadesiyle bilinen Aktif Varoluşun tüm Aktif Bilinçleri bu şekilde Birbirine Bağlı ve Özsel olarak Kilitlidir, zira ayrılık bu vücutta yoktur. Organlar Omurlara bağlı, Omurlar Omurlik soğanına, Oradan Beyinciğe ve Beyne. Beyin ise Mutlak Yokluk üzerinden tüm Vücuda her İmkanı dağıtandır.

Satürn Sakini Santifer (Durgun bilinçlerin) yaşamı

Satürndeki Santiferlerin yaşamsal enerjisi, onlara Satürn Yüce Topluluğunun Üyesi Vezirilerin Yardımcı Kodu olan

18 Altın Cinni bilincin Doğal Enerjileriyle oluşan Altın Yaşam Mevcelerinden İstifade Ettirilmektedir. Bunun anlamı şudur;  Bu topluluktaki Altın karakterli bilinçler yaşadıkları ‘Bilinçsel Olgularla’ Enerjetik olarak yansımakta ve Şakra sistemlerinden Altın karakterli Porlardan oluşan Bilgi ve Enerji yüklü çok güçlü Auralar oluşmaktadır. Altın cinnilere kilitli olan Satürn halkı olan Santiferler ise bu auralardan oluşan  mevcelerden istifade ederek yaşamlarını sürdürebilmektedir. Yüce Topluluğun bir üyesi olan her bir Altın Cinni kendi varlığından yayılan enerji ile oluşan manyetik alanla tüm Satürn Gezegenindeki Santiferleri varlıkta tutmaktadır.

Satürn Yüce Topluluğu, dünya üzerinde Genel Evrimini sürdüren tüm bilinçler üzerinde genel bağlamda tasarruf göstermektedir. Genel evrim prototipleri Element, Bitki, Hayvan ve Beşer olarak bilinen Mikro Bilinç Kıymetlerinin Genel Olgular kategorisine giren olguları yaşamalarına yardımcı olacak mevceleri yaymaktadır. Bu şekilde genel evrim statüsüyle alakalı olarak deneyim kazanmalarını sağlamaktadır.

REENKARNASYON

Beşeri aşamayı hitam eden Mikro bilincin Makroluğa geçişi yine dünya üzerindeki 7 Aşamalı Reenkarnasyon Zincirini tamamlamasıyla olmakta ve 7. aşamada Makro geçiş için bir İmtihan birimi haline gelmektedir. Satürn Yüce Topluluğunun tespit ve değerlendirmelerine bağlı olarak Genel Evrimden Özel Evrime Geçiş Müsaadesi verilmektedir. Bilinç, mikro iken makro hale geçiş yapmaktadır da diyebiliriz. Bu tamamen dünya ortamında çıkardığı Deneyim-Evrim-Görev programlarına bakılarak yeterliliği ölçümlenerek yapılmaktadır.

Geçiş müsaadesi alan bilinç artık bir Galaksi Varlığı haline gelir. Shapley3 galaksisindeki Durgun Galaksiler Arası Nizam Konseyliğinin himayesi altında Shapley3 Galaksisine transfer edilir. Shapley3 galaksisinin bir sakini olarak Kendi Frekansına Uygun bir Kolonide Enerjetik Yaşam sürdürür  ve hazır olduğunda Dünya’ya bu defa Özel Evrim Programlarını açmak üzere Transfer edilir ve bir Makro olarak bundan önceki aşamaları Beşeri ve Mikro kıymetteydi yani Daha önce bir Galaktik Plana Bağlı Bir Bilinç Değildi.

Dünya ve Spatyom arasında Re-enkarnasyona tabi tutularak bir Spatyom bir Dünya arasında Doğum ve Ölüm zincirlerine tabi idi. Ancak bundan sonra bir Glaktik Plan varlığı olarak Re-enkarnasyon değil Enkarnasyona tabi tutulur ve plan Enkarnesi adı altında bir plan- bir dünya arsında gidip gelmeye başlar.

Satürn gezegeninin Enerjetik İkiz Eşi, Aseras’tır. Meleküt – Shapley3 Galaksisindeki Aseras, Durgun karakterlidir. Ceberrüt – Andromeda galaksisindeki Aseras, Altın karakterlidir.

Aseras gezegeni Satürn’ün enerjetik ikiz eşidir.

 

Andromeda galaksisinde İfedya adlı gezegende konuşlanmış çok önemli bir Komitelik olan Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği,  enerjisini İfedya gezegeni üzerinden diğer tüm gezegenlere dağıtır. Ancak bu dağılım Aseras üzerinden yapılmaktadır. Aseras gezegeni Enerji ve Bilgi içeren Porları İfedya gezegeninin her bir periyotluk devinimde kendi varlığına kazandırır.

Gezegenler kendi etraflarında devinmektedir. Güneşler de öyledir ve her periyodik döngü kendi bilgi ve enerjilerinin bulundukları güneş sistemine dağıtılmasını sağlar ve sonraki devinimde yeni bilgi yeni enerji… Bu şekilde devam eder. Ve İfedya’nın her devinimsel periyodundan Aseras güç alır ve aldığı gücü kendi dahilinde bulunan kristal yapılar içinde düzenleyip bloke ederek diğer tüm gezegenlere dağıtır.

Yine bu enerji ve bilgi teknolojik üslerin varlığına kazandırılan güçtür. Teknolojik Üsler Birlik Komiteliğinin direk kullandığı enerjidir. Enerjinin kaynağına bakarsak, İfedya, Andromeda galaksisinin Galaktik Güneşinden almaktadır ve Galaktik Güneş, Diğer Tüm Güneşlerin Besin Kaynağıdır. Her bir periyodik devinimi ile enerjisini ve bilgisini dağıtır. İçinde bulunduğu galaktik ortama yayar. Kendi galaksimizdeki çekirdek güneş sisteminin de enerji ve bilgi kaynağı yine Andromeda Galaksisindeki Galaktik Güneştir. Aseras üzerinden Satürn gezegenine gelen enerjiler de Yüce Konseylik tarafından diğer gezegenlere dağıtılmaktadır.

Önemli Not,  Axoy RA Bilgelik Öğretisinin tek doğaçlayıcısı Cenap Başman’ın akışa geçirdiği bilgilerden derlenmiştir. 

2012-2017 Axoy Ra Bilgelik Öğretisi Alt Yapı Dersi

Eğitmen: Sibel Sıvacı

Paylaşımlarda bir bütün olarak ve kaynak belirtilmesi gerekir

 

error: